OpsterLanders in 2017

ACTIES OPPOSITIEPARTIJ OPSTERLANDERS IN 2017

Aanvraag extra raadsvergadering

Mondelinge vragen van OpsterLanders:

Schriftelijke vragen van OpsterLanders:

Moties, ingediend of gesteund door OpsterLanders:

Amendementen, ingediend of gesteund door OpsterLanders:

  • Voorzittersvergaderingen (Presidium) moeten meer openbaar
    Resultaat: verworpen

footer OL 2014

%d bloggers liken dit: