archiveren | Johan Sieswerda RSS voor deze sectie

Meerderheid gemeenteraad Opsterland steunt motie ‘Eerlijk Kinderpardon’

De motie – het initiatief van raadsfracties OpsterLanders en ChristenUnie – is gisteravond met een ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Uitslag van de stemming: 11 voor, 6 tegen.
VOOR: OpsterLanders, ChristenUnie, PvdA, CDA, D66 en FNP
TEGEN: Opsterlands Belang en VVD

Indieners:: OpsterLanders, ChristenUnie, PvdA, CDA, D66 en FNP
Download: MOTIE – Eerlijk Kinderpardon (pdf)


Friesch Dagblad, pagina 18

Kinderpardon: Opsterland wil regels versoepeld zien

Beetsterzwaag | De gemeente Opsterland gaat de regering verzoeken de regels rond het kinderpardon te versoepelen. Een motie van OpsterLanders en het ChristenUnie werd gisteravond met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de VVD en Opsterlands Belang steunden de motie niet. Opsterlands Belang – de grootste fractie in de raad – wilde de motie alleen steunen als daar ook in kwam te staan dat de procedures moeten worden verkort. Daarvoor was geen meerderheid.


De Woudklank

http://www.dewoudklank.nl/nieuws/88972/opsterland-wil-een-eerlijker-kinderpardon/

Logo van GroenLinks-OpsterLanders

Motie OpsterLanders en ChristenUnie: Eerlijk Kinderpardon

Raadsfracties OpsterLanders en ChristenUnie willen een eerlijk Kinderpardon

BEETSTERZWAAG – Vanavond dienen OpsterLanders en ChristenUnie de motie ‘Eerlijk Kinderpardon’ in, mede gesteund door de fracties van PvdA en CDA. De motie is een oproep (via college van B&W Opsterland) aan de politiek in Den Haag om de regels en voorwaarden rond het Kinderpardon eerlijker en soepeler te hanteren.

Kinderen die op hun achttiende langer dan 5 jaar in Nederland waren, komen in aanmerking voor het Kinderpardon/Bernepardon, mits ze voldoen aan enkele aanvullende voorwaarden. De regels worden nu zo strikt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog in aanmerking komt voor een Kinderpardon. Uitzetting is een schending van de rechten van het kind en betekent vaak veel onrust en commotie in de lokale gemeenschap zoals de buurt, scholen en verenigingen.

De oproep in deze motie aan de politiek in Den Haag ligt in het verlengde van de kritiek van de nationale Kinderombudsvrouw en de internationale organisatie Defence for Children op het Kinderpardon: de extra voorwaarden zijn te streng en schadelijk voor de ontwikkeling van het kind. Versoepeling van de voorwaarden is mogelijk met betrekking tot het meewerkcriterium en overheids- in plaats van rijks toezicht (zie concreet voorbeeld in de toelichting op de motie).

De motie

Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Opsterland

constaterende dat:

  • het meewerkcriterium van het Kinderpardon momenteel zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog in aanmerking komt voor een Kinderpardon;
  • voor ongeveer 400 in Nederland gewortelde kinderen uitzetting dreigt naar een land waarvan ze veelal de taal niet eens beheersen;
  • binnen veel gemeenten brede steun leeft om in de gemeenschap gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven, hier te laten blijven omdat het thuis van deze kinderen hier in Nederland ligt;

overwegende dat:

  • het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;

Verzoeken het college om:

bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon

Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Gerrit Weening, raadslid ChristenUnie

Download: MOTIE – Eerlijk Kinderpardon (pdf)

Vijf jaar geleden: Opsterlandse koningsconnectie Willem Alexander en Johan Sieswerda

Wie is wie? Zoek de verschillen (en overeenkomsten). De ene wordt op 30 april gekroond, de andere weet van de prins geen kwaad. De ene is van Oranje, de andere draagt soms oranje. Dit buitengewone raadsel is onthuld in De Woudklank van 14 februari. Met een groepsfoto uit de oude doos.

DE OPSTERLANDSE KONINGSCONNECTIE | WILLEM ALEXANDER EN JOHAN SIESWERDA


In het midden Willem Alexander,
links vooraan Johan Sieswerda

BAKKEVEEN – De een is voorbestemd, de ander moet stemmen vergaren – zo gaat dat in de Nederlandse parlementaire monarchie. Willem-Alexander en Johan Sieswerda van OpsterLanders studeerden wel gelijktijdig geschiedenis in Leiden.

Tussen de foto’s op het dressoir bij de ouders van Johan Sieswerda staat een vergeelde prent van een clubje studenten: de jaargroep 1988. Op bezoek bij opa en oma wijst het vijftienjarig nichtje van Sieswerda naar een van de jongens: ‘Daar bij oom Johan, dat is toch Willem-Alexander?’. Het is hem. Als eerstejaars student zat gemeenteraadslid Sieswerda met de toekomstige koning in een werkgroepje geschiedenis. Nu de heisa rond de troonswisseling losbarst, komen de herinneringen weer bij hem boven.

Als twee druppels water

‘Je zou het nu niet meer zeggen, maar toen leken we nogal op elkaar. Of ik soms de kroonprins was, kreeg ik vaak te horen.’ Dat vond Sieswerda niet vervelend, want zijn studiejaar kende niet voor niets een opvallende toename van vrouwelijke studenten.

Ook een journaliste van weekblad de Haagse Post, op reportage over het studentenleven van de prins, meent Willem-Alexander te herkennen tussen studenten die zich verdringen voor een cijferlijst in de hal van het universiteitsgebouw. ‘In de hoek bij het secretariaat staat een lange jongen met de jukbeenderen van Claus en de mond van Beatrix. Hij draagt een vaal, blauwwit gestreept T-shirt en vuil geworden sportschoenen. Iemand zegt iets tegen hem en hij lacht. Een bleke, bescheiden jongen. Als twee druppels water.’

Het is echter de jonge Sieswerda, niet de kroonprins. Die komt even later luidruchtig de hal binnen, op schoenen van krokodillenleer. De journaliste ziet haar vergissing in.

Winegums

Willem-Alexander was geen opvallende student, aldus Sieswerda. De prins verzuimde nogal eens vanwege ‘Koninklijke besognes’, maar naar afspraak bleef dergelijke informatie binnen de muren van de universiteit. ‘Verder deed hij gewoon mee in de werkgroep. We zaten daar met zijn elven met onze mentor Gerard Meijer. Ik bracht altijd een zak winegums mee van V&D en dan graaide hij ook gretig mee.’

Het enige verschil met de medestudenten bestond eigenlijk uit de twee mannen met zonnebrillen die steevast discreet bij de koffieautomaat bleven wachten tot de colleges voorbij waren. Sieswerda vermoedt dan ook dat de antecedenten van hem en zijn jaargenoten vooraf zijn onderzocht door de toenmalige veiligheidsdienst BVD, al ging dat buiten hun medeweten om. ‘Bij mij zullen ze snel klaar zijn geweest, ik was al gescreend. Ik had net mijn dienstplicht erop zitten bij de militaire inlichtingendienst.’

Uit het oog verloren

Na hun gezamenlijke propedeusejaar verloor Sieswerda de kroonprins uit het oog, zij kozen voor verschillende studierichtingen. Willem-Alexander studeerde uiteindelijk af op de betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk in NAVO-verband. De scriptie van Sieswerda ging over het politiek populisme tijdens de crisis van de jaren dertig in de Verenigde Staten.

Zie ook artikel in De Woudklank:
http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/15248/de-opsterlandse-koningsconnectie-w-a-en-sieswerda-ooit-als-twee-druppels-water/

Brassband Spijkerpakkenband wint Gowden Turf 2017

Willem de Vent, Brassband Spijkerpakkenband

PERSBERICHT

DE SKANS, GORREDIJK
De muzikanten van Brassband De Spijkerpakkenband hebben de 9e jaarlijkse publieksprijs gewonnen.

Buuf en Buuf (Gorredijk) is geëindigd op de 2e plaats.
De derde prijs ging naar Sportvereniging Langezwaag.

De aftrap van de middag werd gedaan door fractievoorzitter Johan Sieswerda van GroenLinks-OpsterLanders. Zijn nieuwjaarstoespraak droeg de titel: Vrijwilligerswerk, constant en veranderlijk door de eeuwen heen. Na korte interviews met de 12 genomineerde vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Opsterland werd in De Skâns de verkiezingsuitslag bekend gemaakt. De felbegeerde wisseltrofee, De Turfsteker, werd traditioneel uitgereikt door de vorige winnaar: de Oliebollenloop uit Gorredijk.

Willem de Vent was buitengewoon blij met het winnen van de hoofdprijs:
“Te gek. Wij zetten de wisseltrofee niet in de kast maar op de bekerkast!”

Totaal aantal stemmen: 1741. Aantal deelnemende organisaties: 12.
De top 3:
1. Brassband Spijkerpakkenband Oliebollenloop, Gorredijk – 415
2. Buuf en Buuf, Gorredijk – 218
3. Sportvereniging Langezwaag – 182

De Gouden Turf is een initiatief van GROENLINKS-OpsterLanders om vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers te brengen in de gemeente. Vrijwilligers maken het verschil: ze zijn onmisbaar voor de samenleving. Het publiek nomineert de organisaties in oktober en bepaalt in december via een stemming (telefonisch/internet) wie de winnaar wordt. Weekblad Sa! stelt in november ruimte beschikbaar in de krant voor het overzicht van de genomineerden.


De deelnemende vrijwilligersorganisaties uit Opsterland (in alfabetische volgorde):