Beantwoording schriftelijke vragen over toekomst programmaraad

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Onderwerp: Toekomst Programmaraad
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 7 mei 2013

Geachte raad,

Tijdens de raadsvergadering van 3 februari j.l. heeft raadslid Johan Sieswerda namens de fractie OpsterLanders een vraag gesteld met betrekking tot de op handen zijnde afschaffing van de programmaraden voor de kabelmaatschappijen. De vraag werd gesteld naar aanleiding van ons voorstel de leden voor de programmaraad van Ziggo voor een periode van vier jaar te benoemen. Er is toegezegd om de vraag schriftelijk te beantwoorden.

Allereerst de inleiding door fractie OpsterLanders.  Hierna volgen de schriftelijke vragen van de fractie en de beantwoording daarvan.

INLEIDING FRACTIE OPSTERLANDERS:

Een programmaraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat namens de namens de consument de kabelexploitant (Ziggo, UPC enz.) adviseert bij de samenstelling van het wettelijk basispakket op de kabel. Er ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer om de programmaraden op te heffen. Hierdoor wordt de consument buitenspel gezet. Het grote geld regeert!

VRAAG VAN FRACTIE OPSTERLANDERS (3 FEBRUARI 2013):
Er ligt een wetsvoorstel om de Mediawet te wijzigen waarbij de programmaraden in zijn geheel worden afgeschaft. Is het College van B&W voornemens om actie te ondernemen dit voorstel van tafel te krijgen?
?
ANTWOORD VAN B&W:
Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan wijziging van de Mediawet 2008 op het punt van doorgifte van een standaardprogrammapakket televisie- en radiozenders en de invloed van de consument op de samenstelling van dat pakket. Onderdeel daarvan is het afschaffen van de programmaraden. Het wetsvoorstel is al beoordeeld door de Raad van State en onlangs plenair behandeld in de Tweede Kamer. Door verschillende fracties zijn vragen gesteld, ook over het afschaffen van de programmaraden. Op 17 april j.l. heeft de staatssecretaris van OC&W daarop het volgende geantwoord:

“In de jaren negentig van de vorige eeuw toen het stelsel van programmaraden werd ingevoerd, werd er voornamelijk analoog gekeken. De digitalisering en de toegenomen distributiecapaciteit en concurrentie hebben ondertussen echter voor een ander medialandschap gezorgd. De voorgestelde regeling sluit daar goed bij aan en zorgt op een moderne manier met een beperkte regeldruk voor het gewenste resultaat: een gevarieerd standaardpakket. Het daaraan toevoegen van inspraak via consumentenonderzoek en onafhankelijke klantenraden acht ik omslagchtig en in zekere zin terug naar af. Daardoor worden de regeldruk en administratieve lasten onnodig sterk verhoogd. Hier komt bij dat pakketaanbieders zelf ook klantenonderzoeken houden.”

Het voorstel zal dus ongewijzigd op dit punt verder worden behandeld in de Tweede Kamer.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: