OpsterLanders staat vierkant achter de dorpen

VERSLAG VAN RAADSVERGADERING 7 OKTOBER 2013

VITAAL OPSTERLAND 2

De gemeente Opsterland krijgt op termijn te maken met demografische krimp, minder jeugd en meer ouderen. Ook de geldstroom vanuit Den Haag wordt afgeknepen. Dat betekent, dat de gemeente slimme keuzes moet maken over de basisvoorzieningen in de dorpen. En daar ging het vanavond over  in de raadsvergadering: het raadsvoorstel Vitaal Opsterland.

Fractie OpsterLanders kan instemmen met het raadsvoorstel. Het voorstel biedt een duidelijk overzicht over wat er in de dorpen staat te gebeuren. Waar echter geen duidelijkheid over is naar de toekomst, is de financiering. Daarnaast zijn er lopende dorpsprojecten, zoals Dúnsân in Bakkeveen en de accommodaties in Gorredijk. De kracht van Vitaal Opsterland 2 is dat er draagvlak is voor het einddocument met de aanbevelingen. De lovende brief van Plaatselijk Belang Tynje is daarvan een concrete bevestiging.

Bij voldoende draagvlak onder de bevolking vraagt oppositiepartij OpsterLanders zich wel af hoe we de opmerking “De Skâns Gorredijk blij? De meerderheid wel, maar een klein clubje niet ” van collegepartij Opsterlands Belang moeten duiden. Hoezo klein, als op dit moment blijkt dat een handtekeningenactie ter behoud van De Skâns bijna 600 reacties heeft opgeleverd. Voor onze fractie geldt: SMALL IS BEAUTIFUL. Onze vraag is: is de grootste partij van Opsterland het hiermee eens?

REKENKAMERONDERZOEK INKOOP EN AANBESTEDINGEN

Dit rapport vonden wij leerzaam. Op DUIDELIJKHEID verdient het een pluim. Op DEGELIJKHEID krijgt het van ons een 10. Maar op het laatste verdient de gemeente Opsterland helaas een 5: DUURZAAMHEID. Fractie OpsterLanders vindt het schokkend om uit het onderzoeksrapport te vernemen dat op de doelstelling voor duurzaamheid niet is gecontroleerd. Een zwakke nazorg. Het is weliswaar in de uitvoering allemaal goed verlopen, maar als gemeenteraad zijn wij vanaf 2007 niet in staat geweest om inkoop- en aanbestedingsbeleid adequaat te controleren. Waar kun je deze gemeente eigenlijk op afrekenen? Of het beleid bijstellen in positieve of negatieve zin? Niet dus. De rekenkamer moest dit probleem kennelijk aan het licht brengen, want naar onze smaak was dit waarschijnlijk niet aan de orde gekomen bij de afgeblazen evaluatie van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid. En daarom staan wij volledig achter de aanbevelingen uit dit rapport: maak bijvoorbeeld expliciete en concrete prestatieafspraken. Want dan is de uitvoerende cirkel weer rond.

AANVULLENDE VRAGEN OVER WOB-VERZOEKEN

Aanleiding voor deze vragen zijn schriftelijke vragen van raadslid Johan Sieswerda over WOB (= Wet Openbaarheid van Bestuur)-verzoeken m.b.t. de gemeente Opsterland en het artikel in het Friesch Dagblad van 28 september 2013 met als grote kop: WOB-gemeenten zijn gelukszoekers zat!  In het artikel van het FD staat, dat onder andere in Opsterland in 2012 11 WOB-verzoeken zijn ingediend waarvan 3 ‘onzinnig’ of oneigenlijk’ zijn verklaard en in 2013 tot 1 september respectievelijk 20 waarvan 3 ‘onzinnig’ of oneigenlijk’ zijn verklaard. Daarnaast zou er 1860 euro zijn uitgekeerd aan dwangsommen.

De aanvullende vragen:

  • Is er een verklaring waarom het aantal WOB-verzoeken in 2013 zo enorm is toegenomen, vergeleken met 2012?
  • Vindt het college van B&W deze stijging zorgwekkend? Zo ja, wat gaat u doen het aantal verzoeken te beteugelen?
  • Kunt u ons iets meer inzage verschaffen over welke zaken de WOB-verzoeken van 2013 betreft?\
  • Wat verstaat B&W onder ‘onzinnige’ of ‘oneigenlijke’ WOB-verzoeken? Dit is overigens de terminologie van het FD.
  • Zijn er ook vreemd-verrassende verzoeken ingediend uit het verre buitenland?
  • Wat bedraagt de hoogte van de 3 dwangsommen?
  • Is het totaal 1860 euro volgens het tabel van het Friesch Dagblad?
  • Hoeveel is dit t.a.v. 1 september 2013?

FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing)

Fractie OpsterLanders voor samenwerking op Friese schaal, maar tegen de juridische constructie van de gemeenschappelijke regeling. Wij hebben voor het raadsvoorstel gestemd, met tegenzin. Echter het alternatief is veel onvoordeliger. De keuzevrijheid is beperkt, want je kunt kiezen voor een halfleeg glas of een leeg glas. OpsterLanders heeft voor het eerste gekozen. Beter iets dan niets.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: