Archief | OpsterLanders RSS for this section

Gouden Turf: u kunt stemmen!

Klik HIER:
– voor het overzicht van de 12 strijdende vrijwilligersorganisaties
– om uw stem uit te brengen op uw favoriete vrijwilligersorganisatie

De stembus is geopend t/m 15 januari 2017.

Advertenties

Johan Sieswerda – Raadslid in Beeld

Zie website Gemeente Opsterland:
https://www.opsterland.nl/gemeenteraad/Raadsnieuws/Raadslid_in_Beeld_Johan_Sieswerda

Wie is Johan Sieswerda?
Ik ben geboren in 1965. Ik woon sinds 2002 in Bakkeveen en zit vanaf 2010 in de gemeenteraad voor OpsterLanders. Na Havo en VWO op het Drachtster Lyceum in militaire dienst. Vervolgens naar Leiden om geschiedenis te studeren aan de universiteit. Met succes. Afgestudeerd op een onderwerp uit de Amerikaanse geschiedenis: opkomst en ondergang van een derde partij onder leiding van onberekenbare rechts-populisten.

Werk
Werkzaam ben ik jarenlang geweest bij Castel/@Home [tegenwoordig: Ziggo]. Als beheerder en coördinator van websites om de komst van internet via de kabel te promoten voor de zakelijke en consumentenmarkt. Vervolgens: freelance tekstschrijver.

Vrije tijd
Buiten ben ik te vinden in mijn ‘eetbare’ tuin, op de fiets /mountainbike of op de tennisbaan. Binnen verricht ik o.a. historisch onderzoek en het beheer van de website over mijn vaders geboortedorp, over geschiedenis van het Friese dorpje Pingjum: www.pingjumgeschiedenis.wordpress.com. In 2000 online gezet. Drietalig. Tige grutsk fansels bin ik op ‘e Fryske oersetting.

Hoe lang politiek actief?
Meer dan 30 jaar. In het begin ondersteunend op de achtergrond. Van 2003 t/m 2007 Statenlid. Toen even lokaal actief geweest als voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen.

Waarom in de gemeentepolitiek?
Door de omstreden geplande hoogbouw van een appartementencomplex. In 2010. Tegen de zin in van 90 procent van Bakkeveen! Dat was voor mij de directe aanleiding om de gemeenteraad in te gaan. Om de politiek te verbeteren en te veranderen; door bijvoorbeeld redelijke lossingen proberen aan te dragen.

Wat wil je bereiken?
Ik strijd voor een eerlijke en fatsoenlijke politiek. Ik wil dat Opsterland meer gebruik maakt van de deskundigheid in de dorpen en waardering heeft voor het onmisbare cement van de samenleving: vrijwilligerswerk. Daarnaast meer inzet voor de minima en de moderne werkende armen (zzp’ers) en een hogere prioriteit voor duurzaamheid in onze groene gemeente.

Politiek in Opsterland weigert bemiddeling in conflict

Polderhoofdkanaal

Nij Beets – Polderhoofdkanaal

De motie over mediation in Polderhoofdkanaal-conflict (klik hier voor de motie, pdf) wordt niet gesteund door het college van B&W en de meerderheid van de gemeenteraad. Dit is vanavond gebleken tijdens de raadsvergadering. VVD en OpsterLanders willen een ultieme poging via bemiddeling om de gang naar de rechter te voorkomen. Dit voorkomt onnodige hogere juridische en ambtelijke kosten, aanhoudende onzekerheid voor het dorp Nij Beets en mogelijke imagoschade voor Opsterland. Daarnaast schuift het gemeentebestuur Opsterland de verantwoordelijkheid door naar de provincie: Gedeputeerde Staten is nu zelf aan zet.

PvdA wil geen echte mediation
In een woordenwisseling met OpsterLanders tijdens de raadsvergadering werd gauw duidelijk dat de PvdA geen serieuze voorstander is van bemiddeling. Er zou een voorgesprek moeten plaatsvinden met de bezwaarmakers. Welnu, de realiteit is snoeihard: vrijblijvende gesprekken hebben tot nu toe niet geleid tot een positieve eindresultaat. Verder zouden de bezwaarmakers als voorwaarde hun juridische beroep moeten intrekken, aldus PvdA fractievoorzitter Roel Vogelzang. Dit is de wereld helemaal op z’n kop zetten: oftewel, een gesprek orkestreren met een pistool op tafel? De indieners willen juist dit soort dreigementen van tafel hebben: er moet onvoorwaardelijke mediation komen, transparant en in het volste vertrouwen met een helder omschreven opdracht.

Gemeente Opsterland doet aan verstoppertje
Het college van B&W wil niets meer weten over dit dossier. De druk is gemakshalve neergelegd bij de provincie, bij gedeputeerde Johannes Kramer. VVD en OpsterLanders willen dat gemeente Opsterland EN provincie Fryslân hun verantwoordelijkheid nemen. Beide overheden zijn betrokken geweest bij uitvoering van de natuurcompensatie. Beide hebben belang bij een goed afgerond project. Samen uit, samen thuis.

Vervolg
Voorkomen van peperdure escalatie is beter dan blussen. Dat is inzet van de indieners van de motie. Niet geschoten is altijd mis. Opsterland ondermijnt bewust een uiterste poging om tot een oplossing te komen in het conflict. Het college van B&W inclusief de meerderheid van de gemeenteraad. Dit is een duidelijke uitkomst van het debat van vanavond. Een duidelijk politiek signaal a.g.v. de mediation-motie.

 

 

12 Opsterlandse vrijwilligersorganisaties strijden om de Gouden Turf 2017

PERSBERICHT

Wisseltrofee ‘De Turfsteker’

De volgende 12 organisaties uit de gemeente Opsterland strijden om de wisseltrofee ‘De Turfsteker’ van de De Gouden Turf:

 • Aldjiersploech Beetsterzwaag
 • Brassband Spijkerpakkenband Opsterland
 • Sportvereniging Langezwaag
 • Natuerferiening Bakkefean e.o.
 • Buuf en Buuf, Gorredijk
 • Toneelvereniging Nij Bigjin, Bakkeveen
 • Bouwploeg dorpshuis, Jonkerslân
 • Actiegroep ‘Dizze Skâns moat bliuwe’, Gorredijk
 • Korfbalvereniging Oerterp
 • Plaatselijk Belang Terwispel
 • Speeltuinvereniging Badweg, Gorredijk
 • Ureterp Rookvrij

De Gouden Turf is een initiatief van raadsfractie OpsterLanders om vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers te zetten in de gemeente. Vrijwilligers maken het verschil: ze zijn onmisbaar voor de samenleving.

Het publiek nomineert de organisaties in september en bepaalt in december via de stemming (telefonisch/internet) wie de winnaar wordt. Weekblad Sa! stelt in november ruimte beschikbaar in de krant voor een verslag van de activiteiten van de genomineerden. De bekendmaking van de winnaar is op:
zaterdagmiddag, 20 januari 2018 in De Skâns, Gorredijk.

Meer informatie over de Gouden Turf: klik hier

Begroting 2018 Opsterland – moties en amendementen

> ALGEMENE BESCHOUWING OPSTERLANDERS: KLIK HIER

Fractie OpsterLanders heeft het volgende ingediend tijdens de Begrotingsraadsvergadering 6 november 2018:

 • MOTIE – Gratis WiFi in Opsterlandse dorpen (pdf)
  Mede-indieners: ChristenUnie, CDA, PvdA, FNP, BAS en OB
  Resultaat: + UNANIEM aangenomen
 • MOTIE – Essenziekte & herplanting (pdf)
  Mede-indieners: FNP, BAS, PvdA, CDA en OB
  Resultaat + UNANIEM aangenomen
 • MOTIE – Aardgasvrij wonen
  Mede-indieners: geen
  Resultaat: + ingetrokken na harde toezegging wethouder dit signaal te verwerken in Milieu Uitvoeringsprogramma in 2018.
 • MOTIE – Duurzaamheid en duurzame energie
  Mede-indieners: geen
  Resultaat: + ingetrokken na harde toezegging wethouder dit signaal te verwerken in Milieu Uitvoeringsprogramma in 2018.
 • MOTIE – Opsterland Rookvrij
  Mede-indieners: geen
  Resultaat: verworpen.
 • AMENDEMENT – Géén coffee corner van € 75.000
  Mede-indieners: geen
  Resultaat: verworpen. FNP en BAS hebben voor gestemd.

Fractie OpsterLanders heeft het volgende mede-ingediend:

 • MOTIE – Vrijwilligerswerk
 • MOTIE – Gratis Zonnepanelen
 • MOTIE – Techniekplein BHS Gorredijk
 • AMENDEMENT – Schrappen eerdere bezuiniging Rekenkamercie.
 • AMENDEMENT – Schrappen maken eerdere bezuiniging dorpshuizen
 • AMENDEMENT – Schrappen eerdere bezuiniging gymnastiekvervoer
 • AMENDEMENT – Eenmalige subsidie Fûgelhelling à € 5.000
 • AMENDEMENT – Extra formatie balie publiekscentrum