Beantwoording schriftelijke vragen over afschaffing vergoeding oud papier

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Van: college B&W Opsterland
Onderwerp: afschaffing vergoeding inzameling oud papier
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Geachte raad,

Op 26 november 2014 heeft de heer Sieswerda van raadsfractie OpsterLanders schriftelijke vragen gesteld over de vergoeding van het oud papier en de inzameling hiervan door Omrin. Per brief van 11 november 2014 (verzonden op 27 november) hebben wij u hierover geïnformeerd. Met deze brief geven wij u antwoord op de gestelde vragen.

VRAGEN EN BEANTWOORDING DOOR B&W

VRAAG 1 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Kunt u via cijfers aantonen waaruit blijkt dat de inzameling van oud papier de laatste jaren duurder is geworden?

ANTWOORD VAN B&W:
Kosten inzameling.
– 2011: 124.000 euro
– 2012: 126.800 euro
– 2013: 131.300 euro
– 2014: 134.500 euro

VRAAG 2 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Wat zijn de volume-statistieken voor Opsterland m.b.t inzameling van oud papier?

ANTWOORD VAN B&W:
Opsterland - volume oud papier

VRAAG 3 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Is er ook onderzocht waarom er sprake is van een daling? Zo ja, wat zijn de oorzaken? Is deze daling uniek in Fryslân?

ANTWOORD VAN B&W:
De daling van de hoeveelheid ingezameld oud papier is een gevolg van de vermindering van het aanbod. Er komt steeds minder oud papier vrij bij huishoudens, onder meer doordat informatie (kranten, folders) steeds vaker digitaal verspreid wordt. Hierin is Fryslân niet uniek.

VRAAG 4 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Als het zoveel geld scheelt: hoeveel bedraagt het verschil tussen het nieuwe inzamelingssysteem met de huidige manier van inzamelen van oud papier?

ANTWOORD VAN B&W:
De kosten van inzameling voor 2014 bedragen 134.000 euro, waarbij circa 1/3 deel overdag en 2/3 deel ’s avonds wordt opgehaald. Voor 2105 worden de kosten 89.000 euro wanneer alleen overdag wordt opgehaald.

VRAAG 5 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
kunnen de inwoners van Opsterland binnenkort rekenen op een korting via de afvalstoffenheffing, aangezien er veel geld wordt bespaard met de inzet van zijladers?

ANTWOORD VAN B&W:
Voor 2015 hebben wij besloten om de vergoeding voor de vrijwilligers hiermee in stand te houden. Wanneer besloten wordt om geen vergoeding meer uit te betalen, dan wordt dit zichtbaar in het vast tarief van de afvalstoffenheffing.

VRAAG 6 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
De gemeente Opsterland is op zoek naar alternatieven, blijkt uit de B&W besluitenlijst. Aangezien dit voorstel een grote financiële strop kan betekenen voor scholen en verenigingen: aan welke alternatieven wordt er gedacht?

ANTWOORD VAN B&W:
Voor alternatieven wordt gezocht naar inzet binnen de taak afval. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het huis-aan-huis verspreiden van flyers betreffende textielinzameling.

VRAAG 7 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Wanneer wordt er overleg gevoerd tussen de gemeente en de ‘getroffen/gedupeerde’ Opsterlandse scholen en verenigingen?

ANTWOORD VAN B&W:
In het eerste kwartaal van 2015 zal in overleg gegaan worden met de verenigingen/scholen, die tot nu toe betrokken waren bij de oud papier inzameling, en ook met de plaatselijke belangen.

Download:
Beantwoording vragen OpsterLanders over vergoeding oud papier (pdf)

Advertenties

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: