Ballonnen-motie

de schadelijke effecten van het oplaten van ballonnen

Het oplaten van ballonnen is schadelijk voor mens en dier

 • Klik hier voor de mondelinge toelichting op de ballonnen-motie

Onderwerp: ontmoedigingsbeleid oplaten ballonnen
Datum: 9 mei 2016
Indieners: OpsterLanders en BAS

Ondergetekenden, lid van de raad van de gemeente Opsterland,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

 • Jaarlijks in Nederland 1 tot 2 miljoen ballonnen de lucht in gaan.
 • In de gemeente Opsterland feestelijke evenementen plaatsvinden waarbij ballonnen worden opgelaten.
 • Het afval dat de ballonnen na hun vlucht uiteindelijk achterlaten ongewenst is omdat het moeilijk tot niet afbreekbaar is: volgens de Universiteit eindigt dit als zwerfafval op het vasteland, de kust en levert het een bijdrage aan de ‘plastic soep’ in de oceanen.
 • Deze ballonnen dierenleed en sterfte veroorzaken. Resten van ballonnen in de natuur zijn gevaarlijk, omdat dieren verstrikt kunnen raken in de sierlinten en afsluiters en daardoor geen voedsel meer kunnen zoeken. Dieren (waaronder ook vee) kunnen ballonresten ook voor voedsel aanzien en het opeten waardoor soms de maag en darm verstoppen en ze sterven van de honger.
 • Vooral de kustgemeenten geconfronteerd worden met dit zwerfvuil en opdraaien voor de kosten van het opruimen.
 • Friese jongerenorganisaties DWARS (GroenLinks), Jonge Democraten (D66), Jonge Socialisten (PvdA), JOVD (VVD), PINK! (PvdD), CDJA (CDA), Perspectief (ChristenUnie) en FNPJ (FNP) onlangs een oproep hebben gedaan aan Friese gemeenten, verenigingen en scholen geen ballonnen meer op te laten tijdens evenementen.
 • Ballonnen oplaten vreugde is van korte duur. Met behoud van de traditie is er een redelijke alternatief: ze overal gezellig ophangen, lang genieten van het hele feest en na afloop gewoon weer opruimen!

Roept het college op naar aanleiding van een aangenomen motie in de Tweede Kamer uit 2014 in haar beleid op te nemen;

 • Geen ballonnen op te laten bij festiviteiten georganiseerd of mede georganiseerd door de gemeente.
  [Opmerking: de hele zin weggelaten, op dringend verzoek van Opsterlands Belang en VVD]
 • Een ontmoedigingsbeleid te voeren tot het uitdelen en oplaten van ballonnen door andere partijen dan de gemeente en deze partijen wijzen op milieuvriendelijke alternatieven.
  [Opmerking: het college van B&W wilde het tweede deel laten vervallen, maar dat was voor de indieners van deze motie … onverteerbaar]

En gaat over tot de orde van de dag.

Johan Sieswerda, fractie OpsterLanders
Klaas de Boer, fractie BAS

interview GPTV
– interview Radio Omrop Fryslân
nieuwsbericht Leeuwarder Courant
nieuwsbericht Omrop Fryslân

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s