Beantwoording schriftelijke vragen over late betalingsgedrag Opsterland

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Van: college B&W Opsterland
Onderwerp: te late betalingsgedrag gemeente Opsterland !?
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 17 april 2014

Geachte raad,

Op 18 maart 2014 ontvingen wij de volgende schriftelijke vragen van de fractie OpsterLanders met betrekking tot het nieuwsbericht over een onderzoek in opdracht van MKB-Nederland waaruit blijkt dat de gemeente Opsterland onderaan staat op de lijst van Friese gemeenten met betrekking tot het op tijd betalen van rekeningen. Het ging om het volgende bericht van Omrop Fryslân (redactie: en Dagblad van het Noorden):

“Kollumerlân skoart yn Fryslân it beste as it giet om it beteljen fan rekkens. Yn in ûndersyk yn opdracht van MKB-Nederlân stiet de gemeente op it tolfde plak. In hiel soad gemeenten betelje de rekkens net binnen de wetlike termyn fan tritich dagen. Dat slagget Kollumerlân wol yn njoggen fan de tsien gefallen. Twa jier lyn hat MKB-Nederlân ek sa’n ûndersyk dien. Doe stie Kollumerlân op it 138ste plak. Opsterlân skoart fan alle ûndersochte Fryske gemeenten it minst. Meinoar steane der tolve Fryske gmeenten by de earste 100.”
“Kollumerland scoort in Fryslân it beste als het gaat om het betalen van rekeningen. In een onderzoek in opdracht van MKB-Nederlands staat de gemeente op de twaalfde plek. Een heel groot aantal gemeenten betalen de rekeningen niet binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Daarin slaagt Kollumerland wel in 9 van de 10 gevallen. Twee jaar geleden heeft MKB-Nederland ook zo’n onderzoek verricht. Toen stond Kollumerland op de 138e plaats. Opsterland scoort van alle onderzochte Friese gemeenten het slechtst. Met elkaar staan er 12 Friese gemeenten bij de eerste 100.”

VRAGEN EN BEANTWOORDING DOOR B&W

VRAAG 1 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Waarom is Opsterland zo laat met betalen van rekeningen en scoort de gemeente zo laag in Fryslân?

ANTWOORD VAN B&W:
Wij herkennen ons niet in dit bericht (van Omrop Fryslân), omdat het niet overeenkomt met onze gegevens en ook niet met het landelijke onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2013. Uit interne statistiek blijkt dat wij in 2013 74% van alle rekeningen van bedrijven ruim binnen de wettelijke termijn van 30 dagen betaald hebben (gemiddelde betaaltermijn 25 dagen). Wij vinden het niet meer dan normaal dat we binnen 30 dagen betalen aan bedrijven voor de geleverde goederen en diensten.
De gemeente heeft niet zelf de gegevens voor dit onderzoek geleverd en kan daarom de lage score ook niet verklaren. In 2011 hebben wij aan een vergelijkbaar onderzoek meegedaan en toen kwamen wij uit op een gedeelde landelijke zevende plek van best betalende gemeenten. Sindsdien is de snelheid van betalen volgens onze statistieken zelfs verbeterd door de vereenvoudiging van interne processen.

VRAAG 2 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Hoe valt dit te rijmen met uw eigen uitspraken dat de gemeente Opsterland één van de meest MKB-vriendelijkste gemeenten is in Fryslân?

ANTWOORD VAN B&W:
Dit zijn niet onze uitspraken, maar komen uit het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2013, uitgevoerd in opdracht van MKB-Nederland. Daarin staat letterlijk dat de gemeente Opsterland in 2013 beter scoort op de aspecten toegankelijkheid, betrouwbaarheid, veiligheid en snelheid van betalen dan in 2010. Snelheid van betalen werd in 2013 met een 7,2 gewaardeerd, terwijl dit in 2010 nog een 6,8 was. Het landelijk gemiddelde is een 6,3 en het Friese gemiddelde een 6,5. Opsterland scoort dus juist heel goed ten opzichte van andere Friese gemeenten. Aangezien zowel onze eigen statistieken als het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland het beeld van slechte betaler niet bevestigen maar juist ontkrachten hebben wij onze twijfels bij de validiteit van het door Omrop Fryslân aangehaalde onderzoek. Wij zullen MKB-Nederland dan ook schiftelijk vragen om opheldering over deze tegenstrijdigheid en om rectificatie van het bericht vragen.

VRAAG 3 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Beseft u dat:
a. te laat betalen schadelijk is voor het imago van Opsterland als onbetrouwbare overheid, als wanbetaler?
b. dit beeld afstotend kan werken in het aantrekken van bedrijvigheid naar de gemeente?
c. u daarmee het MKB in Opsterland – dat het al zo moeilijk heeft in deze recessie – op een achterstand zet t.a.v. hun concurrenten in andere gemeenten?
d. het MKB in Opsterland in financiële problemen kan komen door deze praktijken?

ANTWOORD VAN B&W:
Uiteraard zijn wij ons bewust van de nadelige effecten. Wij zien de snelheid van betalen juist als een onderdeel van ons economische beleid om lokale werkgelegenheid te stimuleren. Het is ook bij uitstek iets waar de gemeente direct invloed op kan uitoefenen. Zoals u weet is onze ambitie om zo hoog mogelijk op de lijst van MKB-vriendelijke gemeenten te eindigen. Dat wij hier de nodige inspanningen op hebben gepleegd blijkt uit de antwoorden op de vorige vragen.

VRAAG 4 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Hoe (te) laat is de gemeente met betalen van rekeningen?

ANTWOORD VAN B&W:
In 2013 is 74% van de rekeningen van bedrijven binnen de wettelijke termijn van dertig dagen betaald (gemiddelde betaaltermijn 25 dagen). Van de overige 26% is de gemiddelde betaaltermijn 44 dagen. Dat een rekening niet binnen de wettelijke dertig dagen is betaald kan meerdere oorzaken hebben. Het factuurbedrag kan onjuist zijn of de geleverde diensten/goederen zijn niet conform afspraak of niet volledig geleverd. In een beperkt aantal gevallen kan de factuur door interne oorzaken te laat betaald zijn. Door maandelijks een overzicht te maken van de nog niet betaalde rekeningen en aan de verantwoordelijk budgethouders te sturen wordt voorkomen dat een factuur aan de aandacht ontsnapt.

VRAAG 5 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Welke uiterste grens/datum houdt u aan voor het betalen van rekeningen?

ANTWOORD VAN B&W:
De uiterste grens/datum is dertig daten. Sinds 16 maart 2013 moet uiterlijk binnen dertig dagen na de dag van ontvangst van de factuur deze door de gemeente worden voldaan. Bedrijven kunnen onder deze nieuwe regeling gemakkelijker incassokosten in rekening brengen. Als daarover contractueel niets is afgesproken, bedrage de incassokosten een percentage van de rekening (met een minimum van 40 euro). Bovenop dit percentage mag de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Er zijn sinds 16 maart 2013 geen incassokosten en wettelijke rente door bedrijven bij onze gemeente in rekening gebracht vanwege te late betaling.

VRAAG 6 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Erkent u laat betalen van rekeningen als een probleem? Bent u het met OpsterLanders eens, dat de gemeente dit jaar de hoogste prioriteit moet geven aan het wegwerken van betalingsachterstanden om zodoende op dit onderdeel in de top te eindigen van Friese gemeenten?

ANTWOORD VAN B&W:
Zie bovenstaande antwoorden.

Advertenties

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: