archiveren | Agaath Arends RSS voor deze sectie

GROENLINKS-OPSTERLANDERS grootste winnaar!

Het aantal stemmen op GroenLinks-OpsterLanders is verdubbeld.
De partij is nu met 2 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad:
– Elske Beintema
– Johan Sieswerda

Nieuwe website:
https://opsterland.groenlinks.nl/

2006: opgericht door GroenLinks, D66 en Opsterland Anders.
2006-2010: 1 zetel (Leo Andringa, commissielid: Agaath Arends).
2010-2014: 2 zetels, met versterking van Johan Sieswerda.

Raadslid Agaath Arends neemt afscheid

Agaath Arends (Siegerswoude)

Agaath Arends (Siegerswoude)

Op maandag 24 maart nam de gemeentepolitiek afscheid van Agaath Arends.

Zij kwam halverwege 2013 in de raad als opvolger van Leo Andringa. Daarvoor zat Agaath Arends, milieukundige, namens oppositiepartij OpsterLanders in de raadscommissie Romte (2002-2012).

Op de kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2014 stond zij op nummer 4.

Zie: Kandidaatsprofiel Raadsverkiezingen 2014

Hoe duurzaam is Opsterland?

Al lang is Opsterland een gifvrije gemeente. Vorig jaar dreigde dit te veranderen. Dankzij een petitie en discussie in de raad werd dit voorkomen.

De meeste duurzaamheidsinitiatieven komen van particulieren en de gemeente maakt het voor hen niet altijd makkelijk. Als u zonnepanelen wilt hebben maar geen dak op het zuiden hebt, kunnen ze ook op de grond worden geplaatst. Daarvoor is een bouwvergunning nodig en dat neemt tijd en brengt kosten met zich mee.

Vrijstelling van de legeskosten (al gauw een paar honderd euro) zou een goede ondersteuning voor groene ontwikkelingen zijn. Beter dan de subsidie voor een advies die nu bestaat. De energiebedrijven en installateurs geven zo’n advies immers gratis. En in Rotterdam heb je binnen gemiddeld 2 1/2 dag een bouwvergunning.

Het Duitse energiebedrijf RWE heeft het afgelopen jaar een miljardenverlies geleden door investeringen in gas- en kolencentrales. Nuon had hetzelfde probleem maar hun inzet op groene energie leverde vorig jaar winst op.

Corporaties hebben veel te veel goedkope huurhuizen afgebroken en dure te grote huizen daarvoor in de plaats gebouwd. Dit is de belangrijkste oorzaak van het stijgen van de huren in de sociale woningbouw. Duurzaam bouwen is renoveren. Het duurt 40 jaar voor het verlies aan energie door afbraak en investering in nieuwe bouwmaterialen is goedgemaakt. De gemeente zou daarom consequent voor renovatie moeten kiezen.

In deze tijden van economische verandering zou de gemeente ook rekening moeten houden met de mensen die daar speciaal onder lijden. Mensen die een hoge hypotheek hebben en hun huis maar niet verkocht krijgen. Noodgedwongen verhuren ze het dan.

Om geen nog grotere problemen te krijgen met huurders die huurbescherming claimen kunnen ze dan een vergunning tot tijdelijke verhuur aanvragen. Kosten €182. De gemeente gaat uit van kostendekkende leges. Zou zo’n formulier invullen echt zo duur zijn? Ook in deze gevallen zou vrijstelling moeten worden verleend. De gemeente is er tenslotte voor ons en niet omgekeerd.

U kunt nu heel makkelijk testen hoe duurzaam u zelf leeft. Bepaal uw voetafdruk met de Friese Voetafdruk Test. Ga hiervoor naar http://www.friesevoetafdruk.nl.

Opsterland kan een veel duurzamere en groenere gemeente worden. Dat is financieel beter voor de gemeente en voor ons. Duurzaamheid is minder duur dan op de oude voet doorgaan. En wijzelf kunnen ook nog een heleboel doen.

Ga daarom bewust stemmen volgende week!
– See more at: http://www.dewoudklank.nl/blogs/29670/hoe-duurzaam-is-opsterland-column-agaath-arends-opsterlanders/#sthash.ebxVZ34X.dpuf

Agaath Arends

OpsterLanders wil meer vrouwen in de raad

OpsterLanders - meer vrouwen in de raad

Women (OpsterLanders LIJST 6) at Work

Afgelopen zaterdag was het Internationale Vrouwendag. Op die dag stonden drie topvrouwen van OpsterLanders hun mannetje met hamer en schroevendraaier: Ammy Langenbach, Agaath Arends en Elske Beintema (zie foto). OpsterLanders geeft zelf het goede voorbeeld en scoort het beste ten aanzien van alle andere politieke partijen in Opsterland: maar liefst 4 van de eerste 5 kandidaat-raadsleden zijn vrouw.

De partij vindt eveneens dat de gemeente Opsterland het juiste voorbeeld moet geven m.b.t. een emancipatoir personeelsbeleid. Nog geen kwart van de kandidaten op de eerste 5 plaatsen van alle politieke partijen samen, is vrouw.

footer OL 2014

OpsterLanders onthult zwerfvuil standbeeld voor gemeentehuis

OpsterLanders 2014 - zwerfvuilstandbeeld 2

OpsterLanders LIJST 6 is de enige politieke partij in Opsterland die zich extra heeft ingezet t.a.v. het probleem van zwerfafval. Vorig jaar is hierop flink bezuinigd door het college van B&W. Met als trieste resultaat: nog meer zwerfvuil, in de dorpen en in het buitengebied. Opsterlandse himmelploegen vinden dit een verontrustende ontwikkeling. Om dit thema te benadrukken en als waardering voor het moedige werk van de himmelploegen is vandaag onder muzikale begeleiding een heus zwerfvuilstandbeeld onthuld voor het gemeentehuis in Beetsterzwaag.

Het fraaie en opvallende standbeeld – een zelfgemaakte eend gevuld met blikjes en plastic flesjes – werd onthuld door de nieuwe minister van zwerfvuil: Frank van den Haak. Onder grote belangstelling van het winkelend publiek werd de 10 minuten flashmob-actie van OpsterLanders, begeleid door accordeon en een aangepast lied op de melodie ‘Dat is uit het leven gegrepen’, ten tonele gebracht.

Download: Afvallied OpsterLanders (pdf)
Zie ook: Artikel in De Woudklank over afvalstandbeeld

Het probleem van zwerfafval is zeer actueel.
Zie onderstaand bericht van Omrop Fryslân:

Mear kontrôle op dumpen ôffal

Der komt in grutte provinsjale kontrôle op it dumpen fan ôffal yn de natuer. Dat is in hieltyd grutter probleem foar gemeenten. Natuerbehearders, provinsje, gemeenten en tafersjochhâlders hawwe skjin har nocht en komme dêrom yn aksje. As it dumpen fan ôffal yn de natuer fierder trochset, moatte de gemeentlike lêsten omheech. Dat seit boargemaster Arie Aalberts fan De Fryske Marren.

Yn syn gemeente binne freed oan in dyk by de Tsjûkemar fiif fetten mei in oalje-achtige substânsje fûn. Dy binne dêr yn de nacht fan tongersdei op freed dumpt.

footer OL 2014