Beantwoording schriftelijke vragen fractie OpsterLanders over pilot bronscheiding plastic

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Van: college van B&W Opsterland
Onderwerp: pilot bronscheiding plastic in Nij Beets
Datum: 9 april 2013

Geachte raad,

Op 8 februari 2013 heeft fractie OpsterLanders schriftelijk vragen gesteld over de pilot in Nij Beets in verband met het ‘nieuwe inzamelen van afval’. In deze brief beantwoorden wij de volgende vragen.

 1. VRAAG VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
  Kunt u aangeven hoe het staat met de pilot van plastic afval / kunststoffen in Nij Beets?
  ANTWOORD VAN B&W:
  Met de pilot over het ‘nieuwe inzamelen in Nij Beets wordt GEEN kunststof vooraf ingezameld. De pilot richt zich op minder restafval en meer componenten (grondstoffen) bij de bron (het huishouden) er uit sorteren. De fixatie ligt op intensivering van de grondstoffen in de huishouding van die componenten, die niet via nascheiding uit de restfractie gehaald kunnen worden. Nieuw is de inzameling van de drankenkartons (zuivel- en sappakken) vooraf. Daarnaast wordt ingezet op een betere voorscheiding van gft-afval, papier, textiel, glas en drankenkartons. Kunststof/plastic en metalen/blik blijven na nascheiding uit het restafval gehaald worden.
  .
 2. VRAAG VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
  Wanneer wordt met deze pilot gestart en wat is de duur van deze pilot?
  ANTWOORD VAN B&W:
  De pilot start in oktober 2013. Dit is in overleg met het Plaatselijk Belang Nij Beets bepaald, aangezien het dorp dit jaar het 150-jarig bestaan viert en er veel festiviteiten zijn. De gehele pilot zal circa een jaar duren.
  .
 3. VRAAG VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
  Aan welke voorwaarden moet de pilot voldoen, om het tot een geslaagde pilot in Nij Beets te maken?
  ANTWOORD VAN B&W:
  In de pilot moet de bevolking een afspiegeling van de gemeente zijn. Door de pilot in het dorp Nij Beets uit te voeren, wordt aan die voorwaarde voldaan. Om de gehele pilot tot een succes te maken is vooral draagvlak nodig. Door Omrin wordt extra ingezet op de communicatie, onder andere door huis-aan-huis informatie. Ook zal er nauw overleg plaatsvinden met het Plaatselijk Belang Nij Beets.
  .
 4. VRAAG VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
  Uitgaande van het feit, dat het een geslaagde pilot zal zijn in Nij Beets, betekent dit dan, dat vervolgens het gescheiden inzamelen van plastic in de gehele gemeente zal plaatsvinden?
  ANTWOORD VAN B&W:
  Zoals bij uw eeerste vraag beantwoord is, richt de pilot zich niet op het vooraf gescheiden inzamelen van kunststoffen. Wanneer de pilot een succes wordt, is het de bedoeling deze inzamelmethodiek over de gehele Gemeente Opsterland uit te rollen.
  .
 5. VRAAG VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
  Aangenomen wordt, dat er ook financiële berekeningen zijn gemaakt van de pilot. Kunt u de uitkomst daarvan ook aan de raad overleggen?
  ANTWOORD VAN B&W:
  Daar is nog niet exact aan gerekend. De pilot zorgt juist voor financiële gegevens. Vanwege de vermindere te verwachten verwerkingskosten en een toename van componenten, die als grondstof dienen, is er zeker een financieel voordeel te verwachten.
  Zodra de pilot is afgerond zullen de resultaten aan de raad worden voorgelegd. Naar verwachting is dit eind 2014 of begin 2015. Recentelijk hebt u een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond op 15 april aanstaande over onder meer het thema afval. De pilot in Nij Beets is een van de punten die op die avond aan de orde komt. U kunt dan vragen stellen en van gedachten wisselen over de te houden pilot.
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: