Oppositiepartij OpsterLanders over de Begroting 2016

Inleiding

Voorzitter, vorige maand heb ik mijn eigen partij OpsterLanders kort samengevat als een lokale, democratische, sociale en groene partij. Aan de hand van onze politieke dna hebben wij deze begroting beoordeeld.

Duurzaamheid

Allereerst: duurzaamheid. Duurzaamheid = beschaving. OpsterLanders heeft hoge ambities ten aanzien van duurzaamheid. De recente uitspraak van de Haagse rechtbank over Urgenda heeft iedereen wakker geschud: Nederland haalt de klimaatdoelstellingen niet als het op dezelfde voet doorgaat: d.w.z. reductie van de uitstoot van het broeikasgas CO2 met minstens 25 % in 2020 vergeleken met 1990!

De gemeente Opsterland zou een mooi duit in het zakje kunnen doen. Een lichtpuntje is dat op pagina 27 van de begroting een verkiezingsitem van oppositiepartij OpsterLanders is meegenomen: zonnecollectoren op overheidsgebouwen. Voorzitter, papier is geduldig. Woorden en intenties zijn mooi. Maar waar blijven de daden? Is de gemeente bereid de portemonnee te trekken als goede rentmeester, in het belang van de huidige en toekomstige generaties?

Voorzitter, u weet dat zo’n investering al binnen 7 jaar terugverdiend kan zijn. Vergeet ook niet dat energiebesparing en het opwekken van energie voordelig is voor de exploitatie van dorphuizen op langere termijn. Wat te denken van duurzame sociale huurwoningen, zoals het Fijn Wonen voorbeeldhuis in Gorredijk? OpsterLanders kiest altijd voor kwaliteit. Zo ook voor mfc De Skâns. Ik kom hier later op terug.

Opsterland energieneutraal

Een energieneutraal Opsterland, voorzitter: dat is en blijft de inzet van fractie OpsterLanders. Het tij hebben we mee. Cynisme behoort tot de verleden tijd. Geen flauwe smoesjes meer. Geen ja, maar … maar … YES WE CAN. Burgers willen wel degelijk de handen ineen slaan. Zoals in Wijnjewoude. En wat in Wijnjewoude kan, kan in heel Opsterland.

Het college heeft helaas de schijn tegen. In het coalitieakkoord staat over duurzaamheid: “Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor onze gemeente. Er zal een gemeentefonds opgericht worden voor collectieve plannen m.b.t. energiebesparing en energieopwekking”. Waar staat in de begroting een financiële vertaling van dit fonds en van deze beoogde energieneutraliteit? Ik heb het nergens kunnen vinden …

In het huidige Milieubeleidsplan wordt gesproken over een energieneutrale gemeente in 2020. Beste mensen: dat is al over een kleine 5 jaar! Hoe ver is Opsterland van dit doel verwijderd? Fractie OpsterLanders is van mening dat de lokale overheid lef moet tonen door meer verantwoordelijkheid op zich te nemen. Is Opsterland een gemeente met ruggegraat of een gemeente met slappe knieën?

Meer regie voor de dorpen

Voorzitter, de begroting ziet er mooi uit op papier. Vol van goede bedoelingen over duurzaamheid en samenwerking met de mienskip. Maar waar blijft het werkelijke beleid? Op sociaal gebied is het taboe van de OZB-verhoging ten behoeve van de instandhouding van voorzieningen in de dorpen doorbroken. Voorzieningen waarover de dorpen de regie zouden krijgen. Toch?

Waarom dat dan niet voor het grootste dorp Gorredijk lijkt te gelden met betrekking tot mfc De Skâns is ons een groot raadsel. Waarom niet een actieve groep gebruikers van De Skâns direct na het faillissement de regie durven geven over de nieuwe Skâns binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid en betaalbaarheid? En door het vormen van een coöperatie zijn vele voordelen te behalen. Dan gebruik je echt de kracht van de mienskip

Opvang van vluchtelingen

Voorzitter, raadsfractie OpsterLanders bepleit ruimhartige opvang voor vluchtelingen. Ook daarbij kan de Krêft fan de Mienskip betrokken worden. In april is een raadsmotie aangenomen en mijn fractie blijft achter de uitgangspunten staan van deze motie:

  • Opsterland is een gastvrije gemeente voor iedereen die gevlucht is voor dictatuur, oorlog en terreur.
  • Onaangename verrassingen moeten wij voorkomen door tijdig te inventariseren welke locaties naar aard en schaal geschikt zijn voor opvang van asielzoekers.
  • Bovendien: eerlijke en duidelijke communicatie naar de burgers

Wij verwachten dat de komst van vluchtelingen nog jaren kan doorgaan. En dus moeten we dit goed inpassen. Proactief. Niet als het veel te laat is. Uiteraard samen met andere gemeenten. OpsterLanders verwacht van het college op korte termijn een update van dit dossier via een nieuwe schriftelijke reactie, zodat er een open en volwaardig inhoudelijk debat kan plaatsvinden hier in deze zaal. Kunt u dat de raad toezeggen?

Gedecentraliseerde zorgtaken

Voorzitter, in het sociale domein gaat de aandacht vooral uit naar de uitvoering van de Drie Decentralisaties. Het is een complexe opgave voor de Nederlandse gemeenten met een Rijksbezuiniging. De gemeente heeft 2015 gebruikt als overgangsjaar. Fractie OpsterLanders volgt het proces kritisch op de voet en is buitengewoon benieuwd hoe Opsterland dit jaar eindigt en wat dit betekent voor het sociale gezicht.

Basisinkomen in Opsterland?

Voorzitter, OpsterLanders is een constructieve en prikkelende oppositiepartij en probeert bij iedere begrotingsbehandeling de politiek en de burgers te interesseren voor vernieuwende ontwikkelingen. Om Opsterland voort te stuwen in de vaart der volkeren. De laatste keer wilden wij de digitale begrotingswijzer. Nu wil ik een vurig pleidooi houden voor iets wat de laatste tijd veel in het nieuws heeft gestaan. Het basisinkomen. De definitie van het basisinkomen luidt als volgt:

“Het basisinkomen is een vast (maand)inkomen dat door de overheid aan iedere burger wordt verstrekt, zonder inkomenstoets of werkverplichting. Het basisinkomen is hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de samenleving te kunnen verzekeren.”

Voorzitter, kunnen wij in Opsterland in 2016 een publiek debat en wie weet een proef met het basisinkomen opstarten? OpsterLanders werpt het gemeentebestuur en de andere raadsfracties de handschoen toe. Neemt u onze uitdaging aan? Mijn oproep is overigens voor vanmiddag bedoeld om dit nieuwe fenomeen even bij u te laten bezinken.

Begroting 2016 en de meerjarenbegroting

Tot slot, voorzitter, de cijfertjes en de euro’s. Ten aanzien van de begroting wordt 2016 het jaar van de waarheid: dobberen tussen hoop en vrees. Kruipen we met een beetje geluk door de oog van de naald? De begroting van de gemeente Opsterland is namelijk gefundeerd op een aantal financiële onzekerheden en aannames, want:

  1. Hoe luidt de uitspraak in hoger beroep over precariobelasting?
  2. Wat zijn de financiële uitkomsten van de Drie Decentralisaties?
  3. Trekt de economie in Nederland en in Fryslân wel of niet aan? Dit is van invloed op het aantal uitkeringen en op afgeboekte grond die momenteel een flinke druk uitoefenen op onze begroting.

In het ergste geval … voorzitter … als het doemscenario zich onverhoopt toch voltrekt: neemt het college de eer dan aan zichzelf?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: