Bijdrage OpsterLanders over toekomst van De Skâns

Raadsvergadering 16 november 2015, agendapunt: 6
Door: Johan Sieswerda, raadslid fractie OpsterLanders
Inzet OpsterLanders: renovatie van De Skâns op huidige locatie

Skans moat bliuwe

Oproep van actiegroep DIZZE SKANS MOAT BLIUWE

Voorgeschiedenis

Voorzitter, nieuw accommodatiebeleid voor Gorredijk is niet van vandaag. Het startschot hiervoor werd gegeven in 2010, kort nadat ik was beëdigd als raadslid. Ik heb het wordingsproces van begin tot eind meegemaakt.

Zo nu en dan werd een korte tussenstop gemaakt, om de koers bij te stellen. Want, voorzitter, de demografische voorspellingen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Of het nou gaat over minder kinderen, meer vergrijzing en een voorspelde lichte bevolkingskrimp voor Opsterland. En ingelaste adempauzes vanwege gewijzigde omstandigheden zoals minder geschatte benodigde vierkante vloermeters. Drie minpunten vergeleken met 2010 zijn niet te ontkennen: een duurdere Polderhoofdkanaal, de tegenvallende Nederlandse economie en een Opsterlandse begroting in onstuimig vaarwater als gevolg van een aantal financiële onzekerheden.

Het sympathieke doel van het maken van nieuw accommodatiebeleid was en is om de leefbaarheid, cultuur, sport en onderwijs in centrumdorp Gorredijk te versterken ten behoeve van toekomstige generaties. Ook wat de betaalbaarheid hiervan betreft. Of niet soms?

Overleg en informatie

Ik ben blij dat ik de gelegenheid heb gehad met velen van gedachten te kunnen wisselen: de uitbater en diverse gebruikers van De Skâns. Een half jaar geleden was de avond, georganiseerd door de sportverenigingen in de kantine van de tennisvereniging. Niet te vergeten de vele informatieavonden in het Lycklamahûs hiernaast om de raadsfracties op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken. Wij volksvertegenwoordigers moeten derhalve nu wel ruimschoots gedocumenteerd zijn om een goed afgewogen beslissing te kunnen nemen. Ruimschoots gedocumenteerd, voorzitter, want fractie OpsterLanders is een kritische luis in de pels en vraagt zich af of de raad altijd juist en correct is geïnformeerd over de toekomst van Gorredijk.

Raadsvoorstel: welke keuze?

Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel. Het definitieve voorstel om in Gorredijk een multifunctionele accommodatie bij de Burgemeester Harmsmaschool (BHS) te realiseren, nieuwbouw van de Flambou, Trimbeets en De Skâns en uitbreiding van het sportcomplex Kortezwaag. Het kostenplaatje is 9,3 miljoen euro. Bij elke raadsvoorstel is de hamvraag: stemt u voor of tegen dit voorstel? En zo ja: met of zonder aanvullende wensen en tekstwijzigingen?

Stemverklaring: NEE tegen nieuwbouw, JA voor renovatie

De eerste vraag waarmee oppositiepartij OpsterLanders lang mee heeft geworsteld is dus: zijn wij als raadsfractie voldoende overtuigd van het gelijk van dit raadsvoorstel? Hebben wij het volste vertrouwen? Het antwoord luidt NEE. Ik zal u proberen uit te leggen wat onze bezwaren en tegenargumenten zijn. Over wat precies – met de gevleugelde woorden van de Friese muziekgroep De Hûnekop – ons dwars zit.

Ik zou een hele waslijst met kanttekeningen kunnen opsommen maar zal mij omwille van de tijd beperken tot onze belangrijkste struikelblokken:

Verkiezingsprogramma OpsterLanders: voorkeur voor renovatie

 • Om meteen met de deur in huis te vallen, sluit de keuze van OpsterLanders voor renovatie van De Skâns op de huidige locatie naadloos aan op ons verkiezingsprogramma waarin wij de voorkeur uitspreken voor renovatie als het gaat om gebouwen. U kunt dit rustig nalezen op www.opsterlanders.nl
  Voor de nieuwbouwlobby moet u bij andere politieke partijen zijn.

Gebrek aan draagvlak en inspraak van de burgers

 • Ten tweede bespeuren wij onvoldoende draagvlak onder de huidige gebruikers van De Skâns. Er is veel onrust in Gorredijk ontstaan n.a.v. de geplande nieuwbouw en verplaatsing van De Skâns. Voorzitter, 1300 handtekeningen zijn verzameld onder leiding van Dhr. Beenen. De opkomst van zijn achterban was hoog tijdens de hoorzitting in juni. Dit zegt tevens iets over hun sterke betrokkenheid en de behoefte om het tegengeluid te laten weten op papier en te laten horen in de aanwezigheid van de raad en het college van B&W.
  OpsterLanders had hoge verwachtingen van de inspraak, maar zo bleef de toegezegde klankbordgroep achterwege. Wethouder Van Dijk deed in antwoord op mijn vraag de toezegging, dat er een klankbordgroep komt na dit besluit voor de nieuwe Skâns. Is het soms uit pure angst voor felle kritiek? Voorzitter, waarom niet veel eerder? Beter was geweest dat u uw tegenstanders vroegtijdig had betrokken in de klankbordgroep. Inclusief uw worst enemy en grote nachtmerrie: Luit Beenen. Want, voorzitter, geïnspireerd door de woorden van wethouder Jonkman vorige week over de begroting en de Romeinse plastax zou ik hier iedereen een citaat mee willen geven van de voormalige Amerikaanse president Lyndon B. Johnson. Hij zei ooit omfloers over zijn grootste tegenstander: “It’s probably better to have him inside the tent pissing out, than outside the tent pissing in.” Met andere woorden: in je armen sluiten en vooral niet buitensluiten!

De Skâns: energieneutraal m.b.v. zonnepanelen

 • Verder vindt OpsterLanders een groot bezwaar dat energieneutraliteit niet integraal is opgenomen in dit voorstel. Een energieneutraal gerenoveerde Skâns is te bereiken door middel van optimale energiebesparende maatregelen en door gebruik te maken van zonnecollectoren. Waarom vindt een groene partij als OpsterLanders dit een briljant idee? Omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft, beter is voor het milieu, 0-energierekening op langere termijn gunstig is voor de exploitatie en de spinoff van meer lokale werkgelegenheid. Ik kan mij levendig voorstellen dat de ChristenUnie weer in paniek raakt zoals vorige week toen het bij de begroting ging over zonnepanelen. Meneer Weening, ik kan uw zorgen wegnemen over de financiële dekking: de gemeente hoeft dit niet 100% te financieren. Denk bijv. aan lokale coöperatie, lease constructies, crowdfunding, inzamelingsacties, sponsoring, scherpe inkoop, enzovoorts. Waar een wil is is een weg. Bovendien las ik onlangs in een persbericht van de gemeente dat de nieuwe Brede School o.b.s. De Tsjerne-Vlieger in Gorredijk zonnepanelen krijgt. Voorzitter, hier is milieupartij OpsterLanders helemaal voor. Alleen wat wij niet begrijpen is: waarom daar wel en niet consequent van toepassing voor De Skâns?

Investering is hoog bedrag en renovatie blijkt goedkoper te zijn dan nieuwbouw

 • Voorzitter, 9,3 miljoen euro voor nieuwbouw is een fors bedrag in moeilijke tijden. Als het goedkoper kan, vinden wij dat je dat moet doen. Dit voorkomt verhoging van de lasten en meer bezuinigingen voor de Opsterlandse burgers.
  Ten aanzien van de exploitatie en afschrijving voor de nieuwbouwvariant heeft OpsterLanders weinig vertrouwen. Het rapport van Zijlstra Architecten is goedgekeurd door een accountant en bewijst dat een afschrijvingstermijn van 40 jaar realistisch en haalbaar is voor een gerenoveerde Skâns. Dit maakt renovatie qua afschrijvingen zelfs goedkoper dan nieuwbouw.

Mix van bejaarden en kinderen is een illusie

 • Verhuizing naar de locatie van de BHS zou een prachtige mix van bejaarden en kinderen opleveren: feit of fictie? Elders in Nederland is dit niet aangetoond en daarnaast rijst bij ons de vraag waarom zo’n idealistisch experiment niet eerder is opgestart in Gorredijk.

Sloop is onherroepelijk: weg = weg

 • Voorzitter, sloop van de huidige Skâns locatie is onomkeerbaar. Eén keer verdwenen en het komt niet meer terug. Ik wil u er alleen op wijzen dat sommige dorpen en steden nu nog steeds enorme spijt hebben van onherroepelijke beslissingen uit het verleden.

Motie van 3 oppositiepartijen: renovatie en advies van buiten

Tot slot, voorzitter, wil ik een MOTIE indienen namens drie politieke partijen: BAS Opsterland, FNP en OpsterLanders. Om naar aanleiding van nije nijsgjirrige berekeningen, dat De Skâns na renovatie 40 jaar en langer mee gaat en goedkoper is dan nieuwbouw, de tekening van tafel te halen en advies in te winnen bij een onpartijdige deskundige van buiten de gemeente. Het is een ultieme poging om dit raadsvoorstel te heroverwegen. Om de renovatievariant en het gezond verstand een eerlijke kans te geven. Opsterland zit niet op een point of no return. Er is een weg terug. Nu kan het nog, voordat het te laat is.

Conclusie: anders is beter = OpsterLanders

Voorzitter, it moat oars. Het moet anders. Dan bent u dit keer aan het goede adres, want de naam OpsterLanders staat letterlijk voor Opsterland Links Anders …

Ingediend:

 • Motie – OpsterLanders, FNP, BAS
  Renovatie De Skâns en onafhankelijk advies & projectvoorstel (pdf)
 • Amendement – OpsterLanders, FNP, BAS
  Renovatie Skâns (pdf)
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: