Beantwoording schriftelijke vragen over gezondheidsrisico’s kunstgras-rubbergranulaat

Datum: 9 november 2016
Van: college B&W Opsterland
Onderwerp: gezondheidsrisico’s kunstgras-rubbergranulaat
Indiener: OpsterLanders, Johan Sieswerda

VARA - Zembla

DOWNLOAD:
Beantwoording schriftelijke vragen over gezondheidsrisicos kunstgras rubbergranulaat (pdf)

Geachte raad,

Op 9 oktober j.l. heeft OpsterLanders schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van kunstgras rubbergranulaat. In haar brief verwijst OpsterLanders naar de motie van haar fractie en de FNP van 4 april 2016 en de tv-uitzending “Gevaarlijk Spel” van Zembla van 5 oktober 2016 over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in rubbergranulaat op kunstgrasvelden.
In het onderstaande worden de vragen beantwoord.

Vraag 1:
Hoeveel sportkunstgrasvelden zijn er in de gemeente Opsterland?
Antwoord van B&W:
In de gemeente Opsterland zijn er in totaal 8 sportkunstgrasvelden: vier voetbalvelden bevatten rubber-infill (Bakkeveen, Beetsterzwaag, Gorredijk en Lippenhuizen) en vier zand ingestrooide korfbalkunstgrasvelden (Gorredijk en Ureterp).

Vraag 2:
B&W heeft op 7 oktober j.l. een persbericht verstuurd: u verwacht aanvullend RIVM onderzoek af. Waarom is niet uitgegaan van het voorzorgsprincipe?
Antwoord van B&W:
DWij volgen het advies van de KNVB en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Wij wachten het aanvullende onderzoek af, dat op korte termijn uitgevoerd wordt door het RIVM. Op dit moment is nog niet onomstotelijk bewezen dat rubbergranulaat onomkeerbare schade aanricht aan het milieu en de volksgezondheid. Daarom is het voorzorgsprincipe niet gehanteerd.

Vraag 3a:
Bent u ervan op de hoogte dat in rubberproducten waarmee kinderen in aanraking komen slechts 0,5 milligram per kilo PAK in de rubber mag zitten?
Antwoord van B&W:
Wij zijn er van op de hoogte, dat voor rubberproducten (zoals bijv. speelgoed) inclusief ‘activity toys’ sinds 27 december de lagere grens van 0,5 mg/kg aan PAK”s in Europees verband van kracht is. Producten, die onder de nieuwe wetgeving aan de consument worden aangeboden, moeten aan die voorwaarde voldoen.

Vraag 3b:
Gaat u op zeer korte termijn onderzoek laten doen naar het PAK-gehalte in het rubbergranulaat van Opsterlandse kunstgrasvelden?

Antwoord van B&W:
Het Ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden de gezondheid kunnen schaden. Het onderzoek moet nog voor het einde van dit jaar afgerond zijn. Wij wachten dit landelijk onderzoek af. Daarnaast maken wij gebruik van het aanbod van de recyclesector van autobanden, waarbij ze bekijken of in het kunstgrasveld het juiste rubberproduct is gebruikt.

Vraag 4:
Zijn er na de tv-uitzending van Zembla verontruste reacties binnengekomen van burgers/ouders/sportverenigingen? Zo ja, kunt u dit nader toelichten?

Antwoord van B&W:
Tot op heden zijn er geen verontruste reacties binnengekomen. Wij houden onze burgers op de hoogte van de ontwikkelingen via informatie op onze website. Daarnaast zijn alle sportverenigingen geïnformeerd. Dit onderwerp heeft onze aandacht en wij houden alle ontwikkelingen en berichtgeving over dit onderwerp in de gaten.

Vraag 5:
Bent u bereid rubbergranulaat te vervangen door alternatieven zoals zand of kurkbolletjes?
Zo ja, wat zijn de kosten hiervan?

Antwoord van B&W:
Wij wachten hierin een aanvullend onderzoek van het RIVM af. Ten aanzien van de vervangingskosten is nu nog geen inschatting te geven. De ene fabrikant spreekt van circa € 60.000 en een andere fabrikant weer van € 100.000 per veld.

Vraag 6:
Heeft u ook zicht op de effecten van microplastics (rubbergranulaat en kunstgras) op de kwaliteit van de bodem en het grondwater binnen en buiten de sportvelden?

Antwoord van B&W:
Wij laten ons hierover informeren door het RIVM en de KNVB.

Vraag 7:
Neemt u de nieuwe inzichten van Zembla (en de Volkskrant) mee in de aankomende gemeentelijke Sportnota?

Antwoord van B&W:
De Sportnota gaat niet over de accommodaties c.q. velden, maar over het te voeren beleid van de drie OWO-gemeenten in de komende jaren.

footer OL 2014

 

Advertenties

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: