Beantwoording schriftelijke vragen over illegaal dumpen van afval in Opsterland

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Onderwerp: Illegaal dumpen van afval in Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 14 januari 2014

Geachte raad,

Op 14 januari 2014 hebben wij vragen ontvangen van de heer Sieswerda van fractie OpsterLanders over handhaving van het illegaal dumpen van afval in Opsterland. In deze brief geven wij antwoord op deze vragen.

INLEIDING FRACTIE OPSTERLANDERS:

OpsterLanders heeft een aantal schriftelijke vragen voor B&W.

Ten eerste, omdat er vorig jaar mondelinge vragen zijn gesteld over dit onderwerp door OpsterLanders.
Ten tweede, op grond van signalen van een aantal Opsterlandse himmelploegen.
Ten derde, door het verontrustende nieuws van de afgelopen week. Zo berichtte Omrop Fryslân op 9 januari dat het dumpen van afval in de natuur toeneemt. Opsterland werd hier als voorbeeld genoemd:  ‘in parkearplak tusken Oerterp en Sigerswâld.’ Of neem de krant van afgelopen zondag: chemisch dumpafval in Lelystad en Venlo aangetroffen.
Als het afval op gemeentegrond ligt, zijn de kosten voor rekening van de gemeente.

VRAGEN EN BEANTWOORDING DOOR B&W

VRAAG 1 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Opsterland is een grote gemeente en telt ongeveer 30.000 inwoners. Hoeveel ambtenaren zijn betrokken bij de controle op dergelijke milieudelicten?

ANTWOORD VAN B&W:
Bij het Team Handhaving zijn op dit moment twee toezichthouders werkzaam met opsporingsbevoegdheid voor dergelijke milieudelicten (BOA’s). Het Team Uitvoering van het Gemeentebedrijf ruimt het afval op en handelt de meldingen verder af. Overigens is ook de politie bevoegd om verbaliserend op te treden.

VRAAG 2 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Kopt het dat het dumpen van afval in de natuur en op het gemeentelijke gronden (ernstig) toeneemt in de gemeente Opsterland?

ANTWOORD VAN B&W:
Nee. Uit onze registratie blijkt dat het aantal illegale dumpingen de laatste jaren afneemt: van 77 in 2011, naar 46 in 2012 en 33 in 2013. Onze indruk is wel dat het aantal bijplaatsingen bij afvalbakken en picknickplaatsen toeneemt. Ook wordt vaker afval opgehaald bij zogeheten himmelploegen (vrijwilligers die zwerfafval opruimen en dumpingen melden).

VRAAG 3 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Als we het hebben over vorig jaar, 2013: Hoeveel meldingen zijn er geweest rond het illegaal dumpen van afval? Wat is het ‘pak’-percentage? En hoeveel waarschuwingen danwel boetes zijn er opgelegd? Wordt er gedacht aan ‘heterdaadjes’ te realiseren door middel van verborgen camera’s op plekken waar dit stelselmatig gebeurd? Dit wordt namelijk soms toegepast bij roofvogelvervolging.

ANTWOORD VAN B&W:
In 2013 zijn volgens onze klachten- en meldingenregistratie 11 meldingen ingediend over het dumpen van afval. Daarnaast zijn er uiteraard dumpingen die door onze eigen medewerkers geconstateerd worden. Bij een afvaldumping proberen onze BOA’s persoonsgegevens te achterhalen door het afval te doorzoeken. Meestal is er echter niets te vinden, zeker bij groenafval. In 2013 zijn in totaal 5 bestuurlijke strafbeschikkingen uitgeschreven voor het illegaal dumpen van afval. Het te betalen sanctiebedrag bedraagt hiervoor maximaal 360 euro. Het ‘pak’- percentage kunnen wij niet aangeven. Het inzetten van verborgen camera’s achten wij een te zwaar middel en bovendien gelden hiervoor veel beperkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

VRAAG 4 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Hoe verhoudt het jaar 2013 zich tot eerdere jaren?

ANTWOORD VAN B&W:
Zie de antwoorden op de vragen 2 en 3.

VRAAG 5 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Heeft het gevolgen voor de volgende begroting? Samenwerking: welke afspraken zijn er gemaakt met natuurorganisaties en andere gemeenten om tot een gezamenlijke aanpak te komen?

ANTWOORD VAN B&W:
Nee. In de begroting is voor wat betreft afval rekening gehouden met circa 800 uren van het Team Uitvoering. Met natuurorganisaties en andere gemeenten zijn geen afspraken gemaakt om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: