Beantwoording schriftelijke vragen over werk en re-integratiebeleid en toename WW-uitkeringen

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Van: college B&W Opsterland
Onderwerp: werk en re-integratiebeleid en toename WW-uitkeringen
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 28 maart 2014

Geachte raad,

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de heer Sieswerda (OpsterLanders) d.d. 21 februari 2014 over het re-integratiebeleid van de gemeente en de toename in WW-uitkeringen, ontvangt u hierbij de antwoorden op de gestelde vragen.

INLEIDING FRACTIE OPSTERLANDERS:

Per 1 januari 2013 zijn werklozen vanuit het UWV overgedragen voor hun integratie naar (betaald)werd aan de gemeente Opsterland. (Team Werk en Inkomen). Zie ingekomen stukken oktober ‘ Management rapportage Werk en Inkomen 1e en 2e kwartaal 2013’. De betrokken 631 cliënten zijn m.b.v. de participatieladder verdeeld in 3 doelgroepen
1.    Trede 1 en 2; zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gericht op zorg en activering
2.    Trede 3 en 4:  iets minder grote afstand tot de arbeidsmarkt maar veel ondersteuning nodig om daar te komen
3.    Trede 5 en 6; hebben betaald werk met of zonder ondersteuning.

Opvallend is de inschatting, dat 231 mensen op termijn betaald werk zouden kunnen vinden. Dat is alleen haalbaar met een zeer actief integratiebeleid. Bovendien zijn er nieuwe UWV-gegevens. Zie: http://www.dewoudklank.nl/nieuws/29104/sterke-stijging-ww-uitkeringen-in-friesland-minder-banen-in-de-zorg/

VRAGEN EN BEANTWOORDING DOOR B&W

VRAAG 1 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Opvallend is de inschatting, dat 231 mensen op termijn betaald werk zouden kunnen vinden. Welk integratiebeleid voert de gemeente om deze mensen aan betaald werk te helpen?

ANTWOORD VAN B&W:
Voor 2014 zijn we momenteel het ‘Beleid re-integratie werkzoekenden 2013’ aan het herijken. Dit beleid willen we grotendeels doorzetten. In dit beleidsplan wordt ook de aanpak voor deze doelgroep beschreven. Het beleidsplan 2013 is door de raad behandeld en via de website van de gemeenteraad toegankelijk.

VRAAG 2 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Welke middelen worden hiertoe ingezet, bijv.:
a. Opleidingstraject met behoud van uitkering
b. (Gesubsidieerde) opleiding
c. Stageplekken
d. Werkervaringsplekken
e. Gesubsidieerd werk
f. Vrijwilligersvergoeding
g. Sociale activering enz.

ANTWOORD VAN B&W:
In de beleidsnota 2013 staan de instrumenten genoemd die we hiervoor in willen zetten. Momenteel wordt gewerkt aan de invoering van de Participatiewet, waardoor de gemeente vanaf 2015 mogelijk ook andere instrumenten tot haar beschikking krijgt. Dit moet echter nog ontwikkeld worden.

VRAAG 3 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Welk integratie/participatiebeleid wordt er gevoerd t.a.v. de andere cliënten (400)?

ANTWOORD VAN B&W:
In het plan ‘Beleid re-integratie werkzoekenden 2013’ staat welk re-integratie en participatiebeleid wordt gevoerd voor deze cliënten. Dit is nog steeds van toepassing.

VRAAG 4 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Welke financiële middelen heeft de gemeente voor het integratiebeleid voor cliëntengroep vraag 2 en onze vraag 3?

ANTWOORD VAN B&W:
Wij maken geen uitsplitsing per cliëntengroep in financiële middelen. Het participatiebudget is als één geheel beschikbaar. We leggen de focus meer op de mensen die goed te bemiddelen zijn, en de mensen die wel een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, maar goed bemiddelbaar te maken zijn.

VRAAG 5 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Waar kunnen we deze financiële middelen terugvinden in de begroting 2014?

ANTWOORD VAN B&W:
Onder het participatiebudget.

VRAAG 6 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Zijn de laatste verontrustende cijfers van het UWV 2014 over het toenemende aantal WW’ers in Opsterland (23,3 procent meer vergeleken met een jaar geleden) aanleiding om werk en re-integratiebeleid drastisch bij te stellen? Zo nee, waarom niet?

ANTWOORD VAN B&W:
Op dit moment niet, omdat er volop ontwikkelingen zijn m.b.t. de Participatiewet. Zo is het nog onduidelijk hoe het budget er in 2015 uit zal zien. Wanneer deze informatie beschikbaar is, en er meer duidelijkheid komt over nieuw in te zetten instrumenten, zullen wij een nieuw re-integratiebeleid voor 2015 gaan maken.

Advertenties

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: