Archief | internet RSS for this section

Schriftelijke vragen over smartphone voor brugklassers

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Smartphone voor brugklassers
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 22 augustus 2017

Inleiding:

Tegenwoordig hebben de meeste brugklassers een smartphone. Echter, niet alle ouders kunnen een smartphone met abonnement betalen.
De gemeente Den Haag gaat hier nu iets aan doen. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provider T-Mobile en smartphone-fabrikant Samsung. De smartphone wordt overigens in bruikleen gegeven door Stichting Leergeld.
Fractie OpsterLanders is tegen een tweedeling in de samenleving.
Fractie OpsterLanders is van mening dat zonder internetverbinding en mobiele telefoon jongeren de aansluiting met de digitale samenleving missen.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Is het College van B&W op de hoogte van het laatste nieuws uit de gemeente Den Haag om brugklassers met ouders met een laag inkomen een smartphone en internetabonnement te verstrekken?
 2. Het Ministerie van SZW heeft vorig jaar extra 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen.
  Hoeveel ontvangt Opsterland uit deze sociale investeringspot?
  Is het toegestaan een smartphone & abonnement hieruit worden te vergoeden voor kinderen uit arme gezinnen?
 3. Heeft het College van B&W een inventarisatie gedaan hoeveel brugklassers uit arme gezinnen in Opsterland momenteel zonder smartphone zitten? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het?
  Zo nee, is het college bereid hier onderzoek naar te verrichten?
 4. Bent u het met de stelling van fractie OpsterLanders eens dat zonder mobiele telefoon en internetverbinding jongeren (uit arme gezinnen) de aansluiting met de digitale samenleving missen?
 5. OpsterLanders is onder de indruk van het initiatief in Den Haag. Bent u bereid om een soortgelijk initiatief op te zetten in de gemeente Opsterland?

Download:
Schriftelijke vragen – Smartphone voor brugklassers (pdf)

footer OL 2014

Advertenties