Schriftelijke vragen OpsterLanders: klantenonderzoek gebiedsteams

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Klantenonderzoek gebiedsteams Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 10 september 2016

Inleiding:

Onze vragen zijn m.b.t. het klantenonderzoek konden in de bijeenkomst van 7 juni niet allemaal beantwoord worden. Daarom dient fractie OpsterLanders de niet-beantwoorde vragen schriftelijk in.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Het klantonderzoek heeft plaatsgevonden onder 25 cliënten; Wat is het totaal aantal cliënten van het gebiedsteam in 2015 geweest?
 2. De meest kwetsbare cliënten zijn van het onderzoek uitgesloten. Welke criteria zijn bij deze uitsluiting gebruikt?
  Hoe wordt de klanttevredenheid van deze meest kwetsbare mensen dan wel gemeten?
 3. Volgens het gemeentelijke beleid sociaal domein dient het eerste contact vooral over de vraagverheldering/ondersteuningsbehoefte van de cliënt te gaan. Nu is algemeen bekend, dat mensen met een hogere opleiding hun vraag beter kunnen formuleren, dan mensen met een lage opleiding.
  Wat is het opleidingsniveau van de 25 geïnterviewde cliënten?
 4. Bij de invoering van de 3 D’s was er veel zorg over (oudere) alleenstaanden, die geen netwerk en/of directe familie in de buurt hebben. Wellicht speelt dat in deze gemeente nog meer omdat veel jongeren naar elders vertrekken om te studeren of werken. ‘Vroeger’ hadden deze ouderen nog de keus om vanwege de contacten en vermijden van eenzaamheid dan toch maar naar een bejaardentehuis te gaan. Hoeveel van de 25 cliënten hebben met deze eenzaamheidsproblematiek te maken en welke oplossingen zijn hiervoor gevonden? Worden deze mensen voldoende door het gebiedsteam bereikt? En op welke manier?
 5. Wordt er bij al dan niet toewijzen van een traplift alleen naar de (on)mogelijkheid van traplopen gekeken of ook naar het inkomen van de aanvrager? Welke tabel wordt gehanteerd?
 6. Zijn er klachten ingediend? Zo ja hoeveel m.b.t. het al dan niet toekennen van een voorziening of m.b.t. de geleverde hulpverlening? Zijn deze klachten alleen bij de gemeente ingediend of ook bij de bestuursrechter of andere organen zoals bijv. de Nationale Ombudsman?
 7. Onlangs is er een ‘nieuw’ cliënt tevredenheidsonderzoek (Kwis) gehouden. Zijn de resultaten bekend? Zo nee, wanneer kan de raad de rapportage hiervan tegemoet zien?

Download:

footer OL 2014

 

Advertenties

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: