Archief | De Skâns – Gorredijk RSS for this section

Forse kritiek van OpsterLanders op uitvoering Mfa / BHS Gorredijk

De bijdrage van raadslid Johan Sieswerda in de raadsvergadering van 3 juli 2017:

“Voorzitter. In de jaren 70 had je twee bekende series op de Nederlandse tv: ‘De man van zes miljoen‘ en ‘De onzichtbare man‘. Beide tv-titels zijn nu van toepassing in Opsterland: een onheilspellend dreigend BHS-tekort van 6 miljoen euro waarmee in het Integraal Huistvestingplan Onderwijs geen rekening is gehouden en een wethouder die totaal onzichtbaar is geweest naar de gemeenteraad in een periode van de uitvoering waarin grote belangen voor sport, onderwijs en cultuur, de toekomst van Gorredijk op het spel staan.

Over dat laatste wil ik het hebben. De voortekens waren al eind 2016 bekend bij het college van B&W. De bijeenkomst met de raad in februari ging hoofdzakelijk over de architectonische indeling van de nieuwbouw Mfa. Eigenlijk was dat een prima moment geweest voor B&W om de raad juist hierover te infomeren. En dat kan helemaal los staan van de lopende onderhandelingen met de Burgemeenster Harmsma School (BHS).

Helaas is aan de informatieplicht niet voldaan. Ondanks de aanbevelingen in het rekenkameronderzoek over majeure projecten en in het rapport Hermans over de heropening van het Polderhoofdkanaal.

Voorzitter. Ik maak mij ernstige zorgen over de uitvoering van het raadsbesluit uit 16 november 2015. Hoe kan het toch zijn dat er na anderhalf jaar zoveel rammelende skeletten uit de kast rollen? Ligt de oorzaak in een slechte voorbereiding van het raadsvoorstel of in de uitvoering? In een slechte start of tijdens de rit richting de opstelling van het integrale programma van eisen? Een nieuwe Mfa zonder de BHS betekent voor fractie OpsterLanders dat er een nieuw raadsvoorstel moet komen.

De ene waarheid staat tegenover het andere. Onduidelijke afspraken over leerlingenprognoses. Erg verwarrend. Het gaat hier om een flink investeringsbedrag uit gemeenschapsgeld: een parlementaire enquête zou misschien op z’n plaats zijn. Deze gedachte is wel even bij mij opgekomen. Dat kan altijd nog. Samen met fractie BAS ben ik tot een andere constructieve oplossing gekomen.

Zie MOTIE MFA Gorredijk – communicatie en uitvoering

OpsterLanders heeft in 2015 gepleit voor de renovatie van De Skâns. Met een open mind verdient dit redelijke alternatief opnieuw aandacht. De Skâns uit voorzorg nu niet gaan verplaatsen en zoek een passende oplossing hiervoor. Daarnaast een goede toekomst voor het onderwijs in Gorredijk: de basisschool was eerder en is ook nu geen punt van discussie en moet worden gebouwd.

Het struikelblok blijkt de BHS. Aanhaken in 2020 zoals B&W dit wil is voor fractie OpsterLanders geen optie. Wat bij aanvang van de nieuwbouw mist was een onderwijsvisie van de BHS. Start samen met de BHS hoe de onderscheidende onderwijsvisie en financiën tot en na 2020 kunnen worden geborgd. Wij willen nu ook na anderhalf jaar een keer inzage krijgen in de exploitatiecijfers van de nieuwe Mfa en een visie waarop de duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd. Neem de raad hierin mee, sluit ons niet weer buiten!

Zie MOTIE MFA Gorredijk – koers Mfa en BHS

Tot slot een paar bemoedigende woorden van de voormalige Amerikaanse president L.B. Johnson:

YESTERDAY IS NOT OURS TO RECOVER
BUT TOMORROW IS OURS TO WIN OR LOSE
Wij kunnen niet veranderen wat is gebeurd, wel wat er gaat komen”

Advertenties

Persbericht – Oliebollenloop Gorredijk wint Gouden Turf 2016

PERSBERICHT

gouden-turf-Oliebollenloop-Gorredijk-sietse-de-boer

De blije winnaars: Oliebollenloop uit Gorredijk. Fotograaf: Sietse De Boer

De Skâns, Gorredijk – De vrijwilligers van Oliebollenloop Gorredijk hebben de 8e jaarlijkse publieksprijs gewonnen. Vlooienmarkt Bakkeveen is geëindigd op de 2e plaats. De Miente & Voltawerk Gorredijk en het skûtsje ‘It Swarte Wief’ uit Tijnje op een gedeelde derde plaats.

De aftrap van de middag werd gedaan door fractievoorzitter Johan Sieswerda van OpsterLanders. Hij begon zijn nieuwjaarstoespraak met een knipoog naar het wereldnieuws: “De Verenigde Staten heeft nu Trump, Opsterland heeft lekker de Gouden Turf”.

Na korte interviews met de 9 genomineerde vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Opsterland werd in De Skâns de verkiezingsuitslag bekend gemaakt. De felbegeerde wisseltrofee, De Turfsteker, werd traditioneel uitgereikt door de vorige winnaar: zwembad De Delte uit Gorredijk

Wietske Beenen en Miranda Majoor van de Oliebollenloop (zie foto boven) waren blij verrast met het winnen van de hoofdprijs: “Wij vinden het een bekroning voor alle werk en een mooie aanmoediging om hiermee door te gaan.

Totaal aantal stemmen: 1601
Aantal deelnemende organisaties: 9
De uitslag van de top 3:
1. Oliebollenloop, Gorredijk – 364 stemmen
2. Vlooienmarkt, Bakkeveen – 260 stemmen
3. Miente &Voltawerk, Gorredijk – 230
3. Skûtsje ‘It Swarte Wief’, Tijnje – 230

De Gouden Turf is een initiatief van oppositiepartij OpsterLanders om vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers te brengen in de gemeente. Vrijwilligers maken het verschil: ze zijn onmisbaar voor de samenleving. Het publiek nomineert de organisaties in oktober en bepaalt in december via een stemming (telefonisch/internet) wie de winnaar wordt. Weekblad Sa! stelt in november ruimte beschikbaar in de krant voor het overzicht van de genomineerden.

Mondelinge vragen fractie OpsterLanders over toekomst van De Skâns Gorredijk

Skans moat bliuwe

Indiener: Johan Sieswerda, raadslid fractie OpsterLanders
Onderwerp: nieuwe MFA Gorredijk, klankbordgroep en De Skâns
Datum: maandag 11 juli 2016, raadsvergadering

Mondelinge Vragen:

  1. Klopt het dat Plaatselijk Belang Gorredijk niet betrokken is geweest bij het opstellen van het Programma van Eisen?
    Zo ja, waarom niet?
  2. In de klankbordgroep van de nieuwe MFA zijn geen tegenstanders vertegenwoordigd.
    Waarom is dit het geval en wat heeft B&W gedaan om de brug te slaan naar deze groepering om een breed draagvlak in Gorredijk te verwerven?
  3. Is er al zicht op een nieuwe bestemming voor de huidige locatie van De Skâns (dat binnenkort wordt gesloopt)?

Persbericht – Zwembad De Delte (Gorredijk) wint Gouden Turf 2015

PERSBERICHT

Zwembad De Delte uit Gorredijk wint Gouden Turf 2015

Zwembad De Delte uit Gorredijk wint Gouden Turf 2015 en ontvangt de wisseltrofee van de vorige winnaar (Dodo Festival Bakkeveen)

De Skâns, Gorredijk – De vrijwilligers van zwembad De Delte heeft de 7e Gouden Turf gewonnen. Op plaats 2 en 3 zijn respectievelijk Cultbee Beetsterzwaag en de Himmelploech uit Ureterp geëindigd.

Na een korte nieuwjaarstoespraak van fractievoorzitter Johan Sieswerda (OpsterLanders) en diepgaande interviews met de 9 genomineerde vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Opsterland werd in een gezellige atmosfeer de verkiezingsuitslag bekend gemaakt in De Skâns (Gorredijk). De felbegeerde wisseltrofee, de Turfsteker, werd traditioneel uitgereikt door de vorige winnaar van de Gouden Turf verkiezing: Dodo Festival Bakkeveen.

“Wij hebben een zwaar jaar achter de boeg om ons zwembad met behulp van de vrijwilligers goed op poten te zetten. Dit heeft ons enorm veel tijd en energie gekost. Wij beschouwen deze hoofdprijs als een mooie opsteker en aanmoediging voor de komende jaren. Vergeet nooit: zonder de vrijwilligers was er geen zwembad meer geweest en was het volgestort met zand!” Aldus een blije en emotionele voorzitter Twan van Duijven van De Delte.

Totaal aantal stemmen: 1073
Aantal deelnemende organisaties: 9
De uitslag van de top 3:
1. Zwembad De Delte, Gorredijk – 238
2. Cultbee, Beetsterzwaag – 195
3. Himmelploech Ureterp – 181

De Gouden Turf is een initiatief van oppositiepartij OpsterLanders om vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers te brengen in de gemeente. Vrijwilligers maken het verschil: ze zijn onmisbaar voor de samenleving. Het publiek nomineert de organisaties in oktober en bepaalt in december via een stemming (telefonisch/internet) wie de winnaar wordt. Weekblad SA stelt in november ruimte beschikbaar in de krant voor het overzicht van de genomineerden.

Gouden Turf: nieuwjaarstoespraak Johan Sieswerda

Goedemiddag dames en heren! Fan herte wolkom. Van harte welkom in Gorredijk. Welkom in De Skâns. Gelukkig zonder ijzel. Ik weet nog dat de eerste Gouden Turf in 2010 werd uitgereikt in Siberische omstandigheden: er lag buiten toen maar liefst een halve meter sneeuw. De weergoden zijn ons vandaag gunstig gezind.

Vorig jaar zaten we in Terwispel. Toen werden de vrijwilligers van het Dodo Festival uit Bakkeveen kampioen. Dit keer weer in de vertrouwde Skâns. Waarschijnlijk voor de laatste keer (?), want het gebouw wordt op deze locatie gesloopt. Niet de keuze van mijn partij OpsterLanders. Onze voorkeur gaat uit naar renovatie op deze centrale locatie, die bewezen veel goedkoper blijkt te zijn dan nieuwbouw.

Anyway. Degenen die mijn nieuwjaarstoespraken kennen als opening van de Gouden Turf bijeenkomsten weten als geen andere:

  1. Van tevoren is niemand bekend wat de inhoud zal zijn van de nieuwjaarstoespraak. Zelfs mijn partijgenoten niet!
  2. Op het middagprogramma staat hiervoor 10 minuten gereserveerd. Maar meestal zit ik onder de 5 minuten. Lange monologen zijn niet aan mij aanbesteed: het is meer uitzondering dan regel. Daarnaast ben ik van mening dat deze bijeenkomst in het teken staat van vrijwilligerswerk in de gemeente Opsterland. Partijpolitiek hoort thuis op een andere plek. Aan het einde van mijn toespraak zal ik u een vraag stellen en verwacht een antwoord.
  3. Mijn toespraken gaan inhoudelijk dus ook niet over partijpolitiek. Soms zal ik er naar refereren, maar alles draait vandaag om vrijwilligerswerk en grote het belang hiervan voor onze dorpsgemeenschappen. In alle vorige 6 toespraken zat een wisselende rode draad: een korte analyse, kanttekening of oproep. Of zoals vorige keer de constatering dat de trend is: meer marktwerking, een terugtredende overheid en een zwaarder beroep op vrijwilligerswerk / mienskip.

Nu wil ik het graag met u hebben over iets algemeens. Iets wat ik vaak hanteer vanuit mijn achtergrond als historicus: de koppeling van het verleden met het heden richting de toekomst. Kijk vervolgens naar uw eigen organisatie en vereniging. Hoe en waarom was deze ook al weer ontstaan? Hoe heeft het zich doorontwikkeld tot de dag van vandaag? En waar gaan wij naar toe en wat zijn onze wensen voor de toekomst? Betrek je dit op de gemeentepolitiek: wat is de context en voorgeschiedenis, wat is het voorstel en hoe past dit in het toekomstbeeld? Ik vergelijk deze methode met een trein, auto of boot: je kunt niet reizen zonder een momentopname, een vertrek- en een aankomstpunt. En je kunt ook niet zonder 1 van de 3. Terug naar het begin: zonder geschiedenis geen roots, zonder het heden geen realisme, zonder toekomst geen vooruitgang. Dit heet binding, cohesie, samenhang.

Over samenhang gesproken: zonder samenhang geen samenleving. U vormt allemaal als vrijwilliger en alle andere vrijwilligers uit Opsterland tezamen een belangrijke cementlaag. Valt deze laag weg, dan zakt het dorpsleven in elkaar als een kaartenhuis. En terugkomend op het thema van vandaag: binnen uw eigen organisatie blijft het belangrijk om te weten wat de roots zijn, waar het nu staat en de stip op de horizon. Want. U bent altijd op reis. U allemaal bent op reis. Op de weg. Op het water. En daarom wens ik iedereen in deze zaal voor 2016 een behouden vaart. De beste wensen! In lokkich nijjier!

De uitdagende vraag aan u van vandaag als het gaat om vermijden van partijpolitiek:
Hoe vaak heb ik in mijn toespraak het woord OpsterLanders genoemd?