Beantwoording schriftelijke vragen over houtverbrandingsinstallatie Beetsterzwaag

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Van: college B&W Opsterland
Onderwerp: houtverbrandingsinstallatie Beetsterzwaag
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Geachte raad,

Op 27 april 2015 heeft de fractie OpsterLanders het college schriftelijke vragen gesteld over de houtverbrandingsinstallatie aan de Beetsterweg te Beetsterzwaag. Hierbij beantwoorden wij de gestelde vragen.

Omdat de houtverbrandingsinstallatie een particulier initiatief is en de gemeente hier verder geen rol in speelt, kunt u zich voor meer inhoudelijke vragen richten tot de Stichting BOOM en de Delta T Bio Energy. In 2012 is in opdracht van Stichting BOOM een ‘Beheer- en businessplan’ opgesteld. De uitkomst hiervan is, dat er ruim 80% aanvullende financiering nodig is voor het structurele beheer van landschapselementen.

VRAAG 1 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Zijn er vanaf de oprichting van de houtsnipperkachel contracten gesloten met de boeren voor de leverantie van houtsnippers? Zo ja, hoeveel boeren doen mee? Zo nee, waarom niet?

ANTWOORD VAN B&W:
de eerste jaren na de oprichting van de houtverbrandingsinstallatie zijn er via het gemeentelijke landschapsproject (2009-2012) overeenkomsten gesloten met particulieren en boeren, waarbij het vrijkomende hout naar de verbrandingsinstallatie is gegaan. Voor de daaropvolgende periode ligt het initiatief bij Stichting BOOM. Of en hoeveel boeren hieraan meedoen is ons niet bekend.

VRAAG 2 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Is er ook een landschapsonderhoudsplan opgesteld voor bijvoorbeeld het snoeien en kappen van bomen en het Opsterlandse cultuurlandschap m.b.t. deze klimaatvriendelijke kachel?

ANTWOORD VAN B&W:
Dit plan is voor de uitvoeringsperiode 2009-2012 opgesteld en uitgevoerd. Voor de periode daarna is het ‘Beheer- businessplan’ opgesteld. Hieruit blijkt, dat het landschapsonderhoud uit het kleinschalige Opsterlandse cultuurlandschap niet rendabel is.

VRAAG 3 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Hoe is de aanvoer van houtsnippers geregeld?
Is er voldoende biomassa afkomstig van boeren uit Opsterland om de kachel draaiende te houden of moet er worden geïmporteerd uit andere gemeenten/provincies?
Worden er ook houtsnippers van de milieustraat / Omrin toegevoegd? Of gaan deze naar de (afvaloven) REC in Harlingen?

ANTWOORD VAN B&W:
Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de Stichting BOOM en de Delta T Bio Energy. In potentie is er voldoende biomassa voorhanden. Nee, het groenafval van de milieustraat wordt gecomposteerd bij Van der Wiel in Nij Beets. Er wordt geen groenafval naar het REC Harlingen gebracht.

VRAAG 4 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Worden de houtsnippers verkocht tegen marktconformme prijzen?

ANTWOORD VAN B&W:
Dit is ons niet bekend, wij verwijzen u hiervoor naar de Stichting BOOM en de Delta T Bio Energy.

VRAAG 5 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Speelt de gemeente Opsterland nog een rol t.a.v. deze houtsnipperkachel en/of is de gemeente van plan een rol te gaan spelen in de nabije toekomst? Zo ja, welke rol? Zo nee, waarom niet?

ANTWOORD VAN B&W:
Nee, de houtverbrandingsinstallatie is een particulier initiatief en de gemeente gaat hier geen rol in spelen.

VRAAG 6 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Hoe tevreden is het college van B&W over het functioneren van de houtsnipperkachel van Lyndenstein als u een cijfer zou moeten geven van 1 (slecht) – 10 (uitstekend)?

ANTWOORD VAN B&W:
Volgens de bij ons bekend informatie levert de houtverbrandingsinstallatie naar tevredenheid warmte aan School Lyndenstein en Revalidatie Friesland. We geven hier geen cijfer aan.

Advertenties

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: