Archief | cultuur RSS for this section

The end of de Gorredijkse Levende Ent?

De Levende Ent, 2017, Gorredijk. © Johan Sieswerda

De toekomst van het kunstwerk ‘de Levende Ent’ van Jaap van der Meij staat op het spel. Het kunstwerk van Jaap van der Meij (zie afbeelding) staat voor De Skâns, in Gorredijk. De bewoners van Gorredijk krijgen deze week de kans om zich uit te spreken. Het is een keuze uit 4 scenario’s: opblazen, begraven, in stukken verdelen of restaureren.

Raadslid Johan Sieswerda van fractie OpsterLanders vindt dat de beeldbepalende Ent behouden moet blijven of in uiterste geval worden verplaatst naar een mooie plek in Gorredijk. “Kunst kieper je niet zo maar overboord!”

Een mobiel stembureau belt bij iedereen aan. En van maandag tot en met donderdag van 19.00 tot 21.00 uur staat het stembureau op de Jan Eisengastrjitte 2 (voormalige Groene Kruisgebouw). Op 6 juni om 19.00 uur wordt de uitslag bekendgemaakt tijdens een openbaar debat op het plein bij het kunstwerk. Het project is in handen van stichting DesignArbeid. Zij willen hiermee de vraag centraal stellen of kunstwerken in de openbare ruimte, die ooit met subsidie zijn gemaakt, automatisch het recht hebben om te blijven voortbestaan.

Advertenties

Vragen over waarom Opsterland het sociaal manifest NIET heeft ondertekend

Onderwerp: Waarom heeft Opsterland het landelijke sociaal manifest niet ondertekend?
Datum: 18 april 2017
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Inleiding:
Deze maand hebben wethouders van 9 Friese gemeenten een manifest ondertekend, gericht aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateur: ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen.
Het gaat over de Participatiewet. In het bijzonder de bezuiniging op de WSW.
Zij waarschuwen dat door de bezuinigingen mensen met een beperking thuis komen te zitten. Maar het gaat ook over loonschalen, toereikende begeleiding voor ex-Wajong en het voorkomen dat Beschut Werk een verliespost wordt voor de gemeenten. De gemeente Opsterland heeft het manifest niet ondertekend.

Vraag aan het college van B&W:

  1. Waarom heeft het college van B&W Opsterland dit manifest niet ondertekend?

Antwoord B&W:
De gemeente Opsterland heeft het te druk gehad met Caparis en – toegegeven – dit manifest over het hoofd gezien.

—> Mondelinge en schriftelijke vragen in 2017 van fractie OpsterLanders

Vragen over de bijdrage van gemeente Opsterland aan KH2018

Onderwerp: Wat doet de gemeente t.b.v. Kulturele Haadstêd 2018?
Datum: 20 maart 2017
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Inleiding:
Leeuwarden is uitgeroepen tot Europese Culturele Hoofdstad 2018.
De culturele hoofdstad van Europa 2018 is een kunstevenement in Europa. Veel extra bezoekers in 2018. Dat betekent grote mogelijkheden voor Friese ondernemers. Ook als mooi visitekaartje voor de gemeente Opsterland.

Vragen aan het college van B&W:

  1. Wat heeft het college van B&W tot dusver gedaan om Opsterland aan te laten sluiten bij Culturele Hoofdstad?
  2. Is B&W zich goed bewust dat de tijd dringt, dat het nog maar 1 jaar te gaan is? Wat staat er nu op de to do list?
  3. Volgens de laatste nieuwsberichten stelt Tytsjerksteradiel in navolging van Leeuwarden en Smallingerland 1 euro per inwoner beschikbaar aan de organisatie van Culturele Hoofdstad voor promotiemateriaal van CH2018. Ondernemers en organisatoren van de evenementen kunnen hier gebruik van maken.
    Hoeveel geld trekt de gemeente uit voor CH2018?
    Wat vindt u van het voorstel van 1 euro per inwoner?

—> Mondelinge en schriftelijke vragen in 2017 van fractie OpsterLanders