OpsterLanders in 2016

ACTIES OPPOSITIEPARTIJ OPSTERLANDERS IN 2016

Mondelinge vragen van OpsterLanders:

Schriftelijke vragen van OpsterLanders:

Moties, (mede)ingediend door OpsterLanders:

 • 12 september 2016
  Motie – stop vergunning proefboring Nij Beets
  Resultaat: aangenomen door de raad. Tegen: D66
 • 11 juli 2016
  Motie – later actualiseren IHP en evaluatie eind 2018
  Indieners: OpsterLanders, ChristenUnie, PvdA, CDA
  Resultaat: aangenomen door de raad
 • 9 mei 2016
  Motie – ontmoedigingsbeleid ballonnen oplaten
  Indieners: OpsterLanders en BAS
  Resultaat: aangenomen door de raad
 • 4 april 2016
  Motie – rubbergranulaat kunstgras Lippenhuizen
  Indieners: OpsterLanders en FNP
  Resultaat: ingetrokken n.a.v. constructieve toezegging van B&W
 • 29 maart 2016
  Motie – meldpunt misstanden en integriteitsschendingen uit het verleden
  Indieners: OpsterLanders, BAS, FNP, PvdA, VVD
  Resultaat: verworpen (11 tegen, 10 voor)
 • 29 maart 2016
  Motie van afkeuring rond beleid in dossier Springth – Marinus
  Indieners: OpsterLanders, BAS, FNP, PvdA, VVD
  Resultaat: verworpen (11 tegen, 10 voor)
 • 29 maart 2016
  Motie van afkeuring in wethouder W. Kooistra
  Indieners: OpsterLanders, BAS, FNP, PvdA, VVD
  Resultaat: verworpen (11 tegen, 10 voor)
 • 25 januari 2016
  Motie – m.b.t. Nota Kansen Benutten, recreatie en toerisme in Opsterland
  “Roept het college op om over de provinciegrenzen heen te kijken en aansluiting te zoeken bij gemeenten rondom het gebied Bakkeveen. Het uiteindelijke doel daarbij is om het fiets en voetpadennetwerk te verbreden en de toeristen te verleiden langer te recreëren in dit gebied.”
  Indieners: OpsterLanders, ChristenUnie en Opsterlands Belang
  Resultaat: aangenomen

Amendementen, (mede)ingediend door OpsterLanders:

 • Onderwerp: glasvezel bedrijventerrein Gorredijk
  Doel: voorkomen van financiering uit glasvezel voor het Buitengebied
  Indieners: CDA, OpsterLanders, PvdA
  Resultaat: aangenomen. Tegen: D66
 • Onderwerp: Herziene Legeverordening 2016
  Doel: geen omgevingsvergunning voor zonneparken/veldsystemen
  Indieners: OpsterLanders, BAS, FNP
  Resultaat: verworpen

footer OL 2014

%d bloggers liken dit: