Schriftelijke vragen van fractie OpsterLanders aan Berenschot

Berenschot heeft het rapport over de integriteit in Opsterland op 14 maart 2016 gepresenteerd in de raadszaal. De bevindingen en conclusies waren onthullend en erg schokkend: over de geconstateerde belangenverstrengeling en de verboden handelingen van raadslid en ex-fractievoorzitter Sikke Marinus van collegepartij Opsterlands Belang via zijn betrokkenheid bij zorgbedrijf Springth, een falende ambtelijk topmanagement en over de omstreden handelswijze van het college van B&W in deze integriteitskwestie. Zie: rapport Berenschot (pdf).

Op dinsdag 29 maart (om 19.30 uur) vindt de inhoudelijke behandeling plaats van dit rapport. Voorafgaande aan deze raadsvergadering zijn de fracties in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen aan de onderzoekers Dhr. Ronald van der Mark en Dhr. Laurens Vellekoop van Berenschot. Hier zijn de schriftelijke vragen van fractie OpsterLanders:

 1. Op pagina 6 en 10 van het rapport helemaal onderaan staat in de voetnoot, dat de lezingen van de twee ambtenaren niet kan worden getoetst omdat omdat de 3e ambtenaar op verlof is.
  Is deze 3e ambtenaar inmiddels al geraadpleegd? Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten?
 2. Pagina 18: het kennismakingsbezoek – géén officieel werkbezoek – burgemeester in juni 2015 aan Sikke Marinus in Nij Beets.
  Op wiens initiatief is dit bezoek georganiseerd?
 3. Pagina 20: op 12 augustus 2015 nodigt Dhr. Marinus ambtenaren via een mailtje namens zorgbedrijf Springth uit voor een etentje. Medio augustus besluit de teamleider in overleg met een collega niet in te gaan op de uitnodiging.
  Waarom is destijds besloten niet in te gaan op de uitnodiging van Marinus / Springth?
  Er wordt ook melding gedaan bij de gemeentesecretaris.
  Wanneer is de burgemeester op de hoogte van dit incident?
 4. Pagina 21: op 20 augustus vindt een telefoongesprek plaats tussen de burgemeester en Dhr. Marinus, over een gesprek met de griffier over de relatie tussen Marinus en Springth.
  Wat is de directe aanleiding geweest om dit gesprek ineens te plannen?
 5. Pagina 22: in december 2015 zal een tussenevaluatie plaatsvinden om te bepalen of de pilot van Springth succesvol is en definitief zal worden.
  Is deze tussenevaluatie geweest? Zo ja, wanneer? En wat is het eindresultaat? Is de negatieve berichtgeving in de Leeuwarder Courant toen door de gemeente meegenomen in de (tussen)beoordeling? Is de pilot definitief geworden?
 6. Mijn fractie zou willen pleiten voor een klokkeluidersregeling in de gemeente Opsterland n.a.v. deze integriteitskwestie en een eerdere bijna vergelijkbare integriteitskwestie uit 2013. Zo’n regeling is niet opgenomen in de aanbevelingen.
  Kunt u in grote lijnen aangeven waaruit in de regel een gemeentelijke klokkeluidersregeling bestaat?
 7. Op 15 september 2015 stemt B&W in met de conceptovereenkomst van de Springth-pilot.
  Is tijdens uw interviews met de leden van B&W aangegeven hoe de stemverhoudingen waren binnen het college t.a.v. dit besluit? Was dit een unaniem besluit van B&W? In het algemeen: wanneer is het onderwerp belangenverstrengeling in relatie tot de zorgverlening door Springth in een collegevergadering voor het eerst aan de orde gekomen en op wiens initiatief?
 8. In december 2015 / januari 2016 ging het gerucht over de aanwezigheid van een brief afkomstig van een anonieme bron uit het gemeentehuis, over vroegtijdige klachten over de bemoeienissen in het gemeentehuis door raadslid en toenmalige fractievoorzitter van Opsterlands Belang, Dhr. Marinus.
  Is deze brief tijdens of na het onderzoek van Berenschot al boven water gekomen?

footer OL 2014

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: