archiveren | D66 RSS voor deze sectie

GROENLINKS-OPSTERLANDERS grootste winnaar!

Het aantal stemmen op GroenLinks-OpsterLanders is verdubbeld.
De partij is nu met 2 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad:
– Elske Beintema
– Johan Sieswerda

Nieuwe website:
https://opsterland.groenlinks.nl/

2006: opgericht door GroenLinks, D66 en Opsterland Anders.
2006-2010: 1 zetel (Leo Andringa, commissielid: Agaath Arends).
2010-2014: 2 zetels, met versterking van Johan Sieswerda.

Meerderheid gemeenteraad Opsterland steunt motie ‘Eerlijk Kinderpardon’

De motie – het initiatief van raadsfracties OpsterLanders en ChristenUnie – is gisteravond met een ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Uitslag van de stemming: 11 voor, 6 tegen.
VOOR: OpsterLanders, ChristenUnie, PvdA, CDA, D66 en FNP
TEGEN: Opsterlands Belang en VVD

Indieners:: OpsterLanders, ChristenUnie, PvdA, CDA, D66 en FNP
Download: MOTIE – Eerlijk Kinderpardon (pdf)


Friesch Dagblad, pagina 18

Kinderpardon: Opsterland wil regels versoepeld zien

Beetsterzwaag | De gemeente Opsterland gaat de regering verzoeken de regels rond het kinderpardon te versoepelen. Een motie van OpsterLanders en het ChristenUnie werd gisteravond met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de VVD en Opsterlands Belang steunden de motie niet. Opsterlands Belang – de grootste fractie in de raad – wilde de motie alleen steunen als daar ook in kwam te staan dat de procedures moeten worden verkort. Daarvoor was geen meerderheid.


De Woudklank

http://www.dewoudklank.nl/nieuws/88972/opsterland-wil-een-eerlijker-kinderpardon/

Logo van GroenLinks-OpsterLanders

D66 kiezers lopen over naar OpsterLanders LIJST 6

D66-OpsterLanders

“Mijn stem gaat dit keer naar OpsterLanders. Dat D66 jullie posters heeft beschadigd doet bij mij de deur dicht. Kinderachtig. Jammer.”

Het kan zijn dat de vernielactie van D66  van afgelopen week – zie eerdere nieuwsbericht 1 en nieuwsbericht 2 en nieuwsbericht 3 – de laatste druppel is geweest die de emmer heeft doen overlopen bij een groot aantal sympathisanten/kiezers van D66 in Opsterland. Zij hebben OpsterLanders schriftelijk en telefonisch laten weten op woensdag 19 maart bij de raadsverkiezingen te zullen stemmen op OpsterLanders LIJST 6  … in plaats van D66.

footer OL 2014

OpsterLanders LIJST 6: nr. 1 Johan Sieswerda uit Bakkeveen

Johan Sieswerda - Bakkeveen

Johan Sieswerda (Bakkeveen)

1. JOHAN SIESWERDA
Sociaal en democratisch in hart en nieren

BAKKEVEEN / BAKKEFEAN – Raadslid. Historicus en tekstschrijver, voormalig D66 Statenlid (2003-2007), voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen (2007-2011) en medeoprichter van de lokale Historische Vereniging.

Vrije tijd: tennis, fietsen, langlaufen, genealogie en big fan van S.C. Heerenveen

Ik geloof in de kracht en vitaliteit van de dorpen. Waarom niet meer gebruik maken van de lokale deskundigheid? Burgers vooraf betrekken bij besluiten in plaats van achteraf. Verder wil ik meer glasvezel, energiebesparing en gratis wifi (draadloos internet) met brede dorpsdekking in Opsterland.

Politieke column van Johan Sieswerda:
Samenwerkingsverbanden zijn ongrijpbaar en ondemocratisch

2013 – Johan Sieswerda en zijn look a like:
De Woudklank: Johan Sieswerda en kroonprins Willem-Alexander

Facebook:
https://www.facebook.com/johan.sieswerda

footer OL 2014

Het vervolg van D66 vernielt posters OpsterLanders: excuses van D66 en gaat … over op de orde van de dag

D66 vernielt posters OpsterLanders

Verkiezingsbord Siegerswoude met vernielde poster van OpsterLanders

D66 vernielt posters van OpsterLanders: het vervolg, excuses van D66 en … over op de orde van de dag

Vorige week zijn de posters van OpsterLanders op alle 16 gemeentelijke verkiezingsborden vernield door mensen van D66. Deze constatering werd gedaan aan de hand van waterdichte bewijzen, vele ooggetuigenverklaringen (met een eenduidig signalement) en opvallende lijmsporen die werden achtergelaten.

In een reactie in de Leeuwarder Courant en De Woudklank liet lijsttrekker De Jong van D66 weten, dat OpsterLanders hetzelfde had gedaan met één van hun verkiezingsposters. Welnu, dit verhaal blijkt helemaal uit de duim gezogen. Inclusief een foto die in scène is gezet.

Ten eerste, omdat OpsterLanders haar eigen verkiezingsposters op alle locaties niet op de grote gemeentelijke verkiezingsborden heeft bevestigd, maar bewust apart en hoog heeft geschroefd met bouten boven of naast deze borden. Hierdoor is het dus onmogelijk om posters van andere partijen af te schermen. Zie foto boven. Zien is geloven. Dinsdagmiddag heeft bovendien de plakploeg van OpsterLanders tijdens het herstellen van de beschadigde verkiezingsposters geconstateerd dat in Opsterland niets is overgeplakt.

Ten tweede, omdat inmiddels uit betrouwbare en onafhankelijk bron is vernomen, dat in de periode nadat de verkiezingsposters van OpsterLanders zijn gemonteerd, nergens in de gemeente Opsterland sprake is geweest van het hinderlijk overplakken van andermans posters.

Ondanks dat wil OpsterLanders u melden, dat het bestuur van D66 contact heeft gehad over dit vervelende incident en aan ons z’n oprechte excuses heeft aangeboden voor de bekladding van de 16 verkiezingsposters. Het bestuur weet niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar betreurt de pijnlijke situatie die is ontstaan. Ook zij zijn het met OpsterLanders eens, dat politiek en democratie om de inhoud gaat en dat je andermans spullen met rust laat.

Voor ons is het gebaar van D66 voldoende om dit hoofdstuk te sluiten.

OpsterLanders LIJST 6

footer OL 2014