Raad steunt AZC-motie OpsterLanders bijna unaniem

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Eind december 2014 wilde fractie OpsterLanders een motie indienen, over opvang van asielzoekers in de gemeente Opsterland. Waarom?

  1. om geen slachtoffer te worden van de verrassingstactiek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).
  2. om humanitaire redenen: voor een gastvrij Opsterland door maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.
  3. om geen blanco cheque af te geven aan B&W maar de opvang van asielzoekers te verbinden aan voorwaarden zoals bijvoorbeeld naar aard en schaal van de plattelandsgemeente Opsterland.

Op 7 april 2015 is de motie opnieuw en gewijzigd ingediend. Gewijzigd, omdat in de tussentijd een verzoek van het COA door het gemeentebestuur is afgewezen om 600 asielzoekers op een leeg bedrijventerrein in Gorredijk te huisvesten. Nu wordt B&W het veld ingestuurd met een ander mandaat van de gemeenteraad. Zie onderstaande tekst. Kon fractie OpsterLanders in december 2014 slechts 3 fracties (PvdA, FNP en BAS) achter de motie krijgen, dit keer hebben ALLE raadsfracties voor de motie gestemd op één weifelende CDA-raadslid na. Waar een eenmansfractie als OpsterLanders soms groot kan zijn door een steen in de politieke vijver te gooien!

Johan Sieswerda, raadslid fractie OpsterLanders


TEKST MOTIE

De Raad van de gemeente Opsterland in vergadering bijeen op 7 april 2015

Onderwerp: onderzoek tijdelijke opvang asielzoekers

Overwegende
• Dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) op zoek is naar nieuwe opvanglocaties voor de toenemende vluchtelingenstroom, die ontstaat door de terreur van IS in het Midden-Oosten;
• Dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een dringende oproep aan alle gemeenten heeft gedaan om tijdelijke opvang te bieden aan deze groep;
• Het COA in de gemeente Opsterland al een locatie in Gorredijk op het oog had;
• Het college van B&W deze locatie qua schaal en ligging als ongeschikt heeft beoordeeld;
• De gemeente Opsterland haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen en om humanitaire redenen vluchtelingen tijdelijk onderdak wil bieden;

Verzoekt het college
1. In overleg te treden met het COA om te beoordelen of er in de gemeente Opsterland gebouwen en/of terreinen geschikt zijn, dan wel geschikt te maken zijn, voor tijdelijke opvang van asielzoekers;
2. In dit overleg aandacht te besteden aan de volgende aspecten en de gemeenteraad hierover voor 1 oktober 2015 te rapporteren:
o aard en schaal van een opvangvoorziening, passend bij de Opsterlandse kernen;
o duur van de opvang;
o consequenties voor uitstroom naar reguliere woningen;
o onderwijsvoorzieningen;
o veiligheid(risico’s) en leefbaarheid;
o maatschappelijke begeleiding, zorg en participatie in onze samenleving;
o een financiële paragraaf (inkomsten, uitgaven en evt. risico’s voor de gemeente)
3. Aan te geven hoe het draagvlak van een evt. opvangvoorziening wordt gemeten en getoetst en op welke wijze inwoners van het betreffende dorp hierbij worden betrokken en worden geïnformeerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:
Dieko. v.d.Harst, Opsterlands Belang
Roel Vogelzang, PvdA
Sjors Veenstra, CDA
Gerrit Weening, Christen Unie
Hielke de Vries, VVD
Romke de Jong, D66
Johan Sieswerda, OpsterLanders
Klaas de Boer, BAS
Evert Wilstra, FNP

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: