OpsterLanders en FNP: kunstgras moet milieuvriendelijk

Bijdrage fractie OpsterLanders
Maandag 4 april 2014

Voorzitter, ik heb dit voorstel de vorige keer aangehouden om 2 belangrijke redenen, omdat ik:

  1. Een betere financiële onderbouwing en inzage in de gegevens van de veldbelasting wilde
  2. De milieuvriendelijkheid van rubbergranulaat aan de orde was n.a.v. een recent artikel in De Volkskrant.

Ik heb de onderbouwing en gegevens toegestuurd gekregen van de gemeente. Mede dankzij de uitstel van behandeling, extra mailwisseling en door eigen extra diepgaand onderzoek ben ik een heel eind verder gekomen. De grote druk op de ketel is hierdoor verminderd. Maar, in het raadsvoorstel staan een aantal kanttekeningen. OpsterLanders wil daar een paar opmerkingen en kanttekeningen aan toevoegen.

De eerste kanttekening die ik namelijk wil plaatsen is dat Opsterland bij het bepalen van de SWE’s niet uitgaat van het KNVB-rekeningschema. Dit schema is te vinden op de website van de KNVB. Voorzitter, waarom meld ik deze afwijking? Aangezien dit algemeen gangbaar is en afgesproken is tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Waarom de gemeente niet de algemeen gangbare methode hanteert voor de berekeningen is mij een groot raadsel. Maar goed, het is bij deze gezegd en gemeld: zand er over.

De tweede kanttekening gaat over de rekenrente. Mijn vraag aan B&W was: welke rekenrente hanteert u voor investeringen en waarom? De eerste reactie van B&W op het waarom luidt, dat de rente momenteel laag is. Voorzitter, hier verschillen wij dus van mening. Voor fractie OpsterLanders is dit argument niet relevant aangezien de meeste gemeenten een lange termijn visie hebben en een rekenrente toepassen van 3 à 4 procent. U mag het beste weten: wij OpsterLanders houden niet van potverteren!

Het laatste aandachtspunt van mijn fractie is dat onduidelijk blijft het antwoord op de vraag: welke huur wordt momenteel in rekening gebracht bij de verenigingen en welke afspraken zijn gemaakt over de toekomstige huur? Normaal wordt correspondentie aan de gemeente meegenomen bij ingekomen stukken. Over erfpachtovereenkomsten gesproken. Wij hebben niets gezien in de ingekomen stukken van briefwisseling van advocaten van de sportverenigingen die de gemeente aansprakelijk stellen vanwege de privatisering, enzovoorts. Waarom weet de raad dit niet? Misschien zijn de brieven aan B&W gericht, niet aan de raad. Voorzitter, kunnen wij alsnog hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld? Er werd namelijk gezegd dat er problemen waren met 3 verenigingen. Voorzitter, is het bij 3 gebleven?

Voorzitter, aandachtspunt 2: de milieuvriendelijkheid van rubberkorrels voor kunstgras.

In de schriftelijke beantwoording wordt verwezen naar het onderzoek van het RIVM. Voorzitter, in het RIVM-onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor “Good Housekeeping”. Dat zijn maatregelen om het verspreiden van microplastics (rubberkorrels en kunstgras) te voorkomen. Wat wij ons afvragen is: worden er door de gemeente in het bestek maatregelen opgenomen ter voorkoming van het verspreiden van microplastics en zo ja welke zijn dit? Overigens is rubbergranulaat een serieus aandachtspunt geworden in Den Haag. Hierover zijn namelijk vragen gesteld. De minister wil dit nader onderzoeken; vier grote gemeenten met de branchevereniging hebben toegezegd mee te doen aan dit onderzoek. Wij willen ook in Opsterland een onderzoek naar alternatieven voor rubberkorrels voordat de uitvoering van start gaat. Ook met een blik op het kunstgras Gorredijk waarover wij vorig jaar een besluit hebben genomen. Daar misschien des te meer omdat het kunstgras en rubbergranulaat zich dichtbij het openluchtzwembad bevindt waar veel kinderen gebruik van maken.

Ik dien namens OpsterLanders en FNP een motie in.

Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

NB: de motie is uiteindelijk door beide indieners ingetrokken.

  1. n.a.v. de toezegging van de wethouder dat indien rubbergranulaat en het onderzoek negatief uitpakt er alsnog passende maatregelen worden genomen.
  2. omdat het actuele probleem van rubbergranulaat voldoende onder de aandacht is gebracht van B&W
  3. aangezien binnenkort de Sportnota in de raad wordt behandeld en kunstgras in de breedte opnieuw qua duurzaamheid tegen het licht wordt gehouden. Dus ook in Gorredijk, Beetsterzwaag en in Bakkeveen.
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: