Archive | BHS RSS for this section

19 juni: EXTRA raadsvergadering Mfa en BHS Gorredijk

BHS Gorredijk

De extra raadsvergadering, die is aangevraagd door fractie OpsterLanders, FNP, BAS en VVD, vindt plaats op maandag 19 juni. Aanvang: 19.30 uur.

Deze vergadering is aangevraagd n.a.v. recente schokkende informatie over de voortgang van de geplande nieuwe multifunctionele accommodatie in Gorredijk. Deze informatie – een gigantisch financieel tekort – was al in januari bekend bij de verantwoordelijke portefeuillehouder, wethouder Piet van Dijk. De vier raadsfracties willen Van Dijk ter verantwoording roepen vanwege de ernst en urgentie van de situatie.

Op 16 november 2016 stemde de meerderheid van de gemeenteraad voor nieuwbouw multifunctionele accommodatie in Gorredijk.

Zie ook:

 

Vier raadsfracties uit Opsterland willen extra raadsvergadering over nieuwe Mfa in Gorredijk

BHS Gorredijk niet meer welkom in nieuwe Mfa

PERSBERICHT

Op 16 november 2015 heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Opsterland gekozen voor de komst van een nieuwe Mfa in Gorredijk. Nu blijkt op grond van recente onthutsende informatie dat er een Mfa komt zonder de Burgemeester Harmsma School (BHS). Vanwege de ernst van de situatie hebben OpsterLanders, BAS, FNP en VVD het verzoek ingediend voor een extra raadsvergadering a.s. 12 juni om wethouder Van Dijk ter verantwoording te roepen.

De afgelopen dagen zijn alle fracties bijgepraat door de BHS over het besluit van de verantwoordelijke portefeuillehouder – wethouder Piet van Dijk – om hun school buiten beschouwing te laten in de geplande nieuwe Mfa. De oorzaak is een financiële tegenvaller van € 900.000. Deze tegenvaller was bij de gemeente al bekend in januari van dit jaar. In de tussentijd is de raad hierover niet actief geïnformeerd.

De vier raadsfracties willen daarom de wethouder ter verantwoording roepen en antwoord hebben op o.a. de volgende vragen:

 • Wat er in het laatste half jaar is gebeurd en wat is daarin de rol van de gemeente geweest?
 • Waarom is de raad niet tijdig geïnformeerd over de financiële tegenvaller?
 • Hoe verhoudt het besluit van de wethouder om een Mfa in Gorredijk met alleen het primair onderwijs en De Skâns zich met het raadsbesluit (met de BHS) uit 2015?
 • Hoe wordt de toekomst van het onderwijs, cultuur en sport in Gorredijk goed gewaarborgd?

Johan Sieswerda, OpsterLanders
Klaas de Boer, BAS
Janco van der Werf, FNP
Hielke de Vries, VVD
Rinse Haisma, VVD

PS: OpsterLanders heeft op 16 november 2015 tegen de nieuwbouw van het Mfa gestemd en samen met de fracties FNP en BAS een financieel onderbouwd (en goedkoper!) alternatief gepresenteerd voor een gerenoveerde Skâns.

Schriftelijke vragen: onrust over veiligheid basisschool De Flambou (Gorredijk)

De Flambou (Gorredijk)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Onderwerp: Onrust over veiligheid basisschool De Flambou (Gorredijk)
I
ndiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 4 augustus 2016

Inleiding:

Twee openbare basisscholen De Flambou en Trimbeets verhuizen na de zomervakantie naar de gebouwen van De Tsjerne. Dit is een tussenstap, op weg naar de aankomende nieuwe BHS.

Volgens het artikel in de juli-editie van weekblad SA waren de directe omwonenden verrast, omdat noch de gemeente noch PRIMO hen op de hoogte heeft gesteld t.a.v. deze verhuizing. Daarnaast zijn deze mensen bezorgd over de veiligheid van het leegstaande gebouw. Leegstaande gebouwen zijn in het algemeen mikpunt van vandalisme en brandstichting. En het is reeds daar gebeurd en gemeld bij de politie.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Klopt het dat de directe omwonenden van de voormalige basisschool De Flambou (recentelijk) niet geïnformeerd zijn over de geplande verhuizing en over de veiligheid van de leegstaande basisschool?
  Zo ja, waarom niet. Gaat u dit alsnog op korte termijn doen?
 2. Is de melding bij de politie over vandalisme bekend bij B&W?
 3. Zijn er meer meldingen binnen gekomen over vandalisme m.b.t. de basisschool en in het centrum van Gorredijk?
 4. Zijn de daders inmiddels in beeld en volgen er ter preventie gesprekken met deze (jeugdige) daders?
 5. De gemeentepanden komen in oktober 2016 in handen van de gemeente Opsterland.
  Wat doet B&W in de komende tijd er concreet aan om de veiligheid in de wijk (en in het bijzonder bij de leegstaande basisschool) te vergroten voor de directe omwonenden?

Download:

footer OL 2014