Gemeenteraad Opsterland wil geen hertelling

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Opsterland heeft vanavond in Beetsterzwaag besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een hertelling uit te voeren. Tussen OpsterLanders en lijstverbindingspartner PvdA was namelijk een verschil van 1 stem geconstateerd in de definitieve verkiezingsuitslag. Een hertelling kan, omdat het m.b.t. de raadsbevoegdheid ‘ongeclausuleerd’ (= zonder voorwaarden) is. Er waren geen onregelmatigheden opgetekend in het proces-verbaal en dus constateerden de tegenstanders dat het zorvuldigheidsbeginsel niet van toepassing is om te gaan hertellen. Terwijl 3 andere vergelijkbare Nederlandse gemeenten kennelijk wel een zuivere verkiezingsuitslag hoog in het vaandel hebben staan.

OpsterLanders wil dat de opgedane kennis en ervaring met dit wel heel uitzonderlijke geval in Opsterland, een eventuele hertelling op basis van een minimaal 1 stemverschil, niet verloren gaat voor nu en de toekomst en stelt de toelichting door zittend raadslid Johan Sieswerda (Bakkeveen) op het voorstel van OpsterLanders tot hertelling van de stemmen ter beschikking aan het brede publiek.

Webcast internet uitzending van de raadsvergadering 24-03-2014
Teletekst en radio-interview Omrop Fryslân met raadslid Johan Sieswerda

TOELICHTING OPSTERLANDERS OP HET VERZOEK TOT HERTELLING
Download: Verzoek OpsterLanders tot hertelling (pdf)

Toelichting OpsterLanders op het verzoek tot hertelling stemmen. En ik richt mij tot de raad, voorzitter, want die zal een beslissing hierover moeten nemen.

  1. Van essentieel belang: de voorgeschiedenis van de afgelopen 5 dagen.
  2. De circulaire van Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties die OpsterLanders gistermiddag in handen kreeg en ons inziens een volledig en ander licht werpt op de vraag wel of geen hertelling in Opsterland en die uiteindelijk geleid heeft tot ons verzoek tot hertelling.
  3. De aanleiding: de berichtgeving in de media over hertellingen in minimaal 2 en inmiddels 3 andere Nederlandse gemeenten waar ook zoals in Opsterland sprake is van een minimaal stemverschil – 1 stem – zonder enige aanwijzingen van onregelmatigheden op de stembureaus.

WOENSDAG

Op woensdag 19 maart waren er raadsverkiezingen. Ook in Opsterland. Woensdagavond werd de voorlopige uitslag bekend gemaakt in de hal van dit gemeentehuis en de nieuwe zetelverdeling gepresenteerd. Blijheid alom om de 2 procent hogere opkomst dan 4 jaar geleden en tegen de onheilspellende verwachting in van eerdere landelijke opiniepeilers.

DONDERDAG

De volgende morgen werd ik gebeld door Burgerzaken, dat de toegedichte 2 zetels d.m.v. een restzetel op grond van de definitieve uitslag niet naar OpsterLanders zou gaan maar naar onze lijstverbindingspartner PvdA.
’s Avonds heb ik namens de fractie een mailtje gestuurd naar Afdeling Burgerzaken om te vragen of de mogelijkheid bestaat tot een hertelling van de stemmen. “Begrijpelijke vraag vanwege het verschil van 1 stem”, luidde het antwoord, “maar een hertelling uitsluitend op een gering stemverschil is niet mogelijk. Wel als er sprake is van een concreet vermoeden dat er iets is misgegaan bij één, meerdere of alle stembureaus.” Dit antwoord was conform met de kennis die onze fractie op dat moment tot zijn beschikking had. Let wel, Opsterland heeft zoiets uitzonderlijks, een hertelling (en een stemverschil van 1 stem), nog nooit meegemaakt.

VRIJDAG 21 MAART

Op vrijdagochtend werd de definitieve verkiezingsuitslag bekend gemaakt door het Centraal Stembureau. Er waren geen onregelmatigheden geconstateerd. Ook hebben kiezers uit Opsterland geen bezwaren aangetekend. Zie proces-verbaal.

Voorzitter,

’s Middags ben ik op het gemeentehuis geweest om uitleg te krijgen over het verwarrende verschil tussen de voorlopige en de definitieve uitslag. Duidelijk. OpsterLanders leefde toen in nog in de veronderstelling dat een hertelling in onze gemeente niet mogelijk was. De eerste voorwaarde: gering stemverschil? JA. Tweede voorwaarde: onregelmatigheden op verkiezingsdag? NEE. Het persbericht van OpsterLanders met de felicitatie aan de PvdA werd verstuurd ten aanzien van de verhuizing van de restzetel. Immers, wat ons woensdagavond door PvdA van harte was gegund, gold omgekeerd ook!

Voorzitter,

’s Avonds bereikte ons het nieuwsbericht van de NOS dat elders in het land meerdere hertellingen zouden worden verricht. Enerzijds voorbeelden van onregelmatigheden, anderzijds had de raad in enkele gemeenten besloten een hertelling uit te voeren als gevolg van enkel en alleen een gering stemverschil. Dit nieuws namen wij op het late tijdstip voor kennisgeving aan.

ZATERDAG

Ik heb mij die dag in gezet voor vrijwilligersdag NL DOET. Toch begint er iets aan je te knagen. Dat bericht van gisteren t.a.v. vergelijkbare situaties: waarom elders in het land wel een hertelling en hier in Opsterland niet? Zou er iets niet deugen aan het nieuwsbericht van de NOS? Zijn die andere gemeenten soms flexibeler of wellicht illegaal bezig? Heeft OpsterLanders en de gemeente het soms mis? De start van een waarheidsvindingszoektocht werd opgestart.

ZONDAG

Zondagmiddag kwam plots een interessant overheidsdocument boven drijven: de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, gedateerd op 28 februari, verstuurd aan alle college, raadsgriffiers en Burgerzaken in Nederland. Dit document is ook gebruikt in de vergelijkbare situatie in de Zuid-Hollandse gemeente Hardinxveld-Giessendam in het verzoek van hertelling van de stemmen door de fractie van de ChristenUnie. Datum van deze brief is vrijdag 21 maart. Voorzitter, Ik kom hier later op terug, omdat dit voor ons een belangrijk discussiestuk is.

En toen werd het MAANDAGAVOND: raadsvergadering met dus een verzoek van OpsterLanders aan de raad tot hertelling van de stemmen in de gemeente Opsterland. Motivering: de verschillen in stemmenaantallen tussen de PvdA en OpsterLanders blijken zeer gering te zijn, het tellen van de stemmen gebeurt nog met de hand en de fractie doet dit verzoek met het oog op de zorgvuldigheid. Ook hier kom ik aan het eind kort op terug.

In de Circulaire van BZK leest u vanaf pagina 4 de redenen verwoord waarom het centraal stembureau kan besluiten tot een hertelling. En nou komt het: Vanaf pagina 7 wordt het interessant voor de raadsleden. Hier kunt u namelijk terugvinden dat de raad bij de behandeling van de geloofsbrieven kan besluiten tot een hertelling. Dit is ONGECLAUSULEERD. Met andere woorden: de raad heeft een eigen beoordelingskader! Een ruimer toetsingskader voor de raad. Mogelijke onregelmatigheden hoeven niet aan de orde te zijn: de raad is niet gebonden aan de strakke regels voor het centrale stembureau. Dit is ook terug te zien in de inleiding op pagina 2 van de circulaire van Binnenlandse Zaken:

“Sinds er opnieuw handmatig wordt geteld en het weer mogelijk is om hertellingen uit te voeren, komt regelmatig de vraag aan de orde of een hertelling mogelijk en noodzakelijk is. De mogelijkheid om te hertellen en dus meer zekerheid te krijgen over de juistheid van de uitslag en de zetelverdeling is een groot goed.”

In de gemeente Hardinxveld-Giessendam was geen sprake van onregelmatigheden, wel van 1 stemverschil. Welnu, de ChristenUnie deed in haar verzoek van afgelopen vrijdag een beroep op het zorgvuldigheidsbeginsel. Op zaterdagmorgen in een extra vergadering bijeen werd dit verzoek aangenomen door de raad. In Noordwijk geschiedt exact hetzelfde, op verzoek van het CDA. Daar vergadert men vanavond over het verzoek tot hertelling. Op de website van de gemeente Noordwijk staat het volgende citaat in het nieuwsbericht over de hertelling waar eerder het verzoek van het CDA was afgewezen door het Centraal Stembureau:

“De processen-verbaal van de stembureaus gaven geen onregelmatigheden te zien die zo’n besluit (tot hertelling) zou rechtvaardigen. De burgemeester wees wel op de rol van de gemeenteraad en diens bevoegdheid om alsnog tot een hertelling te besluiten. De raad is daarbij niet gebonden aan dezelfde strakke regelgeving als die geldt voor het Centraal Stembureau.” Reden van het verzoek tot hertelling in Noordwijk? Ten behoeve van een “zuiver democratisch proces en dat er geen enkele onzekerheid bestaat over de juistheid van de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling.” In Strijen … op voorstel van de PvdA. Een stemverschil van 5. “Ik wil benadrukken dat we niet uitgaan van onregelmatigheden, maar puur een extra check wensen omdat het verschil wel erg klein is,” motiveerde deze partij het verzoek voor hertelling. De gemeenteraad ging drie dagen geleden unaniem met dit voorstel akkoord.

Voorzitter,

OpsterLanders verzoekt tot een hertelling en legt dit nu voor aan de raad. Dit doen wij omdat er sprake is van een gering verschil, namelijk 1 of beter gezegd 3/5 stem (zie berekening zetelverdeling bij het overschot) en omdat de telling handmatig gebeurd. Daarnaast worden wij gesteund door de recente ervaringen in de Noordwijk, Hardinxveld-Giessendam en de Brabantse gemeente Strijen.

Voorzitter,

Hecht u ook als mijn fractie grote waarde aan een zuiver democratisch proces en wilt u ook geen onzekerheid laten bestaan over de juistheid van de definitieve verkiezingsuitslag? Steun dan ons verzoek tot hertelling. Doet u mee, dan vinden wij dit klasse.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: