archiveren | Opsterland RSS voor deze sectie

Samenwerking met Ministerie van Defensie

Samenwerking naar aanleiding van de website over geschiedenis van Pingjum.
Een militair-historisch onderzoek/reconstructie, Tweede Wereldoorlog 1945.

Website geschiedenis Pingjum in WordPress

Deze website is in 2000 online gezet door Douwe en Johan Sieswerda.
De website is drietalig: Nederlands, Fries en Engels.
De website gaat over de geschiedenis van het Friese dorpje Pingjum, van 0 tot heden. Zie:

https://pingjumgeschiedenis.wordpress.com/

Vondst: krant uit 1666

Gevonden tijdens het opruimen in 2014.
Afkomstig uit de nalatenschap van mijn ouders.
Een oude krant. Tweezijdig gedrukt. In redelijke staat.

De Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant
Nummer 31. 2 augustus 1666

Deze krant biedt veel buitenlands nieuws.
Vooral over de maritieme overwinning van de Republiek.der Zeven Nederlanden op Engeland bij Chatham.

WIST U DAT:

Tsaar Peter de Grote geabonneerd was op de Dingsdaegse Courant?

Natuurontwikkeling beekdal Koningsdiep / Alddjip in gevaar?

Bakkeveen/Siegerswoude – Koningsdiep. Fotograaf: Johan Sieswerda

Datum: 5 maart 2018
Onderwerp: bezuinigingen op natuurontwikkeling Koningsdiep
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

TOELICHTING:
Fractie OpsterLanders heeft begrepen, dat vorige week een bijeenkomst is geweest tussen de provincie en de landinrichtingscommissie Koningsdiep. In 2014 werd het Natuurpact tussen het Rijk en de provincies afgesloten. Nu blijkt dat a.g.v. financiële tekorten een forse bezuiniging dreigt voor drie natuurgebiedsontwikkelingen in Fryslân, inclusief voor het Koningsdiep / Alddjip. Of de provincie moet het budget vergroten.

Aangezien de gebiedscommissie Koningsdiep sinds 1998 functioneert, afspraken zijn gemaakt en het stroomdal van de oude rivier De Boorn belangrijk is voor Opsterland, heeft mijn fractie de volgende vragen aan het college van B&W Opsterland:

  1. Hoewel de zorgplicht voor natuur(ontwikkeling) bij de provincie ligt: welke rol speelt de gemeente in de gebiedsontwikkeling Koningsdiep?
  2. Is het college bereid om alles in het werk te stellen om de dreigende bezuiniging op natuurontwikkeling voor het Alddjip van tafel te krijgen?
  3. Fractie OpsterLanders weet niet het fijne van de bijeenkomst van vorige week: kunt u de raad toelichten wat de inschatting is van de bezuiniging en hoe gemaakte danwel lopende afspraken met landeigenaren worden ondervangen?

Antwoord van het gemeentebestuur:
De landinrichtingscommissie komt morgen weer bijeen.
De gemeenteraad wordt schriftelijk geïnformeerd over de voortgang.