Beantwoording schriftelijke vragen over verplichte tegenprestatie (Participatiewet)

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Onderwerp: verplichte tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden
Datum: 25 november 2015
Van: college B&W Opsterland
Behandeld door: Petronella Stroop
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Geachte raad,

Op 8 oktober 2015 hebben wij van de fractie van OpsterLanders een aantal vragen ontvangen met betrekking tot de uitvoering van de tegenprestatie. Wij geven in deze brief antwoord op de vragen die gesteld zijn.

VRAAG 1 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Hoeveel uitkeringsgerechtigden zijn er op dit moment in de gemeente Opsterland? Hoeveel waren het op 1 januari 2015 ten tijde van de invoering van de Drie Decentralisaties?

ANTWOORD VAN B&W:
Op 31 december 2014 ontvingen 562 personen een uitkering. Dit is exclusief het aantal personen dat een IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkeringen ontvangen. Op 30-9-2015 waren er 582 uitkeringsgerechtigden. Dit aantal is wederom exclusief IOAW-, IOAZ- en Bbz-uitkeringen.

VRAAG 2 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Met hoeveel van hen is intussen de vereiste tegenprestatie besproken?

ANTWOORD VAN B&W:
De doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is overgedragen aan het gebiedsteam. In totaal gaat het om een groep van 340 personen. Aan de hand van dossier-onderzoek wordt vastgesteld of er al een tegenprestatie wordt verricht door middel van vrijwilligerswerk of mantelzorg.

VRAAG 3 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Hoeveel uitkeringsgerechtigden verrichten nog geen tegenprestatie?

ANTWOORD VAN B&W:
We zijn bezig de volledige doelgroep in kaart te brengen.

VRAAG 4 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Hoeveel uitkeringsgerechtigden hebben een ontheffing tot het verrichten van een tegenprestatie? Wat zijn de huidige voorwaarden voor zo’n ontheffing? Zijn ten aanzien hiervan nog wijzigingen te verwachten in de komende maanden?

ANTWOORD VAN B&W:
Voor de verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie wordt in beginsel geen ontheffing gegeven. Het uitgangspunt is dat iedereen iets kan bijdragen.

VRAAG 5 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Is het beperkt aantal uren (26 uur per jaar) geen drempel voor maatschappelijke organisaties om mensen als vrijwilliger i.h.k.v. de tegenprestatie aan te nemen? Zo ja, is het college bereid om dit opnieuw te beoordelen?

ANTWOORD VAN B&W:
De keuze voor 26 uur per jaar is indertijd door uw raad weloverwogen gemaakt. Vanuit de motivatie van de mensen zelf, wordt gestimuleerd dat mensen extra inzet zullen doen. Dit is ook de ervaring van de andere gemeenten die als voorbeeld hebben gediend voor ons beleid.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de maatschappelijke organisaties zelf ook een belangrijk rol kunnen spelen in het motiveren van de doelgroep. Met andere woorden de maatschappelijke organisaties kunnen zelf ook stimuleren om mensen met een uitkering langer als vrijwilliger aan zich te binden.

Advertenties

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: