De Gordykster: OpsterLanders LIJST 6 over Gorredijk

De Gordykster (www.degordykster.nl) heeft alle 9 politieke partijen gevraagd 5 vragen over Gorredijk te beantwoorden. Hier is de beantwoording van OpsterLanders LIJST 6:

1.    Wat wil uw partij met De Skâns?

Essentieel voor de toekomst van Cultureel Centrum De Skâns is de financiële haalbaarheid en dat het centrum optimaal naar wens is van iedereen: voor sport, theater, muziek, sociaal-cultureel werk en het personeel. OpsterLanders wil een frisse en faire doorstart van De Skâns. De tijd van onzekerheid heeft te lang geduurd en de communicatie van de gemeente was beroerd. Wij zijn onze campagne dit jaar gestart met de leus: “Jou de Skâns in nije kans!” Sluiting is voor ons géén optie: daarvoor is het onmisbaar voor Gorredijk en omgeving. Het centrum vervult namelijk ook een belangrijke dorpshuisfunctie. Daarnaast is van groot belang voor de continuïteit een betrokken en deskundige manager en directie. Wij hebben alle vertrouwen in de kwaliteiten van Henk de Jong. Verder vindt OpsterLanders dat de bevolking een serieuze adviesrol moet krijgen bij de invulling van De Skâns.

2. Wat is uw mening over de openingstijden van winkels in Gorredijk? Vind u bijvoorbeeld dat er meer koopzondagen moeten komen?

OpsterLanders is tegen verruiming van de dagelijkse openingstijden. Wij weigeren mee te doen aan een 24 uurs economie. Wel zijn wij voor het gelijktrekken van het aantal koopzondagen in Opsterland t.a.v. de omliggende gemeenten: van 6 +1 naar 12 jaarlijkse koopzondagen. Opsterlandse ondernemers worden nu namelijk op achterstand gezet doordat er een ongelijk speelveld ontstaat = verlies aan omzet en banen. Anderzijds weigeren wij echter om ondernemers en werknemers te verplichten mee te doen aan koopzondagen. OpsterLanders heeft respect voor iedereen. Jammer genoeg wordt het huidige college op dit onderdeel koopzondagen gegijzeld door de ChristenUnie.

3. Het hoofdgebouw van woon- zorgcentrum De Miente gaat de deuren sluiten.  Zijn er naar uw mening voldoende vervangend woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen in Gorredijk? En moet Opsterland snel aan de slag met het realiseren van bijvoorbeeld generatiewoningen?

Ons antwoord luidt: nee. Er zijn onvoldoende vervangend woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen in Gorredijk. Want de ene locatie sluiten en op de andere locatie bijbouwen is kapitaalvernietiging en dus niet zinvol. Het huidige sluitingsbeleid vanuit Den Haag zullen wij tegenhouden. Een heroverweging van het landelijk sluitingsbeleid is onontkoombaar. Onze reactie is hetzelfde als die van de SP op de nieuwste (en veel gunstiger) economische cijfers: een rode kaart. Niet doen dus! Wij steunen de landelijke ontwikkeling om mensen langer thuis te laten wonen. Daarvoor moet wel goede thuiszorg ook voor de lage inkomens zijn gegarandeerd. Wij kiezen met name voor kleinschalige zorgvormen dicht bij huis.

4. Opsterland is een groene gemeente. Wat is uw beleid ten aanzien van het groenbehoud (o.a. bebouwing van buitengebied, bomenkap) in Gorredijk: moet er meer groen verdwijnen ten bate van woning- of bedrijvenbouw?

Bebouwing van het buitengebied willen wij beperken. Rust en ruimte zijn het kapitaal van de gemeente Opsterland. Voor veestallen willen wij een Lichtplan om de lichthinder naar de nabije omgeving te verminderen. OpsterLanders is tegen de bomenkap in het park de Groene Long in Gorredijk. Daar moesten bomen onnodig wijken voor woningbouw. OpsterLanders heeft als enige tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein in Gorredijk gestemd. Want, waarom zou je in deze tijd uitbreiden voor de leegstand? Wij investeren liever in het revitaliseren van oude en verwaarloosde bedrijventerreinen. Een half jaar later zijn wij alsnog in het gelijk gesteld door de intrekking van dit raadsbesluit door het gemeentebestuur. Ook zij beseffen nu dat dit een dure en heilloze weg is.

5. De laatste jaren zijn veel banen verloren gegaan in Gorredijk. Wat zijn uw ideeën voor het verbeteren van het ondernemersklimaat (o.a. minder papierwerk) om daarmee de werkgelegenheid in Gorredijk op te krikken.

OpsterLanders LIJST 6 wil een goede verbinding met de A7, een aantrekkelijk centrum van Gorredijk voor het winkelend publiek. Met voldoende veiligheid voor fietsers en wandelaars. Wij zijn voorstanders van gratis parkeren met behoud van de huidige blauwe zones. Minder papierwerk voor iedereen, inclusief voor ondernemers, en meer waardering en publiciteit voor toonaangevende en vooruitstrevende ondernemers (zoals de ‘koplopers’). Lokale inkoop en aanbestedingen moeten maximaal worden benut, eveneens voor bedrijven in Gorredijk. Tot slot wil OpsterLanders kansen creëren voor startende ondernemers door hen tijdelijk goedkope huurhuisvesting aan te bieden.

Tot slot mag elke partij kort aangeven om welke, specifiek op Gorredijk toegespitste, reden(en) inwoners van Gorredijk op uw partij moeten stemmen.

Het verkiezingsprogramma is van toepassing op de hele gemeente en niet exclusief toegesneden naar een dorp. Maar wat wij niet mogen vergeten is dat Gorredijk een centrumdorp is met de daarbij behorende accommodaties en voorzieningen. Gorredijk is van invloed op de omgeving en omgekeerd. Leegstand van de winkels en verpaupering is voor ons onaanvaardbaar. De positie van de Burgemeester Harmsma School (BHS) is uniek in Gorredijk, Opsterland en Fryslân: houden zo. Voor korfbalvereniging LDODK willen wij een Premier League waardige sportkantine, zodra er groen licht is t.a.v. het accommodatiebeleid. Tot slot: we moeten ons niet laten leiden door cynisme en negativisme en vooral gebruik maken van de sterke punten en toptalenten van het dorp. Alef Dekker van de kerngroep R-DENKERS vinden wij zo’n aansprekend en bemoedigend voorbeeld van hoe wij niet de kop in het zand moeten steken bij een vervelende tegenslag maar van het omgekeerde.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: