Beantwoording schriftelijke vragen over kerncentrale Borsele

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Onderwerp: Financieel belang Opsterland in kerncentrale Borsele
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 25 maart 2014

Geachte raad,

Door de fractie OpsterLanders zijn op 19 januari 2014 vragen gesteld over de betrokkenheid bij ‘Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (kerncentrale Borsele)’. In deze brief beantwoordt het college van B&W Opsterland deze vragen.

INLEIDING FRACTIE OPSTERLANDERS:

Bij de vragen worden de volgende aanleidingen genoemd:

  1. In het door de raad ontvangen overzicht 2013 van de zgn. ‘verbonden partijen’ wordt melding gemaakt (pagina 5) van een “een Pubiek Belang Elektriciteitsproductie bv (PBE) (kerncentrale Borsele)”
  2. De recente landelijke stopzettingen van controversiële investeringen in binnen- en buitenland door banken, waterbedrijven en pensioenfondsen.

VRAGEN EN BEANTWOORDING DOOR B&W

VRAAG 1 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Welk “belang” wordt bedoeld in het overzicht van verbonden partijen?

ANTWOORD VAN B&W:
Door fusies van energiemaatschappijen, vooral in het zuiden van het land, zijn de aandelen van de provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (waaronder de kerncentrale Borsele) in handen gekomen van Essent NV. Omdat veel provincies en gemeenten aandeelhouders waren in Essent, zijn zij ook aandeelhouder in de kerncentrale geworden. Onze gemeente heeft 34.749 aandelen= 0,02% van de aandelen.
Door invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (splitsing productie/leverantie energie en transport energie over het netwerk) en de verkoop van Essent aan het Duitse RWE heeft mede door rechterlijke tussenkomst een herverdeling van de aandelen plaatsgevonden. De aandelen elektriciteitsproductie (waaronder Borsele) zijn ondergebracht in Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, waarvan Delta 70% en RWE 30% van de aandelen bezit. Vooralsnog zijn de Delta-aandelen in publieke handen (overheden) gebleven, de aandeelhouders van voorheen Essent.
Door het treffen van een convenant tussen de Staat en de betrokken partijen zijn afspraken gemaakt om het publieke belang te borgen voor het geval de verkoop van de aandelen aan RWE doorgaat. De uiteindelijke beslissing hierover is in handen van de rechter.

VRAAG 2 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Kan de raad inzage krijgen in de daarmee verband houdende schriftelijk vastgelegde inhoudelijke en financiële contracten?

ANTWOORD VAN B&W:
Er zijn geen inhoudelijke en financiële contracten tussen onze gemeente en PBE.

VRAAG 3 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Waar kunnen financiële gegevens hierover in de begroting, jaarrekening teruggevonden worden?

ANTWOORD VAN B&W:
In de Paragraaf 2.3. onder Verbonden Partijen van de verantwoording kunnen indien op enig moment relevant de financiële gegevens teruggevonden worden. In geval van PBE zijn er echter geen lasten voor de gemeente en ook nog geen baten. Bij verkoop van de aandelen zal er een incidentele baat zijn.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: