Projecten – Johan

 • Genealogische achtergrond van Friese Letterlap
  Opschrift: Auke Bonga en T.T. Tacoma. En Wapke Bonga.
  Gemaakt in 1858. Familie-eigendom
  Gestart: 2017. Afgerond in 2017
 • Friese Almanak van Grietje Sjoerd uit Schraard
  Gedrukt in 1786 in Leeuwarden door Johannes Seydel
  Maandelijkse overzicht van gekochte broden. Familie-eigendom
  Gestart: 2016. Afgerond in 2016

 • Correspondentie Hilda Oelmann – Aukje Kooistra
  14 handgeschreven brieven, gericht aan beppe Aukje
  Periode: 1939-1951. Familie-eigendom
  Gestart: 2015. Afgerond in 2017
 • Militair historisch onderzoek, Tweede Wereldoorlog
  Reconstructie april 1945
  Samenwerking met Ministerie van Defensie
  Gestart: 2015. Afgerond in 2017
 • Opregte Haerlemse Dingsdaegse Courant
  Transcriptie van de eerste krant van Nederland
  Gedrukt op 2 augustus 1666. Familie-eigendom
  Gestart: 2014. Afgerond in 2014


 • Website geschiedenis van Pingjum (drietalig)
  http://www.pingjumgeschiedenis.wordpress.com/
  In februari 2015 overgezet naar WordPress
  Gestart: 2000. Status: lopende

Advertenties
%d bloggers liken dit: