Archief | OpsterLanders RSS for this section

12 Opsterlandse vrijwilligers strijden om de Gouden Turf 2017

PERSBERICHT

Wisseltrofee ‘De Turfsteker’

De volgende 12 organisaties uit de gemeente Opsterland strijden om de wisseltrofee ‘De Turfsteker’ van de De Gouden Turf:

 • Aldjiersploech Beetsterzwaag
 • Brassband Spijkerpakkenband Opsterland
 • Sportvereniging Langezwaag
 • Natuerferiening Bakkefean e.o.
 • Buuf en Buuf, Gorredijk
 • Toneelvereniging Nij Bigjin, Bakkeveen
 • Bouwploeg dorpshuis, Jonkerslân
 • Actiegroep ‘Dizze Skâns moat bliuwe’, Gorredijk
 • Korfbalvereniging Oerterp
 • Plaatselijk Belang Terwispel
 • Speeltuinvereniging Badweg, Gorredijk
 • Ureterp Rookvrij

De Gouden Turf is een initiatief van raadsfractie OpsterLanders om vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers te zetten in de gemeente. Vrijwilligers maken het verschil: ze zijn onmisbaar voor de samenleving.

Het publiek nomineert de organisaties in september en bepaalt in december via de stemming (telefonisch/internet) wie de winnaar wordt. Weekblad Sa! stelt in november ruimte beschikbaar in de krant voor een verslag van de activiteiten van de genomineerden. De bekendmaking van de winnaar is op:
zaterdagmiddag, 20 januari 2018 in De Skâns, Gorredijk.

Advertenties

Raadslid in Beeld – Johan Sieswerda

Zie website Gemeente Opsterland:
https://www.opsterland.nl/gemeenteraad/Raadsnieuws/Raadslid_in_Beeld_Johan_Sieswerda

Wie is Johan Sieswerda?
Ik ben geboren in 1965. Ik woon sinds 2002 in Bakkeveen en zit vanaf 2010 in de gemeenteraad voor OpsterLanders. Na Havo en VWO op het Drachtster Lyceum in militaire dienst. Vervolgens naar Leiden om geschiedenis te studeren aan de universiteit. Met succes. Afgestudeerd op een onderwerp uit de Amerikaanse geschiedenis: opkomst en ondergang van een derde partij onder leiding van onberekenbare rechts-populisten.

Werk
Werkzaam ben ik jarenlang geweest bij Castel/@Home [tegenwoordig: Ziggo]. Als beheerder en coördinator van websites om de komst van internet via de kabel te promoten voor de zakelijke en consumentenmarkt. Vervolgens: freelance tekstschrijver.

Vrije tijd
Buiten ben ik te vinden in mijn ‘eetbare’ tuin, op de fiets /mountainbike of op de tennisbaan. Binnen erricht ik o.a. historisch onderzoek en het beheer van de website over mijn vaders geboortedorp, over geschiedenis van het Friese dorpje Pingjum: www.pingjumgeschiedenis.wordpress.com. In 2000 online gezet. Drietalig. Tige grutsk fansels bin ik op ‘e Fryske oersetting.

Hoe lang politiek actief?
Meer dan 30 jaar. In het begin ondersteunend op de achtergrond. Van 2003 t/m 2007 Statenlid. Toen even lokaal actief geweest als voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen.

Waarom in de gemeentepolitiek?
Door de omstreden geplande hoogbouw van een appartementencomplex. In 2010. Tegen de zin in van 90 procent van Bakkeveen! Dat was voor mij de directe aanleiding om de gemeenteraad in te gaan. Om de politiek te verbeteren en te veranderen; door bijvoorbeeld redelijke lossingen proberen aan te dragen.

Wat wil je bereiken?
Ik strijd voor een eerlijke en fatsoenlijke politiek. Ik wil dat Opsterland meer gebruik maakt van de deskundigheid in de dorpen en waardering heeft voor het onmisbare cement van de samenleving: vrijwilligerswerk. Daarnaast meer inzet voor de minima en de moderne werkende armen (zzp’ers) en een hogere prioriteit voor duurzaamheid in onze groene gemeente.

Oproep 4 Opsterlandse fracties: raadsvergadering over Polderhoofdkanaal

Polderhoofdkanaal

Nij Beets – Polderhoofdkanaal. © Johan Sieswerda

Dit weekend hebben de raadsfracties OpsterLanders, VVD, BAS en FNP uit de gemeente Opsterland het schriftelijk verzoek ingediend voor agendering van het dossier Natuurcompensatie Polderhoofdkanaal inclusief het perceel van mevr. Hoomans uit Nij Beets.
Klik hier om het schriftelijk verzoek te bekijken (Word)

Achtergrond:
Het Polderhoofdkanaal loopt langs Nij Beets en verbindt het Friese merengebied met de Turfroute. Om het Polderhoofdkanaal te mogen heropenen en te gebruiken moet er voldaan worden aan de eis natuurcompensatie. Hier loopt het momenteel op stuk. Met name op het perceel van mevrouw Hoomans uit Nij Beets, onderdeel van een nieuwe bypass. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving. De gemeente Opsterland is eindverantwoordelijk.

