OpsterLanders zegt NEE tegen proefboring Nij Beets

Bijdrage OpsterLanders in de extra raadsvergadering van maandag 12 september 2016

Voorzitter,

Mijn fractie, OpsterLanders, heeft kort voor de zomervakantie tegen het raadsvoorstel gestemd over de aanleg van een extra aardgastransportleiding in onze gemeente. Een principieel politiek signaal tegen het faciliteren van fossiele brandstoffen en een pleidooi voor een toekomstbestendig Opsterland via een andere en betere route: energiebesparing en duurzame energie = rentmeesterschap!

opsterlanders-is-tegen-proefboring-nijbeets-400x140

Waarom is OpsterLanders tegen de vergunningsaanvraag proefboring Nij Beets?

Om te beginnen hebben proefboringen het doel aardgas in de ondergrond te vinden en deze vondsten commercieel te gaan winnen. Goed voorbeeld: de aardgaswinning van Vermillion B.V. vlakbij Langezwaag.

Ten tweede vanwege de zichtbare en voelbare klimaatsverandering: aardgas is een fossiele brandstof en medeveroorzaker van het broeikaseffect. Toekenning van de vergunning zou daarmee in strijd zijn met de doelstellingen in Milieubeleidsplan en de Omgevingsvisie. Over het paard achter de wagen spannen en ongeloofwaardige politiek gesproken.

Ten derde vanwege het landschap, omdat aardgaswinning tot ongewenste effecten en risico’s kan leiden voor mens en milieu, zoals bodemdaling. Fractie OpsterLanders vindt de locatie van Nij Beets ronduit ongelukkig gekozen aangezien daar al sprake is van sterke inklinking van de laagveenbodem en tegelijk sprake is van waterwinning en zandwinning.

Wat de burger betreft: die verkeert in een totaal machteloze positie.

Voorzitter, wat OpsterLanders dwars zit in deze specifieke vergunningsaanvraag is het feit dat er helemaal geen ruimte bestaat voor inspraak. En waar de gemeenteraad vorige week op locatie is bijgepraat door de NAM over het gasveld bij Ureterp: waar zijn de inloopavonden gebleven van Vermillion B.V. voor het dorp Nij Beets en omgeving rond deze proefboring? B&W behoort toch altijd op te komen voor de belangen van haar eigen inwoners? Over gebrek aan informatie en transparantie gesproken: waar vindt de geplande boring precies plaats? Recht naar beneden of schuin is van belang als het gaat om het bepalen van het epicentrum van bodemdaling …

Een ander aandachtspunt is dat de bewijslast bij de burger ligt. Om schade te kunnen claimen moeten er dure deskundigen en advocaten worden ingehuurd. Dit is niet rechtvaardig ten opzichte van de kennis en macht van de grote energiebedrijven. De Mijnbouwwet komt ter stemming in de Tweede Kamer. Als daarna de Eerste Kamer deze wetgeving met een amendement goedkeurt, is er sprake van omgekeerde bewijslast. Het moet allemaal nog gebeuren.

Tot slot, voorzitter, zijn wij tegen deze vergunningsaanvraag uit pure politieke solidariteit met de aangenomen motie van de Friese Provinciale Staten en van de gemeente Leeuwarden tegen nieuwe gasboringen in Fryslân.

OpsterLanders zal voor de motie van OB stemmen, omdat wij dit beschouwen als een bijdrage in de stopzetting van de geplande proefboring in Nij Beets.

Johan Sieswerda
Fractievoorzitter OpsterLanders

Zie ook: ingezonden brief van OpsterLanders in weekblad SA over aardgas

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: