Schriftelijke vragen OpsterLanders: rechterlijke uitspraak Urgenda – gemeentelijk klimaatbeleid

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Rechterlijke uitspraak klimaatbeleid en de duurzaamheidsambities van de gemeente Opsterland
Datum: 8 juli 2015
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid fractie OpsterLanders

Inleiding:

Op 24 juni 2015 bereikte fractie OpsterLanders het wereldnieuws, dat de rechtbank in Den Haag het oordeel heeft geveld over het ondermaatse klimaatbeleid van de Nederlandse Staat en stelde de duurzaamheidsorganisatie Urgenda en bijna 900 mede-eisers in het gelijk: de Nederlandse overheid moet er voor zorgen dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 met minstens 25 procent is gereduceerd in 2020 (vergeleken met 1990).

Eén van de grootste veroorzakers van de opwarming van onze planeet Aarde is CO2 en dit brengt ernstige gevaren met zich mee, zoals door de zeespiegelstijging en voor de voedselvoorziening.

Fractie OpsterLanders wil de consequenties van deze historische rechterlijke uitspraak verbinden aan prestaties en de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Opsterland, vastgelegd in allerhande beleidsstukken (Milieubeleidsplan) en in het Coalitieakkoord 2014-2018, om te bepalen of de ambities wel worden waargemaakt en desgewenst omhoog moeten worden bijgesteld.

Vragen aan het college van B&W:

  1. Hoeveel is de uitstoot van CO2 in Opsterland in 2015 vergeleken met 1990? Hoeveel daarvan is te beïnvloeden/verminderen door de gemeentelijke overheid?
  2. In het Milieubeleidsplan wil de gemeente Opsterland in 2020 energieneutraal zijn. N.a.v. de rechterlijke uitspraak: gaat u niets doen of gaat u de termijn uitstellen naar bijv. 2025 of 2030?
  3. Of gaat u de duurzaamheidsambities aanscherpen?
    Zo ja, via welke concrete en toetsbare maatregelen wil B&W dit bereiken? Is uw college bereid programma’s te starten, in samenwerking met burgers, diensten, coöperaties en bedrijven, om te bewerkstelligen dat de uitstoot vanuit Opsterland in 2020 proportioneel tegemoet komt aan hetgeen de bedoelde rechterlijke uitspraak vereist?
  4. U heeft vorig jaar een energieneutrale woning in Gorredijk geopend. Bent u het met fractie OpsterLanders eens, dat nieuwbouw en renovatie van woningen en overheidsgebouwen voortaan energieneutraal moeten worden uitgevoerd?
  5. Is uw college bereid om de andere gemeenten in OWO verband uit te nodigen overeenkomstige CO2 reductieprogramma’s te starten dan wel deze gemeenten voor te stellen het gehele bedoelde programma in OWO-verband uit te voeren?
  6. Bent u bereid een hoge prioriteit te stellen aan milieu- en klimaatbeleid en de financiële gevolgen hiervan te dragen?

footer OL 2014

 

Advertenties

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: