Schriftelijke vragen OpsterLanders: voortgang housnipperkachel Lyndenstein

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Voortgang houtsnipperkachel Lyndenstein (Beetsterwaag)
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 27 april 2015

Aanleiding:

houtsnippersBijna 10 jaar geleden heeft de gemeente Opsterland, samen met andere subsidiegevers, een subsidie verstrekt ten behoeve van de oprichting van een houtsnipperkachel / biomassa-installatie voor Lyndenstein. Door het verbranden van houtsnippers (= CO2-neutraal) wordt warmte opgewekt dat is bedoeld voor de verwarming van Revalidatie Friesland en School Lyndenstein. De houtsnippers worden geleverd door vee- en akkerbouwers die zich hebben verenigd in agrarische vereniging Alde Delte.

Onlangs werd deze installatie weer genoemd in Beetsterzwaag tijdens een bijeenkomst over de nieuwe Omgevingsvisie.

Onze vragen aan het college van B&W over het verleden, heden en de toekomst zijn:

 1. Zijn er vanaf de oprichting van de houtsnipperkachel contracten gesloten met de boeren voor de leverantie van houtsnippers?
  Zo ja, hoeveel boeren doen mee? Zo nee, waarom niet?
 2. Is er ook een landschapsonderhoudsplan opgesteld voor bijvoorbeeld het snoeien en kappen van bomen en het Opsterlandse cultuurlandschap m.b.t. deze klimaatvriendelijke kachel?
  Zo ja, is dit plan openbaar? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoe is de aanvoer van houtsnippers geregeld?
  Is er voldoende biomassa afkomstig van boeren uit Opsterland om de kachel draaiende te houden of moet er worden geïmporteerd uit andere gemeenten/provincies?
  Worden er ook houtsnippers van de milieustraat / Omrin toegevoegd? Of gaan deze naar de REC Harlingen?
 4. Worden de houtsnippers verkocht tegen marktconforme prijzen?
 5. Speelt de gemeente Opsterland nog een rol t.a.v. deze houtsnipperkachel en/of is de gemeente van plan een rol te gaan spelen in de nabije toekomst?
  Zo ja, welke rol? Zo nee, waarom niet?
 6. Hoe tevreden is het college van B&W over het functioneren van de houtsnipperkachel van Lyndenstein als u een cijfer zou moeten geven van 1 (slecht) – 10 (uitstekend)?

Download:
Schriftelijke vragen OL – Voortgang houtsnipperkachel Lyndenstein (Beetsterzwaag) (pdf)

footer OL 2014

 

Advertenties

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: