archiveren | Bakkeveen RSS voor deze sectie

Vijf jaar geleden: Opsterlandse koningsconnectie Willem Alexander en Johan Sieswerda

Wie is wie? Zoek de verschillen (en overeenkomsten). De ene wordt op 30 april gekroond, de andere weet van de prins geen kwaad. De ene is van Oranje, de andere draagt soms oranje. Dit buitengewone raadsel is onthuld in De Woudklank van 14 februari. Met een groepsfoto uit de oude doos.

DE OPSTERLANDSE KONINGSCONNECTIE | WILLEM ALEXANDER EN JOHAN SIESWERDA


In het midden Willem Alexander,
links vooraan Johan Sieswerda

BAKKEVEEN – De een is voorbestemd, de ander moet stemmen vergaren – zo gaat dat in de Nederlandse parlementaire monarchie. Willem-Alexander en Johan Sieswerda van OpsterLanders studeerden wel gelijktijdig geschiedenis in Leiden.

Tussen de foto’s op het dressoir bij de ouders van Johan Sieswerda staat een vergeelde prent van een clubje studenten: de jaargroep 1988. Op bezoek bij opa en oma wijst het vijftienjarig nichtje van Sieswerda naar een van de jongens: ‘Daar bij oom Johan, dat is toch Willem-Alexander?’. Het is hem. Als eerstejaars student zat gemeenteraadslid Sieswerda met de toekomstige koning in een werkgroepje geschiedenis. Nu de heisa rond de troonswisseling losbarst, komen de herinneringen weer bij hem boven.

Als twee druppels water

‘Je zou het nu niet meer zeggen, maar toen leken we nogal op elkaar. Of ik soms de kroonprins was, kreeg ik vaak te horen.’ Dat vond Sieswerda niet vervelend, want zijn studiejaar kende niet voor niets een opvallende toename van vrouwelijke studenten.

Ook een journaliste van weekblad de Haagse Post, op reportage over het studentenleven van de prins, meent Willem-Alexander te herkennen tussen studenten die zich verdringen voor een cijferlijst in de hal van het universiteitsgebouw. ‘In de hoek bij het secretariaat staat een lange jongen met de jukbeenderen van Claus en de mond van Beatrix. Hij draagt een vaal, blauwwit gestreept T-shirt en vuil geworden sportschoenen. Iemand zegt iets tegen hem en hij lacht. Een bleke, bescheiden jongen. Als twee druppels water.’

Het is echter de jonge Sieswerda, niet de kroonprins. Die komt even later luidruchtig de hal binnen, op schoenen van krokodillenleer. De journaliste ziet haar vergissing in.

Winegums

Willem-Alexander was geen opvallende student, aldus Sieswerda. De prins verzuimde nogal eens vanwege ‘Koninklijke besognes’, maar naar afspraak bleef dergelijke informatie binnen de muren van de universiteit. ‘Verder deed hij gewoon mee in de werkgroep. We zaten daar met zijn elven met onze mentor Gerard Meijer. Ik bracht altijd een zak winegums mee van V&D en dan graaide hij ook gretig mee.’

Het enige verschil met de medestudenten bestond eigenlijk uit de twee mannen met zonnebrillen die steevast discreet bij de koffieautomaat bleven wachten tot de colleges voorbij waren. Sieswerda vermoedt dan ook dat de antecedenten van hem en zijn jaargenoten vooraf zijn onderzocht door de toenmalige veiligheidsdienst BVD, al ging dat buiten hun medeweten om. ‘Bij mij zullen ze snel klaar zijn geweest, ik was al gescreend. Ik had net mijn dienstplicht erop zitten bij de militaire inlichtingendienst.’

Uit het oog verloren

Na hun gezamenlijke propedeusejaar verloor Sieswerda de kroonprins uit het oog, zij kozen voor verschillende studierichtingen. Willem-Alexander studeerde uiteindelijk af op de betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk in NAVO-verband. De scriptie van Sieswerda ging over het politiek populisme tijdens de crisis van de jaren dertig in de Verenigde Staten.

Zie ook artikel in De Woudklank:
http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/15248/de-opsterlandse-koningsconnectie-w-a-en-sieswerda-ooit-als-twee-druppels-water/

Johan Sieswerda – Raadslid in Beeld

Zie website Gemeente Opsterland:
https://www.opsterland.nl/gemeenteraad/Raadsnieuws/Raadslid_in_Beeld_Johan_Sieswerda

Wie is Johan Sieswerda?
Ik ben geboren in 1965. Ik woon sinds 2002 in Bakkeveen en zit vanaf 2010 in de gemeenteraad voor OpsterLanders. Na Havo en VWO op het Drachtster Lyceum in militaire dienst. Vervolgens naar Leiden om geschiedenis te studeren aan de universiteit. Met succes. Afgestudeerd op een onderwerp uit de Amerikaanse geschiedenis: opkomst en ondergang van een derde partij onder leiding van onberekenbare rechts-populisten.

Werk
Werkzaam ben ik jarenlang geweest bij Castel/@Home [tegenwoordig: Ziggo]. Als beheerder en coördinator van websites om de komst van internet via de kabel te promoten voor de zakelijke en consumentenmarkt. Vervolgens: freelance tekstschrijver.

Vrije tijd
Buiten ben ik te vinden in mijn ‘eetbare’ tuin, op de fiets /mountainbike of op de tennisbaan. Binnen verricht ik o.a. historisch onderzoek en het beheer van de website over mijn vaders geboortedorp, over geschiedenis van het Friese dorpje Pingjum: www.pingjumgeschiedenis.wordpress.com. In 2000 online gezet. Drietalig. Tige grutsk fansels bin ik op ‘e Fryske oersetting.

Hoe lang politiek actief?
Meer dan 30 jaar. In het begin ondersteunend op de achtergrond. Van 2003 t/m 2007 Statenlid. Toen even lokaal actief geweest als voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen.

Waarom in de gemeentepolitiek?
Door de omstreden geplande hoogbouw van een appartementencomplex. In 2010. Tegen de zin in van 90 procent van Bakkeveen! Dat was voor mij de directe aanleiding om de gemeenteraad in te gaan. Om de politiek te verbeteren en te veranderen; door bijvoorbeeld redelijke lossingen proberen aan te dragen.

Wat wil je bereiken?
Ik strijd voor een eerlijke en fatsoenlijke politiek. Ik wil dat Opsterland meer gebruik maakt van de deskundigheid in de dorpen en waardering heeft voor het onmisbare cement van de samenleving: vrijwilligerswerk. Daarnaast meer inzet voor de minima en de moderne werkende armen (zzp’ers) en een hogere prioriteit voor duurzaamheid in onze groene gemeente.

Schriftelijke vragen over betere toegankelijkheid in gemeente

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Betere toegankelijkheid van gemeente Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 22 december 2017

Inleiding:

Het aantal brievenbussen wordt verminderd door Post.NL.
Dit komt doordat er minder post wordt verstuurd.
Fractie OpsterLanders heeft op zich geen moeite met deze ontwikkeling die toch niet is tegen te houden mits de overgebleven brievenbussen als basisvoorziening in de dorpen toegankelijk blijven voor iedereen.

Ik krijg echter signalen uit de dorpen dat deze commerciële keuze heeft geleid dat sommige overgebleven brievenbussen slecht toegankelijk zijn voor rolstoelgebonden mensen. Zoals in Bakkeveen. Hier stonden twee bussen. Nu is er 1 over, te hoog geplaatst voor rolstoelgebruikers.

Verder. Qbuzz heeft bushaltes in Opsterland verhoogd.
De website van de gemeente zou meer toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Ook hierover heeft fractie OpsterLanders een aantal vragen aan het college van B&W.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Bent u betrokken geweest bij de besluitvorming van Post.NL om brievenbussen in de dorpen op te heffen? Zo ja, welke rol heeft de gemeente gespeeld? Samen de plaatselijke belangen en werkgroep Toegankelijkheid Opsterland? Bent u het met mij eens dat er minimaal 1 brievenbus in elk dorp blijft als basisvoorziening?
 2. Kan de gemeente garanderen dat de overgebleven brievenbussen toegankelijk zijn voor iedereen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoeveel bushaltes zijn er nu in Opsterland verhoogd?
  Welke niet en hoe wordt dit alsnog opgelost?
 4. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.
  In hoeverre is de gemeentelijke website toegankelijk voor mensen met een beperking?
  Een Europese richtlijn uit 2016 verplicht lidstaten om digitale toegankelijkheid op te nemen in nationale wetgeving. In Nederland zal die wetgeving in 2018 van kracht gaan.
  Voldoet Opsterland in 2018 aan deze verplichting?
 5. Wordt de toegankelijkheid van stembureaus in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vooraf grondig gecheckt?

Download:

footer OL 2014

12 vrijwilligersorganisaties uit Opsterland strijden om de Gouden Turf 2017

PERSBERICHT

Wisseltrofee ‘De Turfsteker’

De volgende 12 organisaties uit de gemeente Opsterland strijden om de wisseltrofee ‘De Turfsteker’ van de De Gouden Turf:

 • Aldjiersploech Beetsterzwaag
 • Brassband Spijkerpakkenband Opsterland
 • Sportvereniging Langezwaag
 • Natuerferiening Bakkefean e.o.
 • Buuf en Buuf, Gorredijk
 • Toneelvereniging Nij Bigjin, Bakkeveen
 • Bouwploeg dorpshuis, Jonkerslân
 • Actiegroep ‘Dizze Skâns moat bliuwe’, Gorredijk
 • Korfbalvereniging Oerterp
 • Plaatselijk Belang Terwispel
 • Speeltuinvereniging Badweg, Gorredijk
 • Ureterp Rookvrij

De Gouden Turf is een initiatief van raadsfractie OpsterLanders om vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers te zetten in de gemeente. Vrijwilligers maken het verschil: ze zijn onmisbaar voor de samenleving.

Het publiek nomineert de organisaties in september en bepaalt in december via de stemming (telefonisch/internet) wie de winnaar wordt. Weekblad Sa! stelt in november ruimte beschikbaar in de krant voor een verslag van de activiteiten van de genomineerden. De bekendmaking van de winnaar is op:
zaterdagmiddag, 20 januari 2018 in De Skâns, Gorredijk.

Meer informatie over de Gouden Turf: klik hier

Duurzame energie: gemeente, niet afwachten maar doen!

Bijdrage van Johan Sieswerda, raadslid fractie OpsterLanders
Raadsvergadering, 26 september 2017

Zonnepanelen = geld & goed voor klimaat

GEMEENTE OPSTERLAND: DOE WATT!

Opwekking van zonne-energie zit in de lift. Dit is de reden dat dit document is geagendeerd. Er is een toenemende druk op gemeenten vanuit het Parijs Klimaatverdrag, uit Den Haag en de provincie om de energietransitie van fossiel naar duurzaam te stimuleren. Grootschalige zonneweides doorgaan een snelle ontwikkeling. Ook in Opsterland. Randvoorwaarden zijn absoluut nodig om wildgroei en onrust onder de bevolking te voorkomen.

Het ambitiedocument komt uit 2016. Ik heb B&W gevraagd om de raad te voorzien van een update. Een niet onbelangrijk ding is mij daarin opgevallen. Gebieden met een hoge landschappelijke waarde worden uitgesloten voor zonnevelden. Een pluspunt. Evenals de prioriteit om zonne-energie te realiseren op daken. Begin met het gemeentelijk vastgoed. Het gemeentebedrijf is net geleden door de wethouder toegelicht. Denk verder aan sportaccommodaties, scholen en dorpshuizen. Waarom? Voor het klimaat en milieu en voor de portemonnee. Als duurzame belegging. Energie is geld. Zonnepanelen hebben een financieel rendement van 7%. Het scheelt dus in exploitatiekosten op de langere termijn.

Bij de particulieren is eveneens winst te boeken. Tijdens de bijeenkomst in Rottevalle over duurzame energie in ZO-Fryslân werd een belangrijke opmerking geplaatst: vergeet vooral energiebesparing niet. Besparing betekent minder opwekking. Vraag: worden er nog energiescans uitgevoerd in Opsterland? Betere bewustwording is ook een aspect: is B&W bereid voor 1 januari 2018 een voorlichtingscampagne te starten? Soms is de investering een knelpunt voor lage en midden inkomens. Als er startersleningen worden verstrekt in de woningbouw, waarom geen dergelijke leningen voor duurzame energie? Goedkoper inkoop van panelen kan overigens door aan te sluiten bij een energiecoöperatie. Minus de fiscale BTW-aftrek. Huurwoningen: de prestatieovereenkomst met woningbouwcorporaties.

Mijn resterende vragen zijn:

 • Burgerinitiatieven als Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN), in Bakkeveen en in Nij Beets kennen we inmiddels.
  Hoe zorgen wij dat alle dorpen meedoen?
 • Wat vindt B&W van drijvende zonneparken?
 • Hoe wordt de raad betrokken in de uitwerking van de zonnige ambities van B&W?
 • Er wordt veel gesproken over maatschappelijk draagvlak. In het ambitiedocument niet omlijnd. In Wirdum en in Oosterwolde stuiten grootschalige zonnevelden op verzet onder de plaatselijke bevolking.
  Wat is uw definitie van voldoende draagvlak? Is dat de helft plus 1? Plaatselijk Belang? Het dorp met of zonder buurtschapp(en)
 • OpsterLanders is groot voorstander om duurzame energieprestaties mee te nemen in het aanbestedingsbeleid.
  Bent u het met ons eens? Neemt u deze tip mee?
 • De Friese Energiestrategie wordt in oktober gelanceerd om de provincie in 2050 energieneutraal te maken. Ik mis dit in uw updatebrief.
  Wat betekent dit voor Opsterland? Of is dit soms nog geheim? 😉

Voorzitter, ik ga mijn bijdrage afronden met de conclusie van mijn fractie. Ik vind het jammer dat de gemeente veel overlaat aan de markt en de burgers en dat het voor zichzelf heeft gekozen voor een faciliterende rol = niet het toonbeeld van hoge ambitie. OpsterLanders wil een actievere en inspirerende rol van de gemeente. Van faciliteren naar stimuleren. Financiële dekking: uit de recente opbrengst aandelenverkoop in het energiebedrijf. Of uit de precario. In combinatie met subsidies bijv. van de provincie.