OpsterLanders wil taalverordening (motie)

Fractie OpsterLanders heeft tijdens de laatste commissievergadering Mienskip geconstateerd, dat een taalverordening ontbreekt in de notitie over Fries taalbeleid. Wij vinden dit een gemiste kans voor de gemeente Opsterland. Een taalverordening is namelijk een vastlegging van gemaakte afspraken. Het doel van een dergelijke verordening is rechtszekerheid te bieden aan burgers in de omgang met bestuursorganen. Met het indienen van een motie voor de raadsvergadering op 2 december 2013 gunnen wij het gemeentebestuur de komende maanden om alsnog met een gewenste taalverordening te komen en dit vervolgens schriftelijk aan de raad te rapporteren.

Klik hier voor de concept-motie TAALOARDERING (Fryske ferzje)

De tekst van de concept-motie TAALVERORDENING (Nederlandse versie):

MOTIE – Artikel 34 Reglement van Orde

De raad van de gemeente Opsterland in vergadering bijeen op 2 december 2013

Onderwerp: Agendapunt 10, Aktualisaasje taalbeleid Frysk en Fierder 2013-2018

Ondergetekende, lid van de Raad van de gemeente Opsterland,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende,

  • dat in Opsterland sprake is van ‘taalvolgend taalgedrag’ en in taalverordening ontbreekt in de notitie Taalbelied yn it Frysk.
  • dat de wettelijke positie van het Fries in het verkeer tussen burger en overheid, het interne taalverkeer en tussen de overheden onderling is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
  • dat het gebruik van het Fries in het mondelinge verkeer is geregeld in de Awb.
  • dat over het gebruik van het Fries in het schriftelijke verkeer de Awb minder uitgesproken is. Die bepaalt dat bestuursorganen daarover zelf regels kunnen opstellen.
  • dat een taalverordening een vastlegging betekent van afspraken, zodat er duidelijkheid, transparantie en rechtszekerheid ontstaat voor burgers en ambtenaren dat er in beide Rijkstalen (Nederlands en Fries) kan worden gecommuniceerd in Opsterland.
  • dat bijna alle Friese gemeenten wel over een taalverordening hebben (pagina 24 van de Taalatlas 2011).

Verzoekt het college

  • een concept-taalverordening uit te werken voor de gemeente Opsterland
  • de raad in het eerste kwartaal van 2014 schriftelijk te informeren over dit concept

en gaat over op de orde van de dag.

Johan Sieswerda, OpsterLanders 

2 december 2013

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: