Aanvullende vragen van OpsterLanders over mogelijke belangenverstrengeling tussen bedrijf Springth en raadslid Sikke Marinus

AANVULLENDE VRAGEN VAN FRACTIE OPSTERLANDERS, FNP & BAS
Verstuurd: donderdag 28 januari 2016

1 februari 2016:
Met de indieners van de aanvullende schriftelijke vragen over Springth (ingeboekt onder nummer 2016-03658) is afgesproken dat deze aanvullende vragen, gezien de samenloop met het onderzoek van Berenschot, niet apart zullen worden beantwoord door het college.

DOWNLOAD
Beantwoording vragen OpsterLanders, FNP en BAS over belangenverstrengeling Dhr. Marinus en bedrijf Springth


De vragen aan het college van B&W van Opsterland:

 1. N.a.v. de inleiding van de eerdere beantwoording van B&W:
  Welk extern bureau heeft de bestuurlijke aanbesteding begeleid?
 2. N.a.v. de inleiding van de eerdere beantwoording van B&W: “De gesprekken over de uitwerking van de pilot vinden plaats door ambtenaren van de gemeente met vanuit Springth mevrouw Marinus, mevrouw Berga en de heer Marinus.
  Waarom is op dat moment Dhr. Marinus niet preventief de deur gewezen, aangezien zijn volksvertegenwoordigende functie van grote invloed kan zijn op de atmosfeer?
  Wat was op dat moment zijn functie en meerwaarde tijdens de gesprekken?
  Heeft raadslid Marinus tijdens deze gesprekken het woord gevoerd namens Springth?
  Was het college en/of gemeentesecretaris op de hoogte van de herhaaldelijke aanwezigheid van Dhr. Marinus tijdens deze gesprekken? Is dit intern besproken?
 3. In de beantwoording van vraag 3 van de drie politieke partijen zegt u dat er geen sprake is geweest van een lobby, “wel een uitwisseling van mogelijke ontwikkelingen in het soort begeleiding en doelgroepen.”
  Ook hier is eveneens de vraag als bij vraag 2: hoe vaak heeft dit zich voorgedaan? Is de aanwezigheid van alle vertegenwoordigers/adviseurs van Springth bijgehouden door de gemeente? Bovendien: is dit geen klassiek voorbeeld van een verboden handeling, in de zin van adviseren/vertegenwoordigen, in het gemeentehuis, bij het aangaan met een contract met een derde, namelijk de gemeente?
  Zie artikel 15 van de Gemeentewet, lid c:
  Een lid van de raad mag niet: als vertegenwoordiger of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de gemeente aangaan van … overeenkomsten (zoals bedoeld in onderdeel d).
 4. Zijn er klachten van ambtenaren binnen gekomen bij B&W en/of de gemeentesecretaris over deze aanwezigheid op het gemeentehuis, dat men dit als storend heeft ervaren of dat men de indruk kreeg dat door het raadslid rechtstreeks danwel zijdelings werd gelobbyd voor het bedrijf Springth?
 5. Is het college van B&W met ons eens, dat de combinatie op grond van oude en nieuwe feiten raadslid in functie (= gevaar van voorkennis), het bedrijf op naam van echtgenote, zelf vrijwilliger in het bedrijf, gevolmachtigde namens het bedrijf en de aanwezigheid van het raadslid op het gemeentehuis om “overleg en advisering van individuele cliënten van Springth”, een sterke zweem heeft van schijn van belangenverstrengeling?
 6. Wanneer kreeg u voor het eerst interne/externe signalen, dat er een risico was voor de gemeente en eventuele reputatieschade voor Opsterland a.g.v. (mogelijke) belangenverstrengeling tussen raadslid Marinus en bedrijf Springth uit Nij Beets?
 7. Dhr. Sikke Marinus heeft aangekondigd eind februari 2016 uit de raad te stappen.
  Heeft u in eind 2015 de integriteit en voortgang besproken met Dhr. Marinus?
  Heeft u in november/december 2015 hem de keuze voorgelegd wel of niet uit de raad te stappen n.a.v. de evaluatie over de pilot?
  Heeft de berichtgeving in de Friese media dat Dhr. Marinus in opspraak was geraakt en de commotie bij een aantal verontruste zorgondernemers (die bij onze fracties hebben geklaagd over ‘vriendjespolitiek’) u toen extra overtuigd en bewogen hem in deze richting te bewegen om zijn raadszetel op te geven?
 8. In uw beantwoording spreekt u over een maximaal te declareren bedrag van €25.000. Is het inmiddels bekend hoeveel hiervan door Springth is gedeclareerd?
  Wat is nu naar schatting het eindbedrag (inclusief btw) als vergoeding voor Springth aan het einde van deze pilot?
 9. Er is een geactualiseerd gedragscode in wording (beantwoording vraag 11).
  Wie heeft deze code opgesteld? De VNG, hopelijk?
  Voor wie is deze vernieuwde code van toepassing?
  Wanneer kunnen wij op korte termijn deze code verwachten?
 10. Is er nog contact geweest met de VNG over advisering m.b.t. integriteitskwesties na september 2015? Zo ja, wanneer? Welk advies is of welke adviezen zijn daar ingewonnen? En wat was daarvan de strekking?
  Heeft u vanaf de zomervakantie van 2015 contact opgenomen met andere individuen of Nederlandse instanties over politieke integriteit/belangenverstrengeling?
 11. U heeft het in de beantwoording diverse malen over dat de verantwoordelijkheid voor integriteit primair ligt bij het desbetreffende raadslid. Wat bedoelt u met het woord ‘primair’? Zijn er ook secundaire verantwoordelijkheden? Ligt er ook geen zware verantwoordelijkheid bij de gemeente, B&W, in het bijzonder de burgemeester?
 12. Met de kennis en wijsheid van nu als gevolg van oude en nieuwe feiten, zou het college van B&W hetzelfde besluit hebben genomen over Springth, in 2014 en in 2015? Zo ja, waarom? Zo nee, van welke fouten heeft u geleerd?

DOWNLOAD
Beantwoording vragen OpsterLanders, FNP en BAS over belangenverstrengeling Dhr. Marinus en bedrijf Springth

 

footer OL 2014

 

Advertenties

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: