OpsterLanders is bezorgd over de 3 decentralisaties

3 DsDe Rijksoverheid is bezig om een aantal zorgtaken over te dragen aan de gemeenten. De zogeheten Drie Decentralisaties. Het gaat om:

 1. de overheveling in 2015 van de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz naar de Wmo. En begin dit jaar is de aanspraak op dagbesteding en wijzigt de aanspraak op persoonlijke verzorging komen te vervallen.
 2. de gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet; WWB, voormalig Wajong en WsW.
 3. vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg: de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Met name met dat laatste, jeugdzorg, is de gemeente Opsterland druk bezig om dit gereed te hebben voor het einde van dit jaar. De links-progressieve oppositiepartij OpsterLanders is ongerust over de toekomst, te weten:

 • Zijn de (nieuwe) raadsleden en wethouders na de verkiezingen op 19 maart voldoende deskundig?
 • Den Haag doet de overdracht van de taken in combinatie met een bezuiniging: meer met minder geld. Maar is de verminderde financiering voldoende voor de gemeenten om de Drie Decentralisaties volwaardig te kunnen uitvoeren?
 • Er moet meer een beroep worden gedaan op de eigen kracht van de burgers: wordt deze omslag niet te veel onderschat?
 • Er ontstaan grotere samenwerkingsverbanden. Deze zijn (al) moeilijk te controleren. Zie: colum Johan Sieswerda. Wie controleert objectief of het budget voor de gedecentraliseerde taken doelmatig, rechtmatig en doeltreffend wordt besteed? OpsterLanders ziet dit als taak van de rekenkamer en sluit zich aan bij de visie van de Nederlandse rekenkamers: als het gezamenlijk belang van de deelnemende gemeenten meer dan 50 procent is, moeten rekenkamers en rekenkamercommissies ‘in het werkgebied van de betreffende gemeenten de bevoegdheid krijgen tot onderzoek bij derden in het gebied’.
 • Er bestaat een kans dat de Drie Decentralisaties ten koste gaan van de kwaliteit ten behoeve van de doelgroepen kwetsbare jeugd, ouderen en de mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Zorgt het principe van Den Haag ‘meer met minder geld’ ook voor onnodige ontslagen en/of verdringing van de arbeidsmarkt?
 • OpsterLanders wil dat de zorg kleinschalig en zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd.
 • Geheimhoudingsplicht en vertrouwelijke sfeer & omgeving in de jeugdzorg. Is de privacy van de cliënten/burgers  goed gewaarborgd? En kunnen de ambtenaren van de gemeente dezelfde vertrouwelijke omgeving organiseren als in de huidige situatie?
 • Tijd. Wordt de deadline van 1 januari 2015 wel gehaald? Eerdere deadlines werden nooit gehaald. Het grote risico is haastwerk = onzorgvuldigheid.

Dit zijn een aantal aandachtspunten die OpsterLanders LIJST 6 de komende maanden nauwlettend zal bewaken tijdens de ontwikkelingen/transities rond de Drie Decentralisaties. Het blijft mensenwerk. Het betreft hier de zwakkeren in onze samenleving met wie je voorzichtig en professioneel moet omgaan. OpsterLanders is totaal sociaal. Wij willen bovendien minder bureaucratie. De menselijke maat moet voorop staan en vooral niet een Neo-liberale boekhoudersmentaliteit!

footer OL 2014

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: