Archief | Bakkeveen RSS for this section

Raadslid in Beeld – Johan Sieswerda

Zie website Gemeente Opsterland:
https://www.opsterland.nl/gemeenteraad/Raadsnieuws/Raadslid_in_Beeld_Johan_Sieswerda

Wie is Johan Sieswerda?
Ik ben geboren in 1965. Ik woon sinds 2002 in Bakkeveen en zit vanaf 2010 in de gemeenteraad voor OpsterLanders. Na Havo en VWO op het Drachtster Lyceum in militaire dienst. Vervolgens naar Leiden om geschiedenis te studeren aan de universiteit. Met succes. Afgestudeerd op een onderwerp uit de Amerikaanse geschiedenis: opkomst en ondergang van een derde partij onder leiding van onberekenbare rechts-populisten.

Werk
Werkzaam ben ik jarenlang geweest bij Castel/@Home [tegenwoordig: Ziggo]. Als beheerder en coördinator van websites om de komst van internet via de kabel te promoten voor de zakelijke en consumentenmarkt. Vervolgens: freelance tekstschrijver.

Vrije tijd
Buiten ben ik te vinden in mijn ‘eetbare’ tuin, op de fiets /mountainbike of op de tennisbaan. Binnen erricht ik o.a. historisch onderzoek en het beheer van de website over mijn vaders geboortedorp, over geschiedenis van het Friese dorpje Pingjum: www.pingjumgeschiedenis.wordpress.com. In 2000 online gezet. Drietalig. Tige grutsk fansels bin ik op ‘e Fryske oersetting.

Hoe lang politiek actief?
Meer dan 30 jaar. In het begin ondersteunend op de achtergrond. Van 2003 t/m 2007 Statenlid. Toen even lokaal actief geweest als voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen.

Waarom in de gemeentepolitiek?
Door de omstreden geplande hoogbouw van een appartementencomplex. In 2010. Tegen de zin in van 90 procent van Bakkeveen! Dat was voor mij de directe aanleiding om de gemeenteraad in te gaan. Om de politiek te verbeteren en te veranderen; door bijvoorbeeld redelijke lossingen proberen aan te dragen.

Wat wil je bereiken?
Ik strijd voor een eerlijke en fatsoenlijke politiek. Ik wil dat Opsterland meer gebruik maakt van de deskundigheid in de dorpen en waardering heeft voor het onmisbare cement van de samenleving: vrijwilligerswerk. Daarnaast meer inzet voor de minima en de moderne werkende armen (zzp’ers) en een hogere prioriteit voor duurzaamheid in onze groene gemeente.

Amateurtoneel – Geert Louwes ontvangt STAF onderscheiding

Bakkeveen- Geert Louwes heeft de gouden STAF speld gekregen voor zijn 40 jaar energieke inzet voor amateurtoneel en in het bijzonder voor toneelvereniging Nij Begjin (Bakkeveen). STAF Fryslân is de overkoepelende organisatie van 150 amateur toneelverenigingen in de provincie Friesland. Geert Louwes ontving de hoge onderscheiding uit handen van STAF-bestuurslid Theun Ram na afloop van de toneelvoorstelling “Chez Dolly”.

Zie nieuwsartikel op de dorpswebsite van Bakkeveen:
https://www.bakkeveen.nl/2017/02/geert-louwes-gouden-spel-40-jaar-toneel/

Persbericht – Oliebollenloop Gorredijk wint Gouden Turf 2016

PERSBERICHT

gouden-turf-Oliebollenloop-Gorredijk-sietse-de-boer

De blije winnaars: Oliebollenloop uit Gorredijk. Fotograaf: Sietse De Boer

De Skâns, Gorredijk – De vrijwilligers van Oliebollenloop Gorredijk hebben de 8e jaarlijkse publieksprijs gewonnen. Vlooienmarkt Bakkeveen is geëindigd op de 2e plaats. De Miente & Voltawerk Gorredijk en het skûtsje ‘It Swarte Wief’ uit Tijnje op een gedeelde derde plaats.

De aftrap van de middag werd gedaan door fractievoorzitter Johan Sieswerda van OpsterLanders. Hij begon zijn nieuwjaarstoespraak met een knipoog naar het wereldnieuws: “De Verenigde Staten heeft nu Trump, Opsterland heeft lekker de Gouden Turf”.

Na korte interviews met de 9 genomineerde vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Opsterland werd in De Skâns de verkiezingsuitslag bekend gemaakt. De felbegeerde wisseltrofee, De Turfsteker, werd traditioneel uitgereikt door de vorige winnaar: zwembad De Delte uit Gorredijk

Wietske Beenen en Miranda Majoor van de Oliebollenloop (zie foto boven) waren blij verrast met het winnen van de hoofdprijs: “Wij vinden het een bekroning voor alle werk en een mooie aanmoediging om hiermee door te gaan.

Totaal aantal stemmen: 1601
Aantal deelnemende organisaties: 9
De uitslag van de top 3:
1. Oliebollenloop, Gorredijk – 364 stemmen
2. Vlooienmarkt, Bakkeveen – 260 stemmen
3. Miente &Voltawerk, Gorredijk – 230
3. Skûtsje ‘It Swarte Wief’, Tijnje – 230

De Gouden Turf is een initiatief van oppositiepartij OpsterLanders om vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers te brengen in de gemeente. Vrijwilligers maken het verschil: ze zijn onmisbaar voor de samenleving. Het publiek nomineert de organisaties in oktober en bepaalt in december via een stemming (telefonisch/internet) wie de winnaar wordt. Weekblad Sa! stelt in november ruimte beschikbaar in de krant voor het overzicht van de genomineerden.

Stembus Gouden Turf 2016 is geopend!

Klik HIER:
– voor het overzicht van de 9 strijdende vrijwilligersorganisaties
– om uw stem uit te brengen op uw favoriete vrijwilligersorganisatie

Wisseltrofee 'De Turfsteker'

Wisseltrofee ‘De Turfsteker’

De stembus is geopend t/m 15 januari 2017.
De winnaar van de Gouden Turf wordt op vrijdag 20 januari 2017 bekend gemaakt in De Skâns (Gorredijk).

 

Beantwoording schriftelijke vragen over project Dúnsân Bakkeveen

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van: college B&W Opsterland
Datum: 15 maart 2016
Onderwerp: voortgang project Dúnsân Bakkeveen
Indiener vragen: raadslid Johan Sieswerda, OpsterLander

DOWNLOAD:
Beantwoording vragen OpsterLanders over project Dúnsân Bakkeveen

Bakkeveen - Dúnsân - februari 2016

Bakkeveen – Dúnsân (februari 2016). Fotograaf: Johan Sieswerda

Geachte raad,

Op 18 februari zijn er schriftelijke vragen gesteld door de fractie van OpsterLanders. Onderstaand zijn de vragen onverkort overgenomen. Daarbij treft u het antwoord aan in cursief.

Antwoorden op de vragen van OpsterLanders:

 1. Welke deadline geldt voor dit miljoenenproject? Is dit project klaar als het toeristenseizoen (april) begint in Bakkeveen en iets later als het zwemseizoen 2016 van zwembad Dúndelle?
  Antwoord B&W:
  De werkzaamheden in de openbare ruimte zullen eind mei 2016 worden afgerond uitgezonderd het planten van nieuw groen. De realisatie van openbare toiletten zal in de loop van 2016 worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen derhalve niet geheel klaar zijn voor de start van het toeristenseizoen 2016. Dit is afgestemd met de belanghebbenden. We lopen momenteel iets achter op de planning maar verwachten dit weer in te kunnen halen.
 2. Hoe is in grote lijnen de aanbesteding en de calculatie verlopen? Wat zijn de definitieve kosten geworden voor de verplaatsing van de tennisvereniging uit Bakkeveen? Blijven de totale uitgaven binnen het toegekende budget? Er werd vanaf eind 2014 gesproken over een mogelijk aanbestedingsvoordeel: blijft er geld over?
  Antwoord van B&W:
  De aanbestedingsprocedures zijn alle meervoudig onderhands verlopen. De werkzaamheden zijn in volle gang. Er is een aanbestedingsvoordeel behaald op een deel van de werkzaamheden maar nog niet alle kosten zijn definitief bekend. Het is nu nog te vroeg om te zeggen dat er geld overblijft. Wel wordt verwacht het werk in ieder geval binnen het budget af te ronden.
 3. Wordt het resterend bedrag verdeeld via de 50/50 (provincie/gemeente) sleutel? Wat zijn hierover de afspraken? Is B&W bereid dit overschot te besteden aan Dúnsân of in versnelling van de uitvoering om de deadline naar voren te halen?
  Antwoord van B&W:
  Indien er sprake is van een overschot dan vloeit dit conform de provinciale beschikking voor 50% terug naar de provincie aangezien zij de investering voor 50% subsidieert. Onderzocht wordt momenteel of het binnen het budget haalbaar is om de kwaliteit van de inrichting te verbeteren. Versnelling van de uitvoering is niet mogelijk.
 4. Zijn er tot nu toe financiële risico’s geweest of zijn er nog risico’s te verwachten? Zo ja, kunt u dit nader toelichten? Hypothetisch: voor wie is het risico als de aannemer failliet zou gaan?
  Antwoord van B&W:
  Er zijn op dit moment geen bijzondere financiële risico’s. Indien de aannemer failliet zou gaan is dat risico voor de gemeente. Dat zou evenwel geen groot risico zijn aangezien er betaald wordt per afgerond onderdeel.

DOWNLOAD:
Beantwoording vragen OpsterLanders over project Dúnsân Bakkeveen

footer OL 2014