Omdat afspraken uit het verleden zijn geschonden is mevr. Hoomans naar het ministerie van EZ gestapt en naar de (voorzieningen)rechter. Vorige week nog heeft zij weer een rechtszaak gewonnen. Van de provincie. De gemeente Opsterland bevindt hierdoor in de gevarenzone. De gemeenteraad wordt a.s. woensdagavond in een besloten bijeenkomst bijgepraat door het college van B&W over de kant van hun verhaal.

Johan Sieswerda (raadslid OpsterLanders) en Dhr. Haisma (raadslid VVD) hebben kort geleden aangedrongen dat dit dossier op korte termijn in een openbare raadsvergadering moet worden behandeld. Zij worden hierin gesteund door fracties BAS en FNP.

Schuldpreventie met behulp van vrijwilligers?

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Vrijwilligers inzetten in de schuldhulp?
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 9 oktober 2017

Armoede en schuldhulp zijn nauw met elkaar verbonden. Leeuwarden start met een pilot om huishoudens met geldproblemen mensen te koppelen aan vrijwilligers die hen helpen om meer inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Dit om financiële problemen en bewindvoering te voorkomen. In juni is de gemeenteraad voorgelicht over schuldpreventie. Eerder daarvoor: het Rekenkamer-eindrapport over Armoedebeleid.

De vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

 1. Hoeveel mensen in Opsterland zitten langer dan 3 jaar bij de GKB (Gemeentelijke Krediet Bank) en staan onder bewindvoering?
 2. Wat wordt momenteel gedaan aan preventie en vroegsignalering?
 3. Wat is de rol van het gebiedsteam in schuldhulpverlening?
 4. Om een oorzaak aan te pakken wat de gemeente zelf aangaat: komt er een aanpassing van de bijzondere bijstand?
 5. Hoe kijkt u aan tegen de pilot in Leeuwarden om vrijwilligers in te zetten als budgetcoach?

Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

POLITIEKE COLUMN: gelijke kansen in het onderwijs

Elk kind moet ongeacht afkomst zijn of haar talenten optimaal kunnen ontplooien

[Deze politieke column van OpsterLanders staat nu in weekblad Sa!]

Ik maak mij zorgen over de groeiende tweedeling in onze maatschappij. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Enerzijds komt het omdat miljonairs het maximale aan fiscale aftrekposten innen en hun vermogen wegsluizen naar buitenlandse belastingparadijzen. Anderzijds doordat meer arme mensen moeite hebben de aanvraag van toeslagen en soms achteraf geconfronteerd worden met onbetaalbare naheffingen. Het probleem van armoede is groter dan u denkt. Armoede zit niet alleen bij mensen onder de officiële armoedegrens.

De tweedeling werkt ook door via het onderwijs. Extra onderwijskosten zijn nauwelijks op te hoesten door ouders met een laag inkomen. Hierdoor missen hun kinderen o.a. een iPad of kunnen ze niet mee op excursie. Gelukkig is een school in Tilburg nu bereid om deze kosten voor zijn rekening te nemen: inclusief schoolboeken en ouderbijdrage.

In Den Haag is het initiatief gelanceerd om gratis mobieltjes met abonnement in bruikleen te verstrekken aan brugklassers. Een samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T-Mobile en Samsung. Oppositiepartij OpsterLanders heeft hierover vragen gesteld aan B&W Opsterland. De gemeente is het met ons eens dat een mobiele telefoon één van de vele instrumenten is om aansluiting met de (digitale) samenleving te behouden. Zij doen momenteel een behoefte-onderzoek onder de minima. Geld is er absoluut: armoedebestrijding-budget uit Den Haag is hiervoor gereserveerd.

OpsterLanders wil eerlijke en gelijke kansen voor alle kinderen in het onderwijs. Ik heb zelf een half jaar stage gelopen in het onderwijs en ben nog steeds diep onder de indruk van het tomeloze enthousiasme onder de leerkrachten. Ik botste vooral met de grote administratieve rompslomp. Zij moeten tegenwoordig van alle markten thuis zijn; het is een zwaar beroep. Het basisonderwijspersoneel verdient nu echt een broodnodige salarisverhoging en verlaging van de werkdruk!

Johan Sieswerda
Raadslid OpsterLanders