Beantwoording schriftelijke vragen over brandweer en Veiligheidsregio

Brandweer Opsterland

Brandweer Opsterland

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Onderwerp: Brandweer en Veiligheidsregio Fryslân
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 3 januari 2014

Geachte raad,

De heer Sieswerda van fractie OpsterLanders heeft op 3 januari 2014 vijf raadsvragen gesteld, die betrekking hebben op de overgang van de brandweer naar de regio. Wij beantwoorden hieronder de vragen.  Hierna volgen de inleiding, de schriftelijke vragen van de fractie en de beantwoording daarvan.

INLEIDING FRACTIE OPSTERLANDERS:

Opsterland maakt deel uit van de nieuwe Veiligheidsregio Fryslân: in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en een wettelijke verplichting waarbij de zeggenschap op afstand komt te staan.

In de tv-uitzending EEN VANDAAG van de TROS werd gisteravond de uitslag bekend gemaakt van een landelijke enquête onder de brandweer over de regionalisering. Daaruit blijkt dat ruim ¾ van het brandweerpersoneel grote zorgen heeft over hun veiligheid. Op zich niet zo verwonderlijk, omdat de veiligheidsregio’s per 1 januari 2014 een feit is en deze reorganisatie altijd een dosis onzekerheid met zich meebrengt.

Niettemin is raadsfractie OpsterLanders van mening dat er goed moet worden geluisterd naar de signalen van de mensen die het werk moeten uitvoeren.

Bovendien vraagt de burgemeester van Kollumerland in zijn nieuwjaarstoespraak zich af wie nu de baas is bij een grote brand.

VRAGEN EN BEANTWOORDING DOOR B&W

VRAAG 1 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Klopt het dat de reorganisatie gepaard gaat met bezuinigingen op het aantal brandweerpersoneel in Opsterland?

ANTWOORD VAN B&W:
Nee. Door de regionalisering van de brandweer die inderdaad per 1 januari 2014 een feit geworden is, is de brandweer als geheel overgegaan naar de Veiligheidsregio. Al het personeel is overgegaan naar de regio. Dit geldt voor zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers.

VRAAG 2 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Wordt in Opsterland gewerkt met variabele bezetting op brandweervoertuigen? Oftewel, minder personeel op de auto’s dan voorheen? Zo ja, hoe zijn de ervaringen?

ANTWOORD VAN B&W:
Nee. In Opsterland wordt niet gewerkt met variabele bezetting op brandweervoertuigen.

VRAAG 3 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Wij zijn als gemeenteraad in het begin van deze zittingstermijn voorgelicht over aanrijtijden en zogehetn ‘rode gebieden’. Heeft de nieuwe veiligheidsregio gevolgen voor de aanrijtijden in Opsterland? Wanneer krijgt de raad bijgewerkte aanrijtijdenkaarten voorgelegd?

ANTWOORD VAN B&W:
Nee. De overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio zal geen gevolgen hebben voor de aanrijtijden. De Veiligheidsregio zal als gevolg van de landelijke discussie over aanrijtijden aan de slag gaan met een onderzoek hiernaar, genaamd Dekkingsplan 2.0. Dit zal in de loop van 2015 afgerond zijn. Uiteraard zal de raad over de uitkomsten geïnformeerd worden.

VRAAG 4 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Wie heeft straks de leiding bij een grote brand: de burgemeester of de grote baas van de Veiligheidsregio?

ANTWOORD VAN B&W:
Er is in dit opzicht geen wijziging ten opzichte van de situatie voor de regionalisering van de brandweer. De burgemeester heeft het opperbevel over de brandweer. Dat blijft zo. Alleen in een heel zelden voorkomende GRIP4-situatie zal de leiding op beleidsniveau liggen bij de voorzitter van de Veiligheidsregio: de burgemeester van Leeuwarden. Maar deze zal altijd verantwoording af moeten leggen aan de burgemeester binnen wiens gemeente de brand zich voordoet en zal dus niet in diens plaats kunnen treden.

VRAAG 5 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Wanneer wordt de gemeenteraad op zijn vroegst geïnformeerd over de gang van zaken in de Friese Veiligheidsregio?

ANTWOORD VAN B&W:
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we u daarover informeren.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: